I BELTET: Bevæpnet politi ble i sommer stasjonert på flere knutepunkter rundt om i landet etter at PST mottott en konkret terrortrussel. Her ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto:Kyrre Lien,VG

Våpeninstruksen for politiet endres

Politidirektoratet kan nå beslutte bevæpning i inntil tre måneder.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det melder Justis- og beredskapsdepartementet.

Endringen innebærer at Politidirektoratet, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet, kan beslutte at polititjenestemenn for en periode på inntil tre måneder skal bære pistol i daglig tjeneste.

– Det var behov for klargjøring av våpeninstruksen som sikrer adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig for å avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlige for liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp).

VG MENER:Våpen i politiet må være opp til Stortinget

– Jeg understreker at dette ikke endrer prinsippet om at norsk politi skal være ubevæpnet. Endringen i våpeninstruksen er midlertidig og foranlediget av trusselbildet vi nå opplever, sier han.

BAKGRUNN: Siden 2007 er antall bevæpningsordrer mer enn fordoblet

Endringen har vært på høring. Departementet har gjennomgått innspillene i høringen og på bakgrunn av dem endret våpeninstruksens paragraf 10.

Torsdag gjorde Den Norske Advokatforening det kjent at de er sterkt kritiske til forslaget og at de frykter at flere liv vil gå tapt med et væpnet politi. Spørsmålet er om en generell bevæpning vil øke og ikke minske faren for tap av liv og personskader.

– Tvert imot antar vi at synlig væpnet politi vil være terroristenes første mål når de går til aksjon. Terroristene vil neppe gi seg til kjenne før de skyter, og de vil nettopp prioritere å uskadeliggjøres væpnet politi for selv å unngå å bli skutt, skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder