Margit (17) ble mobbet: - Jeg har synlige og usynlige arr

- Jeg vet hvor vondt det er, hvor alene man føler seg, og at det kan føles så vondt at man ikke orker å leve lenger, uttalte 17 åringen da hun åpnet dagens mobbedebatt på Ryenberget skole i Oslo.

Publisert:

Tidligere mobbeoffer Margit Kristine Axelsen fortalte i sin åpningsappell på Ryenberget skole mandag at hun selv byttet skole på grunn av mobbing.

- Det er ingen selvfølge at jeg lever i dag, tvert i mot, uttalte 17-åringen.

Omtrent 17.000 barn og unge oppga i fjorårets Elevundersøkelse å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller mer, men fylkesmennene mottok bare totalt 126 klager i 2013.

Lørdag fortalte VG historien om Odin Olsen Andersgård, som ble mobbet på to ulike skoler. Han ble bare 13 år. I vår tok han sitt eget liv.

Vil bekjempe mobbing

Mandag er elever ved niende og tiende klasse ved Ryenberget skole i Oslo publikum når generalsekretær Irma Rustad i Foreningen Mobbing i skolen, nestleder Omar Mekki i Skolelederforbundet, Utdanningsdirektør hos fylkesmannen Grethe Parr og rektor Jørn Heggestad ved Ryenberget skole møtes til debatt om bekjempelse av mobbing.

Se debatten her:I sin appell fortalte Axelsen at hun er opptatt av å kjempe mot mobbing fordi hun selv har kjent det på kroppen.

- Det er alt for mange som blir mobbet. Jeg er glad og evig takknemlig for at dette nå settes søkelys på. Ved å være åpne om dette temaet kan vi komme lenger i å bekjempe mobbing. Det er ulike ting jeg mener kan bli bedre i dag. Jeg ønsket et pliktig undervisningsprogram for elever om mobbing og mer om mobbing inn i lærerplanen for studenter, uttalte Axelsen.

Utdanningsdirektør Grethe Parr ved Fylkesmannen uttalte i debatten at hovedmålet må være å få ned antall barn som blir mobbet, og viste til mobbeutvalget som skal komme med en innstilling i april.

- Målet vårt er å få ned antall elever som opplever mobbing. På spørsmål om hvordan dette fungerer er det slik at mange tar kontakt med skolen, får hjelp - og det fattes vedtak på skolen. De sakene som kommer på Fylkesmannens bord er de sakene som ikke løser seg. Det er også en utfordring at ikke alle forelde kjenner til at de kan ta direkte kontakt med fylkesmannen, uttalte Parr.

Parr understrekte at loven i dag er sterkt på elevens side:

- Loven i dag er sterkt på elevenes side. Det vil si at det er barnets subjektive opplevelse som skal legges til grunn i mobbesaker. Spørsmålet er om vi har nok kompetanse på den enkelte skole til å følge opp loven, uttalte hun.

Manglende enkeltvedtak

Generalsekretær Irma Rustad i foreningen Mobbing i Skolen mente Axelsens appell var sterk, og understrekte at det i mange mobbesaker i dag mangler en formalisering av situasjonen, altså at det dannes enkeltvedtak.

- Vi forteller foreldre at de må be om enkeltvedtak i mobbesaker. Hvis det ikke blir fattet; be om at det blir fattet. Dette er en formalisering av situasjonen, og man kan klage hvis det ikke fører frem. Mange foreldre opplever at de ikke bli hørt, uttalte Rustad.

Hva kan gjøres for å bekjempe mobbing? Del dine tanker her.

Nestleder Omar Mekki i Skolelederforbundet sa i debatten at han mente at skolene trenger mer støtte og veiledning angående handling når elever varsler om mobbing.

- Jeg er optimistisk til den jobben mobbeutvalget gjør, og vi har hørt at ministeren nå sier at det skal satses. Jeg håper at det nå vil gis noen millioner til felles utvikling, sosial kompetanse i skolen og antimobbearbeid, uttalte han.

- Unner ingen å få livet ødelagt slik

Tidligere mobbeoffer Torunn Lunde Våla (32) deltar også i debatten. Hun ble selv plaget av medelever gjennom hele barneskolen, og var en av 10 tidligere mobbeofre som fortalte sin historie i VGs mandagsutgave.

– Jeg sliter med dårlig selvtillit, og har ikke tro på meg selv i dete hele tatt. Det å gå gjennom en skolegård er noe jeg sliter med i dag. Hvis jeg går forbi en gjeng med ungdommer føler jeg også i dag at de prater om meg og ler av meg. Jeg ser veldig ned på meg selv, og har ikke tro på meg selv i det hele tatt. Jeg har lyst til å være usynlig, fortalte hun på spørsmål om hvordan mobbingen i barndommen har påvirket henne i dag.

Våla er i dag selv blitt mor, og forteller at hun ikke unner noen å oppleve det hun gikk gjennom.

- Jeg unner ingen å få livet ødelagt på den måten, uttalte hun.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder