HVEM BESTEMMER HER? Nå er det kirken, men Oslo-byråd Hallstein Bjercke håper landets kommuner kan ta over. Foto:Terje Bringedal,VG

Et enstemmig Oslo bystyre: Vil ta gravferden fra kirken

Oslo-byråd mener kirkens ansvar er utgått på dato

Håper kommunalt ansvar blir lovfestet

Oslo har som en av få kommuner ansvaret for begravelser. Nå vil bystyret at dette skal gjelde for hele landet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Hallstein Bjercke, Oslo-byråd for kultur og næring (V), har sendt et brev til Kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey der han ber om at loven endres slik at kommunene får ansvaret for begravelser.

I dag er det Den norske kirke som arrangerer begravelser og steller gravlundene i nesten hele landet. I Oslo der bare halvparten tilhører kirken står kommunen for det praktiske. Dette er en ordning mange er fornøyde med.

– En mangfoldig befolkning må slippe å stå med luen i hånden og forholde seg til et annet trossamfunn når de vil begrave sine kjære, sier Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-etisk forbund.

Kan ikke fortsette evig

Men tiden er i ferd med å renne ut for Osloløsningen. Dagens ansvarsfordeling mellom kommunen og kirken er et kompromiss loven ikke åpner for. Kirkelig fellesråd truer med å ta over for den kommunale gravferdsetaten dersom ordningen ikke forlenges.

– Ordningen fungerer i dag, men den er altså ikke innenfor det loven tillater. Det er grenser for hvor lenge vi kan fortsette uten å få avklart dette, sier byråd Bjercke. NRK har omtalt saken.

For første gang: Like mange som tror som ikke tror på Gud

Trengs en nøytral part

Loven gir kirken ansvaret for gravferd, men lar de enkelte kirkelige fellesrådene gi fra seg ansvaret til kommunene. I Oslo står kommunen for gravferd, uten at Kirkelig fellesråd i Oslo gir fra seg ansvaret.

Ordningen forlenges med et år til når den utløper 1. januar 2016. Bjercke mener det er en naturlig utvikling om kommunene overtar.

– I Norge i 2015, og kanskje særlig i Oslo der bare 52 prosent er medlemmer av statskirken, bør dette håndteres av en nøytral part. I dag bør man stå fri til å både velge, og velge bort religion, sier han.

En rekke offentlige utvalg har konkludert med det samme, senest i 2014.

Tvunget av ultimatum

Robert Wright, kirkeverge i Oslo skulle helst sett at dagens ordning fortsatte. Han mener kommunens ultimatum vil tvinge Kirkelig fellesråd til å overta gravferder i Oslo.

– Forvaltningen må enten absolutt hit eller absolutt til kommunen i henhold til loven. Det er de som ønsker å overta alt. Vi er åpne for å fortsette som i dag, sier han.

Wright bekymrer seg for om Den norske kirke vil beholde sin påvirkningskraft i gravferdsspørsmål i Oslo, dersom kommunen overtar.

– De sier de vil videreføre noe lignende dagens ordninger, men de har ikke noen konkrete planer, bare vage forslag, sier han.

Bjercke er uenig, og mener de forskjellige trossamfunnene vil få enda bedre vilkår dersom kommunen overtar.

– Vårt mål er å fortsette som i dag med alle livssyn representert i viktige spørsmål, sier han.

Færre døpes: Bekymrer kirken

Enstemmig bystyre

Brun-Pedersen mener at kirkens ansvar for begravelser er et problematisk.

– Det er helt meningsløst at det er kirken som bestemmer dette og ikke de folkevalgte. Dette angår oss alle. Også ikke-kristne pleier å dø, sier han.

Bjercke er enig.

– Det er ikke ofte vi er enige fra Rødt til FRP, men et enstemmig bystyre er enig om at kommunen bør ha ansvar for gravferd, sier byråden som håper at lovendringene han etterspør kan gjennomføres i løpet av neste år, før Kirkelig fellesråd eventuelt tar over.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder