TRAFF BLINK: Nye, utradisjonelle aktiviteter i gymtimene skal få flere til å like faget på Kalnes videregående skole i Sarpsborg. Fra venstre: Laila Takieldin Ødegaard, Trine Lise Rustad, Aquila Barbosa De Lima og Adrian Nikqi. FOTO: OLE-MARTIN GRAV/VG
TRAFF BLINK: Nye, utradisjonelle aktiviteter i gymtimene skal få flere til å like faget på Kalnes videregående skole i Sarpsborg. Fra venstre: Laila Takieldin Ødegaard, Trine Lise Rustad, Aquila Barbosa De Lima og Adrian Nikqi. FOTO: OLE-MARTIN GRAV/VG

En av tre elever hater gym

Liker ikke å bevege seg foran andre

INNENRIKS

Liker ikke å dusje sammen med andre

For lett å ty til ballspill

En av tre elever skulle gjerne ha sluppet gym på skolen. Mange synes det er pinlig å gjøre øvelser foran andre elever.

Publisert:

Tre av ti barn og unge sier at de misliker eller hater kroppsøvingsfaget. Det bekymrer Kjersti Mordal Moen, som er 1.amenuensis i kroppsøving ved høgskolen i Hedmark. Nå jobber hun med å evaluere kroppsøvingsfaget i lærerutdanningen. Hun mener det er bekymringsverdig at så mange elever har et negativt forhold til faget.

- Vi vet ikke nok om hvorfor det er slik, men vi vet at spesielt jenter ikke vil ha faget. Flere ytrer at de hater gym. Dette må vi finne mer ut av, sier Moen til VG.

To forskere ved Norges Idrettshøgskole rapporterer at 30 prosent av elevene enten hater- eller ikke liker kroppsøvingsfaget.

Moen mener skolene må erkjenne at den ikke har oppnådd målet med læringen når situasjonen er slik.

Fokus på prestasjoner

- Gymfaget skal gi elevene lyst til å være fysisk aktive i et livsløpsperspektiv, altså til de blir voksne og gamle, sier hun til NRK Hedmark.

Flere norske skoler har de siste årene utvidet antall timer med fysisk aktivitet - blant annet av folkehelsegrunner. Men tallet på kroppsøvingstimer har stått stille.

Moen advarer mot å innføre flere gymtimer - før man vet hva man bør fylle timene med. Hun tror problemet med dagens kroppsøving er at det fokuseres for mye på prestasjoner, tradisjonelle idretter og ballspill spesielt.

Det er leder Liv Holm heide i Elevorganisasjonen hjertens enig i. Også hennes inntrykk er at mange elever hater gym.
- Det blir for lettvint å sette klassen i gang med to timer fotball eller volleyball. Da er det ikke rart at de stakkarane som føler seg mislykket i ballspill styrer unna gymmen, sier Holm Heide til VG.

Selv liker hun ballspill, men var ikke like bekvem når gymlæreren ville ha henne opp på trampolinen.

- Jeg var nok redd for å hoppe på trampolinen. Det var litt kjipt. Ellers likte jeg det meste. Men generelt lærere som pusher på for at elevene skal prestere i øvelser de ikke mestrer, er ikke akkurat motivatorer i kroppsøvingsfaget, advarer elevlederen.

- Gymtimene må ikke bli konkurranseøkter for de som er flinke i fotball, legger hun til.

Mestring på eget nivå

Kjersti Mordal Moen mener kroppsøving er et fag hvor man skal utvikle kroppslig dannelse, og mestring på sitt nivå fremfor idrettsprestasjoner.

- De tradisjonelle idrettene er en del av kroppsøvingen, men faget skal inneholde mer. Eleven skal bruke kroppen på ulike måter. Aktiviteter som skateboard, longboard, frikjøring på ski og nye idretter blir viet lite eller ingen oppmerksomhet, minner Moen om.

Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet, som selv er kroppsøvingslærer, er også bekymret over det utbredte elevhatet mot gymtimene.
- Vi har dessverre fått en kroppskultur der det er flaut både å vise øvelser foran andre og dusje sammen med andre i garderoben etter gymtimen, sier Lied til VG.

Ukvalifiserte gymlærere

Hun peker også på at det er for mange ukvalifiserte kroppsøvingslærere som leder gymtimene.

- Det er for mange som underviser som ikke har fagkompetanse. Disse har gjerne bakgrunn fra en idrett, og da får denne idretten gjerne et for stort omfang, sier Lied.

Hun minner om at i følge læreplanen i kroppsøving skal elevene både jobbe med bevegelighet, styrke og koordinasjon.

- Det er til og med vektlagt at elevene skal ha positive opplevelser og føle mestring. Da trengs det god fagkompetanse for å bistå elevene til å nå disse læringsmålingene, sier Lied.

Her kan du lese mer om