VIL FORBY: Helseminister Jonas Gahr Støre ønsker å forby snus og røyk for å hindre barn og unge i å bruke tobakk. Foto: BJÅLAND, NILS / VG

Støre vil forby snus og røyk på skolene

Elever får totalforbud mot å bruke snus og sigaretter i skoletiden. En bevillingsordning skal stramme inn salg av tobakksvarer til ungdom, og tipakningen forsvinner.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det går fram av forslaget til ny tobakksskadelov som helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram fredag.

- Endringene har barn og unge som fellesnevner. Å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk, er hovedfokuset i det tobakksforebyggende arbeidet, sier Støre.

De viktigste forslagene er:

*Innføring av kommunal bevillingsordning for salg av tobakk.

*Styrking av barns rett til vern mot passiv røyking.

*Alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie både inne og ute.

*Påbud om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter.

Vil få bukt med salg til unge

Støre tror bevillingsordningen vil føre til at ungdom ikke lenger får kjøpt sigaretter over disk. Antall utsalgssteder blir ikke strammet inn - i hvert fall ikke foreløpig.

Støre mener nordmenn flest ikke vil merke noen forskjell.

- Men de som er under 18, vil forhåpentligvis merke det. Vi vet at flertallet av dem som røyker, begynte før de fylte 18. Halvparten av denne gruppen kjøper tobakksvarer regelmessig over disk, selv om det ikke er lov, sier Støre.

LES OGSÅ: Kan forby reklame for usunn mat

Kommunene skal sjekke at butikker og kiosker ikke selger til mindreårige. Departementet foreslår tre tilsyn i året. Utsalgssteder risikerer å miste bevillingen hvis de systematisk selger til ungdom.

Helseministerens langsiktige mål er å få en tobakksfri ungdomsgenerasjon og på sikt et tobakksfritt samfunn. Støre understreker at tobakk er lovlig vare, og at han ikke ser for seg innstramming av utsalgssteder nå. Men lovforslaget åpner for reduksjon på sikt.

«I lys av den langsiktige målsettingen om et tobakksfritt samfunn er det imidlertid nærliggende å anta at man i framtiden vil foreslå ytterligere innstramninger knyttet til salget av tobakk», heter det i teksten.

Røykfritt i skoler og barnehager

Støre er opptatt av at barn og unge skal ha en mest mulig tobakksfri oppvekst. Han går derfor inn for at barnehager skal bli røykfrie, både innendørs og utendørs.

Det innebærer at ansatte ikke lenger kan røyke på barnehagens uteområder. En del av høringsinstansene mente barnehageansatte burde være helt røykfrie under arbeidsdagen. Helsedepartementet mener det fikk greie seg med at arbeidsgiveren kan innføre en slik praksis hvis de ønsker.

Les også: Dette er farligst for helsen

Lovforslaget presiserer også at barn har rett til vern mot passiv røyking. Flere etterlyste mer konkrete bestemmelser, for eksempel et forbud mot å røyke i bilen hvis barn er passasjerer.

Støre går ikke så langt. Den foreslåtte bestemmelsen er generell og pålegger alle som har ansvar for barn, å påse at de ikke utsettes for passiv røyking.

Les også: Folket vil skjerme barna

- Dette hører med til privatlivets sfære, og jeg vil ikke nekte folk å røyke hjemme. Men det sender et sterkt signal til voksne om hva de har ansvar for, sier han. Helseministeren minnes at han selv ofte hadde mye tobakksrøyk rundt seg som barn.

- Jeg tror det vil bli lettere å si fra med denne loven i bakhånd. Jeg tror i hvert fall jeg hadde plaget foreldrene mine med den, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder