FORSKET OGSÅ PÅ SEG SELV: Forsker Magnus Strømmen har også forsket på seg selv, i studien hvor de ser på hvordan fedmeopererte tar opp alkohol. Spriten på bildet ble benyttet i det pågående studiet. Før første pasient ble inkludert, undersøkte han hvordan alkoholopptakeet skjer hos en person som ikke er fedmeoperert. Foto: St. Olavs hospital
FORSKET OGSÅ PÅ SEG SELV: Forsker Magnus Strømmen har også forsket på seg selv, i studien hvor de ser på hvordan fedmeopererte tar opp alkohol. Spriten på bildet ble benyttet i det pågående studiet. Før første pasient ble inkludert, undersøkte han hvordan alkoholopptakeet skjer hos en person som ikke er fedmeoperert. Foto: St. Olavs hospital

Norsk forsker: - Fedmeoperasjon øker risikoen for alkoholisme

Oppsiktsvekkende sammenheng

INNENRIKS

Hevder at fedmeopererte kan bli harde alkoholikere

Norske forskere mener at fedmeopererte har større risiko for å få alkoholproblemer. I en studie undersøker de hvordan 30 fedmeopererte reagerer på sprit.

  • May Linn Gjerding
Publisert:

En av de mest drastiske inngrepene å få folk radikalt ned i vekt, kan gi uventede konsekvenser:

- Fedmeopererte kan utvikle alkoholproblemer, sier forskningssykepleier Magnus Strømmen ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO), St. Olavs hospital.

Han jobber med et team av forskere fra sykehuset og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som undersøker hvordan fedmeopererte får endret sitt alkoholopptak. I noen tilfeller får de også en forverret omgang med alkohol: De risikerer bråere og langt sterkere ruspåvirkning enn tidligere.

- Alle inngrep som endrer magesekkens form eller funksjon kan påvirke alkoholopptaket. Før du opereres, brytes en viss andel av alkoholen ned i magesekken og går derfor ikke direkte over i blodbanen. En fedmeoperasjon som reduserer magesekkens overflate og tømmetid, gjør at nærmest alt du drikker går i blodet, forklarer forskeren.

De 30 deltakerne i den pågående studien gjennomgår enten inngrepet gastric bypass eller gastric sleeve. Begge operasjonene reduserer magesekkens størrelse og funksjon.

Vekker oppsikt

Linken mellom alkoholmisbruk og fedmeoperasjon er hittil lite kjent: Folk som tidligere var måteholdne med alkohol, kan bli hardbarkede alkoholikere, mener de norske forskerne.

Nyheten vekker blant annet oppsikt i Storbritannia.

- Det har vært lite bevissthet på dette blant klinikere. Det skyldes kanskje at alkoholproblemer utvikles gradvis, en god stund etter operasjonen. En annen årsak kan være at de opererte tier om problemene. Alkoholisme er sterkt tabubelagt. Det innebærer tap av mestring og kontroll, sier Strømmen.

Siden september i fjor har han og teamet forsket på fedmeopererte. Deltakerne har gjennomgått tester hvor de både måtte drikke alkohol og hvor de inntok spriten intravenøst, rett i blodet.

Vil undersøke flere

På den måten har forskerne gransket hvordan de reagerer på alkoholen - og Magnus Strømmen forsikrer at forsøkene har foregått i forsvarlige og trygge former.

Studien pågår fortsatt, og forskerne ønsker seg flere forsøkspersoner. Samtidig ønsker de å advare mot alkoholproblematikken, som de allerede ser går igjen hos de fedmeopererte.

- Det har vært noen få studier tidligere, som tyder på at alkoholmisbruk kan være et problem blant fedmeopererte. I klinikken møter vi også tidligere fedmeopererte som forteller at de har fått alkoholproblemer. Selv om de nå ser normalvektige ut, sliter de med et usynlig problem, som er mye større enn det de hadde før, understreker han.

* En kartlegging av utbredelse av alkoholmisbruk blant pasienter som søker fedmekirurgi i Tyskland fant at 11 prosent hadde hatt et slikt problem på et eller annet tidspunkt.

* Amerikansk studie hevder derimot at pasientene ikke endrer drikkemønster etter operasjon.

- Det er også mye diskusjon om alkoholmisbruk blant fedmeopererte i sosiale medier. Folk forteller om gjentatte black outs, og en drikkeatferd som er mer utbredt blant tenåringer, og absolutt ikke passer for voksne folk. Sosial drikking går for noen over i fyll og hardt misbruk, sier Magnus Strømmen.

Han ønsker nå å bidra til større bevissthet rundt dette.

- Det vi ønsker med studien, er at det blir større bevissthet både blant pasiente, klinikere i fedmefeltet og ikke minst fastlegene om at fedmeopererte ikke bare må lære å spise på nytt: De bør også lære å drikke på nytt.

- En av pasientene våre tok før operasjonen kun opp 43 prosent av alkoholen. Etter operasjonen vil vedkommende ligge opp mot 100 prosent. Og alkoholopptaket går nå veldig mye fortere. Vi er ikke ferdige med studien, men vi ser mønstre allerede. Derfor ser vi grunn til å advare allerede, for vi kan ikke bidra til å gi folk nye alvorlige problemer, sier han.

En annen faktor han mener kan forsterke alkoholmisbruk blant fedmeopererte, er å erstatte trøstespising med trøstedrikking.

- Det er en del med spiseforstyrrelser som nærmest selvmedisinerer seg selv med mat, da de opplever at maten er affektdempende. Det vi frykter er at alkohol tar matens plass etter operasjoner som gastric bypass. Det er også viktig å være obs på dette, og åpen med pasienten om de ulike operasjonsteknikkenes komplikasjonsprofil, sier forskningssykepleier og Phd.-student Magnus Strømmen ved NTNU.

Leder Bård Kulseng ved Regionalt senter for sykelig overvekt opplyser at studien er finansiert av senteret, med støtte fra St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.

- Bakgrunnen for studien er at vi gir informasjon om alkohol og alkoholbruk, og vi får også spørsmål om det.Fortsatt har vi plass til flere deltakere i prosjektet, sier han.