SKADET OG KOLLAPSET: Skjeggestad bro på E18 ved Bentsrud i Holmestrand er stengt etter at broen delvis kollapset. Broen stod ikke på listen over eldre broer med truet bæreevne, men nå skal den rives. De små bildene er et utdrag av skadene på broene i Norge - forklart nærmere i bildene under. Foto:Frode Hansen VG / STATENS VEGVESEN,

Disse 104 broene har truet bæreevne

Se hele listen nederst i saken

Statens vegvesen mener selv at mange av de mest brukte broene i Norge har skader eller mangler som truer bæreevnen.

VG har fått innsyn i inspeksjonsrapportene som over hundrevis av sider beskriver broer med rust, hovedbæresystem som er i ferd med å gå i oppløsning og pill råtne bærebjelker.

– Dette underbygger at Norges veisituasjon er i en sørgelig forfatning, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges lastebileier-forbund (NFL) og styreleder i Trygg Trafikk.

104 broer

Mandag forrige uke kollapset Skjeggestad bro på E18 i Vestfold på grunn av et leirras som forskjøv en av pilarene.

BRUDD: Broen Svenskhammaren i Vefsn i Nordland har brudd i sideveggen. Foto:Statens Vegvesen,

Etter å ha fått innsyn i Statens vegvesens egen brodatabase, kunne VG forrige uke fortelle at 237 broer har truet bæreevne. Vegvesenet har etter VGs innsynsbegjæring samlet informasjon fra alle regionene og fjernet de broene som er stengt, revet eller reparert.

Resultatet er 104 broer på alt fra europaveier til gangstier – som folk fortsatt ferdes på daglig.

FARLIG? Broen Voulmasjok på E 6 i Finnmark har store sprekker. Foto:Statens Vegvesen,

– Status er at vi har en del broskader. Det er en del av arbeidsoppgavene våre å inspisere, registrere – og å håndtere funnene. Og da fokuserer vi på de alvorligste skadene, sier senioringeniør Morten Wright Hansen i Statens vegvesen.

– En del av skadene fremkommer av gamle inspeksjoner. Er dere trygge på at disse broene er sikre i dag?

– Vurderingene tilhører regionene, de må svare for seg. At det kan være enkelte skader blant de 17.000 broene som ikke er inspisert etter planen hvert femte år, det kommer frem i materialet VG har fått. Men samtidig har vi en driftsentreprenør som kjører rundt daglig og melder inn skader, så broene holdes under oppsyn, sier Wright Hansen, som mener broene er trygge å ferdes på.

Ketil Solvik-Olsen: – Høyt prioritert

– Brodatabasen til Statens vegvesen, som VG har fått innsyn i, viser at en rekke broer er svært skjøre. Hvordan skal Norge klare å fikse over 100 broer?

ØDELAGT: Kraftig oppsprekking og forskyvning i buekonstruksjon, står det om Berger gangbro over E 18 i Østfold. Foto: STATENS VEGVESEN Foto: ,

– Økt veivedlikehold har vært svært høyt prioritert av dagens regjering. Det ble dessverre forsømt under rødgrønn regjering. Etter mange års forfall øker bevilgningene nå kraftig og etterslepet reduseres i 2015 for første gang på mange tiår. Vegvesenets brodatabase er en påminnelse om behovet. Bevilgningene til vedlikehold av broer har økt med om lag 40 prosent fra 2014 til 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) til VG.

– Kan samferdselsministeren garantere at broene er trygge?

RUST: Bråten Nordre på Riksvei 7 i Gol er rustet og tre til fire tverrbjelker er ødelagte. Foto: STATENS VEGVESEN Foto: ,

– Det er fagfolkene som vurderer bruene og hva slags trafikk som kan gå på dem. Så har vi politisk lagt opp til kraftig vekst i vedlikeholdet. Vi er nødt til å ta bedre vare på den infrastrukturen vi har.

– Det er et paradoks at regjeringen bruker 50 milliarder kroner på samferdsel, men samtidig reduserer forskningspotten. Samferdselsdepartementet er blant de som bruker minst i prosent på forskning, påpeker Forskerforbundet. Kommentar?

SLITEN: Pilarene på Furubergfossen bro i Sunndal i Hordaland har omfattende avskalling og forvitring, og blottlagte armeringsjern. Antakelig har steinras noe avskylden, står det i rapporten fra vegvesenet. Foto: STATENS VEGVESEN Foto: ,

KNUST: Tverrbjelken som er påstøpt gangbruen over Fylkesvei 32 i Ski i Akershus er i svært dårlig forfatning. Foto: STATENS VEGVESEN Foto: ,

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder