BEVÆPNET: Oslo-politiet avviser kritikken fra stortingsrepresentanter mot at bevæpnet politi går inn i bygningen. De er der på grunn av en konkret trusselvurdering, sier politiet. Foto:Frode Hansen,VG

«De er beredt til å ofre sine liv for å beskytte representantene»

Reagerer på kritikken mot væpnet politi på Stortinget

Representantene som misliker væpnet politi inne på Stortinget, får nå kontant svar fra politiledelsen: De står der for å avverge angrep mot de samme stortingsrepresentantene som nå klager.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det er politiets vurdering at de står der, og det er ingen behagelig jobb. De er i ytterste konsekvens beredt til å ofre sine liv for å beskytte stortingsrepresentantene på innsiden av bygningen, sier Johan Fredriksen, stabssjef ved Oslo politidistrikt, til VG.

VG har omtalt et brev fra stortingsrepresentanten Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som for to uker siden sendte brev til stortingspresident Olemic Thommassen (H) og ba ham gripe inn mot at tjenestemennene kan ta seg fritt inn i stortingsbygningen med våpen.

Generell irritasjon

«Det er en generell irritasjon på Stortinget over at politifolk kommer inn med våpen. Jeg møter dem i køen til kaffemaskinen innenfor lobbyen», sa Fylkesnes til VG.

Michael Tetzschner (H) sluttet seg til kritikken og sa at det går en grense ved Stortingets inngang, og at politifolk ikke bør få komme innenfor med skarpladde våpen.

Men Johan Fredriksen går nå i rette med de to representantene:

AVVISER KRITIKKEN: Stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt. Foto:Frode Hansen,VG

– Etter 22. juli 2011 fikk politiet tung kritikk for ikke å sørge for tidlig vakthold utenfor et tomt stortingsbygg, da vi med knappe ressurser heller valgte å prioritere publikums liv og helse, forklarer Fredriksen.

Parlament-angrep i Canada

Han sier at etter skytingen i parlamentet i Ottawa, hvor en person som sympatiserte med IS tok seg inn og drepte en soldat, ble beskyttelsen av Stortinget også et tema.

– Flere hendelser i Europa og en ny trusselvurdering fra PST pekte på en spesielt alvorlig trussel mot myndighetspersoner, mot politikere og også direkte rettet mot Stortinget. Det var med dette bakteppet at det ble besluttet å forsterke vaktholdet utenfor Stortinget med bevæpnet politi, sier stabssjefen.

Også statsminister Erna Solberg sa i november at beskyttelsen av symbolbygg ville bli trappet opp.

– Vil de legge ned våpnene når den generelle bevæpningen av politiet blir tatt ned?

– Skulle beslutningen om generell bevæpning bli opphevet, så vil likevel tjenestemennene utenfor Stortinget være bevæpnet. Da fremstår sutringen på at de må møte vårt personell med våpen inne i bygningen som en frynset symbolpolitikk som er totalt frikoblet fra den virkeligheten vi andre lever i, sier Johan Fredriksen.

Provoserende

– Men kan de ikke legge bort våpnene når de skal hente kaffe på innsiden?

– Det er veldig provoserende å høre at det reageres på at de har med våpenet når de skal på toalettet eller for å dekke et annet velferdsbehov. Man skal være klar over at det skjer noe med beredskapen dersom man skulle legge våpenet fra seg for å foreta nødvendige ærender.

Fredriksen sier at han lurer på om stortingsrepresentantene har tatt alvoret i situasjonen inn over seg:

Uforutsigbart trusselbilde

– Det er fortsatt et veldig tydelig, men samtidig veldig uforutsigbart trusselbilde mot myndighetspersoner og mot Stortinget. Og dette oppdraget koster oss en del, for jeg skulle gjerne disponert disse mannskapene til annet politiarbeid. Men i det gjeldende trusselbildet er ikke det mulig. Vi har hatt tett kontakt med ledelsen på Stortinget og kommunisert hvorfor vi står der, og hva som er bakteppet, sier han.

– Hvor lenge vil det være nødvendig å ha bevæpnet vakthold utenfor Stortinget?

– Vaktholdet utenfor er proporsjonalt med sikkerheten inne i bygningen, som objekteier har ansvaret for. Det betyr at dersom sikkerheten økes på innsiden, vil vi kunne vurdere å trekke ned beredskapen på utsiden tilsvarende. Jeg viser til at en middels sprek person lett kan forsere den lave porten på innsiden og plutselig stå midt i hjertet av parlamentet. Hvis de på innsiden av Stortinget ønsker et sikrere storting, så må arkitekturen på sikkerhetstiltakene på innsiden bli helt annerledes. Men jeg vet at de jobber med tiltak nå, sier Johan Fredriksen.

Ingen kommentar

KRITIKER: Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto:SV,

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier at presidentskapet ennå ikke har ferdigbehandlet henvendelsen fra Torgeir Knag Fylkesnes.

– Jeg har ingen kommentar på dette tidspunktet, sier stortingspresidenten til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder