JOBBET HER: Psykologspesialisten var ansatt ved Distriktspsykiatrisk senter i Skien i to år før han sa opp jobben tidligere i år. Foto: Alf Øystein Støtvig

JOBBET HER: Psykologspesialisten var ansatt ved Distriktspsykiatrisk senter i Skien i to år før han sa opp jobben tidligere i år. Foto: Alf Øystein Støtvig

Psykolog-skandalen: Minst sju pasienter fikk feil diagnose

Sykehuset Telemark frykter 116 psykiatriske pasienter har fått feil diagnose

(VG Nett) Sykehuset Telemark har stanset medisinsk behandling av flere pasienter som fikk feil diagnoser.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Så langt har Sykehuset Telemark fått undersøkt sju av de 116 pasientene som de frykter har fått feil diagnose.

- Alle sju har fått nye diagnoser. De første vi har undersøkt dreier seg om de mest alvorlige diagnosene blant de som vi nå skal undersøke, sier fagsjef Arne Johannesen ved psykiatrisk klinikk til VG Nett.

Omfattende arbeid

Johannesen opplyser at det blant annet dreier seg om diagnoser av typen ADHD og lettere psykisk utviklingshemming.

NYE DIAGNOSER: Fagsjef Arne Johannesen på psykiatrisk avdeling ved sykehuset Telemark. Foto: Roger Neumann

Sykehuset gjør et omfattende arbeid for å gjennomgå alle pasientenes diagnoser.

- Vi har oppnevnt to tverrfaglige team og et korps av psykologer og andre som bistår i utredningene, sier Johannesen.

Haste-undersøkelser

Som VG Nett skrev i mai har en klage fra én enkeltpasient ført til at sykehuset gjennomgikk over 200 pasientjournaler og nå har kalt inn 116 av dem til nye undersøkelser.

- Sykehuset har påtatt seg at de innen 1. november skal være ferdig med ettervurderingen av de 32 pasientene som det haster mest med å få utredet på nytt, sier fylkeslege Steinar Aase i Telemark.

Aase sier de sammen med sykehuset har en målsetning om at også alle de andre pasientene skal ha vært til nye undersøkelser før nyttår.

- Saken har vært sterkt prioritert gjennom hele sommeren, og har fått avsatt ressurser hos Fylkesmannen i Telemark til tross for ferieavvikling og andre presserende oppgaver, sier Aase.

Feilmedisinering

Konsekvensene for de pasientene ved psykiatrisk avdeling som får feil diagnoser kan være store.

- Det kan dreie seg om feilmedisinering, galt behandlingsopplegg, gale vedtak hos Nav og barnevernet. Vi har stanset medisinsk behandling av flere pasienter, men jeg kjenner ikke til omfanget av konsekvenser inn mot Nav og barnevernet, sier Johannesen.

GRANSKER: Fylkeslege Steinar Aase ved Fylkesmannen i Telemark. Foto: Roger Neumann

Psykologspesialisten som nå er under gransking av Helsetilsynet i Telemark har jobbet siden 70-tallet i flere nordiske land.

Ikke dramatisk

Da pasientklagen mot ham kom på senvinteren i år sa psykologen straks opp jobben og begrunnet det med uenighet om lønn.

At sykehuset så langt har avdekket at sju pasienter har fått feil diagnoser, mener fylkeslege Steinar Aase ikke nødvendigvis er dramatisk.

- Jeg vil foreløpig ikke uttale meg om alvorligheten av disse feildiagnosene. Det forekommer at det stilles feil diagnoser i helsevesenet, særlig i startfasen av en utredning før man har samlet nok informasjon fra ulike tester og prøver. Det er ikke nødvendigvis slik at det får noen konsekvenser for pasientene, sier Aase.

Fylkeslegen: Ikke uforsvarlig

Aase sier konklusjonene så langt i granskningen ikke er nok til at de varsler alle andre fylkesleger og sykehus om psykologen. Noen er imidlertid allerede orientert.

- At det er stilt noen gale diagnoser er i seg selv ikke nok til at vi gir beskjed om at det er en uforsvarlig praksis. Vår oppgave som tilsynsmyndighet er å vurdere om lovens krav er oppfylt. De innebærer blant annet et krav til forsvarlighet i behandlingen. Behandlingen kan i enkelte tilfeller være forsvarlig, selv om det er stilt en feilaktig diagnose, sier Aase.

Saken kan bli oversendt Statens helsetilsyn for reaksjon mot psykologen, men Aase sier saken er kompleks og at de trenger tid til å gå grundig gjennom den.

Etter det VG Nett kjenner til er ikke psykologen i dag i jobb ved noen annen helseinstitusjon i Norge.

Mer hensyn til pasienten

Frp-nestleder Per Arne Olsen sier det er viktig at fylkeslegen lar hensynet til pasientene veie tyngst.

- Sett utenfra for oss som ikke kjenner alle detaljene i saken kan det virke som om terskelen for å varsle er for høy. Jeg har den holdningen at hvis det er tvil, så må hensynet til pasienten gå foran hensynet til fagpersonellet.

- Når de første sju pasientene har fått nye diagnoser, så bør man ha en føre var-holdning overfor mulige andre pasienter, sier Olsen.

Lov å gjøre feil

Samtidig mener Frp-nestlederen at det må være lov til å gjøre feil også i helsesektoren.

- Ingen er feilfrie og i noen fag er skråsikkerheten vanskelig. Da er det viktig at vi lærer av feil. Det kan også være fornuftige forklaringer på at det blir gitt en feil diagnose. Da må vi sikre at pasientene får en best mulig behandling i fortsettelsen, sier Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder