Oslo 20150410. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson holdt pressekonferanse fredag i forbindelse med at Nav-direktør Joakim Lystad fratrer sin stilling. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:Gorm Kallestad,NTB scanpix

Eriksson om IKT-skandalen i Nav:  - Overraskende at man ikke har lært

Konsulentrapport: Sprekker med opp mot to milliarder

Venstre: Bør vurdere å sparke flere i Nav-ledelsen

Arbeidsminister Robert Eriksson er overrasket over at Nav ikke har lært mer av sine første feilsteg i IKT-moderniseringsprosjektet. Kontrollkomite-medlemmer er kritiske til håndteringen av saken.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Fredag ble den endelige rapporten fra konsulentselskapet Metier om gjennomføringen av IKT-moderniseringen i Nav offentliggjort.

– Metiers rapport er ærlig og usminket, og det setter jeg pris på. Det er en rapport som jeg tar på alvor, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) til VG.

I rapporten, som VG omtalte allerede i forrige uke, stilles det store spørsmål ved gjennomføringevnen til Navs toppledelse, og innholdet skal ha medvirket til at Joakim Lystad i forrige uke fikk sparken etter fem år i Navs direktørstol.

Det såkalte Moderniseringsprogrammet i Nav er delt inn i tre delprogram. Program 1 skulle etter planen vært ferdig til uførereformen som tredde i kraft 1. januar i år, men etter store kostnadsoverskridelser møtte prosjektet veggen.

Anbefaler nedskalering

– Er det noe i rapporten som overrasket deg?

– Ja, jeg er overrasket over at man ikke har lært mer av prosjekt 1, slik at man kunne tatt det med seg i planleggingen av prosjekt 2. Det er også overraskende at gjennomføringevnen ikke har vært bedre enn det som kommer frem her, sier Eriksson.

– Er ikke dette ting du allerede burde hatt oversikt over?

– Som jeg har sagt tidligere i kontrollhøringen i februar har jeg hele tiden forsøkt å forsikre meg om at man har vært i rute. Jeg har blitt forsikret om at man hadde planlagt bedre og at man hadde bedre gjennomføringsevne, fastholder statsråden og legger til:

– Samtidig registrerer jeg at rapporten også peker på departementets arbeid, og det tar jeg på det dypeste alvor.

Metiers konklusjon er blant annet en en krystallklar anbefaling om at Nav må skalere ned sine IKT-ambisjoner betydelig for i det hele tatt å komme i mål med sine nye systemer. Begrunnelsen ligger blant annet i at Metier finner at «gjennomføringsevnen er vesentlig mindre enn hva Nav selv anviser».

–Flere enn Nav som ikke har kontroll

Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konsitusjonskomité mener det er langt flere enn ledelsen i Nav som ikke har hatt oversikt over hva de har gjort.

– Dette viser at det er en systemfeil i måten staten opptrer på i forbindelse med store IKT-programmer, sier Lundteigen til VG.

SYSTEMFEIL: Det er ikke bare Nav som må ta skylden for IKT-skandalen mener Per Olaf Lundteigen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Foto:DANIEL HJORTH,VG

– Burde man dratt i nødbremsen tidligere?

– Den som har dratt i nødbremsen er jo Nav-direktøren som ble sparket. Det er ikke dratt i nødbremsen fra departementet (Arbeids- og sosialdepartementet) eller i Finansdepartementet. Det er for svak ledelse i statlig sektor, og den er både politisk og administrativ. De som betaler må ha oversikt over hva de driver med, sier Per Olaf Lundteigen.

Kontrollkomiteen har allerede hatt to høringer om Moderniseringsprogrammet.

– Denne rapporten synliggjør at nå må virkelig regjeringen gå gjennom måten en gjennomfører og kvalitetssikrer slike programmer, sier Lundteigen.

For høye ambisjoner

Hans Fredrik Grøvan (Krf), som leder Nav-saken i kontrollkomiteen, mottok rapporten torsdag.

Grøvan sier rapporten bekrefter mye av det som kom frem under den andre høringsrunden på Stortinget i februar.

– Det er et Nav som har hatt for høye ambisjoner, og det har vært en måte å gjennomføre dette hvor det er Nav og ikke leverandøren som har tatt den største risikoen, sier Hans Fredrik Grøvan til VG.

KRITISK: - Det er en svært alvorlig sak med store kostnadsmessige konsekvenser, sier Hans Fredrik Grøvan (Krf) i kontroll- og konsitusjonskomiteen. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

Nav-sprekken ligger an til å bli på mellom 1,6 og 2 milliarder kroner, ifølge rapporten.

– Det er enorme beløp, og det er klart at slike sprekk i forhold til anslag stiller jo også spørsmål ved bestillerkompetansen hos en organisasjon som Nav. Den bestillingen som ble gjort var ikke i samsvar med det det var bruk for, og den var upresis. Det blir hele apparatet man har for kvalitetssikring av store statlige prosjekter satt på sidelinjen, sier Grøvan.

Han er kritisk til Nav-ledelsens håndtering av saken.

– Blir bare verre og verre

– Ledelsen har tydeligvis ikke hatt kontroll og styring med arbeidet som har vært gjort – i hvert fall ikke godt nok. Det har gjort at de har fått enorme økonomiske avvik. Her har det manglet vesentlig kompetanse for å ta på seg en så ambisiøs oppgave, sier han.

Saksordføreren i kontrollkomiteen mener det ikke er behov for en ny høringsrunde i komiteen.

– Det er for tidlig å konkludere. Men i en slik sak kan det enten være grunnlag for kritikk eller at man kommer med forslag hvor man ber regjeringen gå gjennom ulike sider ved en strategi som dette, sier Grøvan.

Høyres Michael Tetzschner konstaterer at Metier-rapporten ikke gjør Nav-saken bedre:

– Dette blir selvfølgelig bare verre og verre. Vi har hatt to høringer på samme sak – først i november og deretter i februar. Da fikk vi jo presentert tall som var 1,5 milliarder høyere enn hva vi hadde hørt på første høring, sier Michael Tetzschner som også sitter i kontrollkomiteen.

Stanser ikke prosjektet

Han er også kritisk til NAV-ledelsens håndtering av programmet.

– Det er ser ikke ut som at det har vært noen lysende styring av dette dataprosjektet, sier han.

Abid Q. Raja (V), nestleder i kontrollkomiteen, mener flere bør gå.

- Det er en meget stor skandale. Og statsråden bør vurdere om det er flere enn Lystad som bør erstattes. Det er ikke fint lite skyld som påhviler den forrige regjering som sjelden, om aldri, gjorde noe med problemet. Den nye regjeringen viser i hvert fall litt handlekraft, sier Abid Q. Raja.

Nå vil arbeids- og sosialministeren bruke rapportens konklusjoner som grunnlag for sitt forslag til regjeringen.

Metier anbefaler Nav å velge minimumsløsninger for sine nye IT-systemer i fase to av prosjektet.

– Jeg har ikke konkludert ennå, men det som er helt sikkert er at moderniseringen av IKT i Nav må og skal fortsette. Samtidig må vil tilpasse farten etter føre og forhold. Det er bedre å komme trygt frem enn å aldri komme frem, sier Eriksson.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder