EKSPERT: Sophie Dorothea Fosså, professor og ekspert på prostatakreft, mener resultatene i undersøkelsen ikke forteller nok om hvordan pasientene har blitt behandlet. Foto: Christian Thomassen / NTB Scanpix Foto: ,

Ni av ti får ereksjonsproblemer etter prostatakreft

Halvparten oppdager prostatakreft ved en tilfeldighet

Menn som rammes av prostatakreft oppgir at de får store ereksjonsproblemer, ifølge en omfattende, nordisk spørreundersøkelse.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Hvert år får 5000 norske menn prostatakreft, og tusen dør årlig, ifølge Kreftregisteret. Det gjør det til Norges mest utbredte kreftform, også mer utbredt enn brystkreft for kvinner.

Den største prostatakreftundersøkelsen i Norden noensinne gir ny kunnskap om sykdommen og hvordan norske menn takler det å få kreft.

6916 prostatakreftpasienter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland er med i undersøkelsen, som ble gjennomført mellom desember 2013 til april.

Oppdager sykdommen tilfeldig

Det mest alvorlige er at 49 prosent av dem som får prostatakreft oppdager det ved en tilfeldighet; oftest når de er hos lege av andre årsaker. Også 49 prosent av norske menn oppdager det tilfeldig. Det betyr at prostatakreft ofte blir oppdaget etter at sykdommen har utviklet seg så langt at kurerende behandling ikke er mulig.

Undersøkelsen viser også at 53 prosent av de norske pasientene ikke visste at prostatakreft kunne være arvelig, mot 44 prosent i Norden.

Ellers er noe av det mer fremtredende med undersøkelsen at norske menn opplever større plager enn de andre nordiske mennene, etter at de har fått kreften/blitt behandlet.

Opplever impotens

De norske pasientene opplever i større grad erektil dysfunksjon (86 prosent mot 80 prosent i resten av Norden), de opplever i større grad trøtthet (38 mot 31 prosent) og hetebølger (35 mot 29 prosent). Erektil dysfunksjon er den medisinske betegnelsen på impotens.

– Energi er veldig viktig. Det er fullstendig oversett at behandlingen kan medføre at mennene blir helt utslitt – de kan ikke delta i sitt sosiale liv eller arbeidslivet som før, sier Sophie Dorothea Fosså, en av Norges fremste eksperter på prostatakreft.

Hun har vært med å utforme spørsmålene i undersøkelsen sammen en ekspertgruppe.

Hele 91 prosent av de norske mennene som får prostatakreft oppgir at de får ereksjonsproblemer, mot 87 prosent av snittet av de nordiske mennene.

Behandlingstype kan spille inn

– Hva skyldes det at flere nordmenn har problemer knyttet til sexlivet sitt enn gjennomsnittet i Norden?

– Stort sett synes jeg ikke at forskjellene er så veldig store. Men det er en veldig høy prosentandel av pasientene som rapporterer om dette. Ettersom vi ikke vet hvordan pasientene har blitt behandlet, er det vanskelig å kommentere det, sier Fosså.

Anders Angelsen, professor ved NTNU og nasjonalt ansvarlig for nordiske studier av prostatakreft, mener ulikhetene kan forklares gjennom måten pasientene i de ulike landene blir behandlet.

– I Norge har man ikke like systematisk screening som eksempelvis i Sverige. Sykdommen kan derfor bli oppdaget på et senere stadium og da vil mange menn få hormoner alene eller som en del av stråling eller operasjon, sier han.

– Forklaringen kan være at de norske mennene har et mer avansert sykdomsstadium, og da vil andelen som blir behandlet med hormoner være større. Hormoner vil blant annet gi redusert libido eller seksualdrift og mindre energi i hverdagen.

Ikke dårligere i Norge

– Er behandlingen i Norge dårligere enn i de andre nordiske landene?

– Nei, det har vi ingen dokumentasjon på. Når det er sagt bør behandlingen skje på sentra som har et høyt volum av denne pasientgruppen hvor man har mulighet til at multidisiplinære team jobber sammen med pasienten og kan diskutere diagnosen og behandling, sier Angelsen.

Sophie Fosså poengterer at de tilgjengelige tallene heller ikke sier noe om pasienten har hatt problemer med ereksjon i forkant av kreftsykdommen.

– Tallene kan tyde på at andelen som er misfornøyd er litt høyere i Norge, men dette kan ikke beregnes statistisk. Det er både avhengig av hvordan du har blitt behandlet og hva du forventet før behandlingen, sier Fosså.

SNAKKET OM KREFTEN: Stein Erik Hagen fortalte i 2011 at han hadde blitt diagnostisert med prostatakreft. Siden det har han engasjert seg i tematikken ved blant annet å donere 100 millioner kroner til forskning. Foto: Terje Bringedal / VG Foto: ,

Debatt om prostatakreft

I Norge har det vært en debatt som blant andre investor Stein Erik Hagen dro i gang, etter at han fikk prostatakreft. Han mener behandlingen i Norge er for dårlig og spredt på for mange sykehus.

Selv bladde han opp 100 millioner kroner til forskning på feltet i fjor høst.

Regjeringen har vært enige og antallet steder som opererer skal ned.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder