Avdekket brannfarer og falleferdige bygninger

GODKJENT AV UDI: Mottaket i Ålesund har utbedret alle påleggene de fikk. Leder Sam Gobert har blant annet et godt samarbeid med brannvesenet. Foto: Johannes Lovund ,

Feil og mangler ved 9 av 10 norske
asylmottak

Kontroller gjennomført av UDI viser 9 av 10 av de eksisterende mottakene som er undersøkt før flyktningkrisen i år har feil og mangler. Nå kan det bli aktuelt å senke kravene til standard på nye mottak for å huse nye flyktninger.

 • Sverre Holm-Nilsen
 • Jostein Matre

Artikkelen er over fire år gammel

Flyktningstrømmen til Norge har ført til et skrikende behov for flere mottak. Tidligere i oktober kunne UDI melde at det er et akutt behov for mellom 80 og 100 nye asylmottak, og landets fylkesmenn ble bedt om å kartlegge bygninger som kan brukes til å huse asylsøkere.

Statminister Erna Solberg er blant dem som har vært tydelig på at standarden må senkes for å få plass til alle.

UDIs egne tilsynsrapporter hittil i 2015 viser at det er nok å gripe tak i ved asylmottakene som allerede er etablert:

En gjennomgang av tilsynsrapporter viser at 93,3 prosent av de eksisterende asylmottakene som har blitt undersøkt i 2015 har fått påvist feil og mangler av UDI.

Frivillige slår alarm: Slik ser det ut på Norges nest største asylmottak

Sjekk hvert tredje år

UDI driver tilsyn og kontroll av driftsoperatørene som driver asylmottak. Når UDI fører tilsyn, undersøkes det om driftsoperatørene følger kontrakten og tjenesten de har forpliktet seg til.

Har du lest? Brødrenes flukt fra krigen

Krav til statlige mottak og transittmottak er at innkvarteringstilbudet skal være «nøkternt og forsvarlig». Et mottak skal sjekkes minst én gang hvert tredje år.

En oversikt fra UDI viser at det pr. 15. oktober er 148 mottak i Norge. Flere av disse er desentraliserte og spredd over flere lokasjoner og adresser.

VG har gått igjennom samtlige tilsyn som har blitt gjennomført og lagt ut på hjemmesiden til UDI i 2015.

Av landets 148 mottak har det blitt gjennomført 30 tilsyn. I disse tilsynene har det blitt funnet totalt 193 avvik.

Les også: Hjelpeorganisasjoner: -Uverdig situasjon for flyktninger i Norge

Funnene

Ved 17 av mottakene ble det gitt et eller flere pålegg knyttet til brannsikkerhet. Avvikene som ble funnet strekker seg fra manglende brannoppslag, komfyrvakter og flammehemmende trekk til manglende gjennomførte brannøvelser og brannvarslere.

Ved et av mottak avdekket UDI at skapet til brannslangen ikke lot seg åpne.

På Bømlo statlige mottak, også kalt Skogbu, ble det gitt totalt 22 pålegg av UDI etter et uanmeldt tilsyn i januar i år.

Dette er flest av alle mottak som har blitt undersøkt så langt i 2015.

Les også: Betalte 2000 dollar for å komme til Norge

I tilsynsrapporten står det blant annet at:
** På Skogbu var det en del søppel utenfor boligene og det pågikk renovering i samme etasje som det bodde småbarnsfamilier. En ytterdør kunne hverken lukkes helt og heller ikke låses. Området fremsto ikke som trygge omgivelser for små barn på tilsynstidspunkt.

Viggo Hoff, driftsoperatør ved mottaket, sier til VG at det ble oppdaget langtidsskader ved bygget i 2014. Skadene på bygningsmassen ble fortløpende renovert, og Hoff sier at de nå jobber med å lukke alle avvikene som ble funnet av UDI.

– Resultatet ble da at man måtte prioritere de basale behov, og skyve på andre forhold som også medfører at man formelt ikke klarer å oppfylle alle tilsynskravene i den aktuelle perioden, sier Hoff til VG.

Han sier det er beklagelig at de ikke klarte å levere den tjenesten som var tiltenkt og avtalefestet.

– Vi må bare konstatere at tilsynet konkluderte med altfor mange avvik som vi ikke ønsker å dra med oss videre, men arbeide for å lukke så snart som mulig, sier Hoff til VG.

Les også: Barneombudet slår alarm om asylbarnas helse

Utfordring

På Ålesund statlige mottak ble det gitt 8 pålegg. Dette er noen av dem:

** Under tilsynsmøte fremkom det at mottaket ikke krever at medlemmer av frivillige organisasjoner som arbeider med mindreårige ved mottaket fremviser politiattest

** Mottaket må sikre at rømningsveier dekker behovet for rask og sikker rømning.

** Ved befaring av en av boligene var røykvarsleren i 2. etasje fjernet – pålegg om å sørge for at alle fungerer hele tiden.

** Ved befaring av en annen bolig manglet det branninstruks på beboernes språk – pålegg om å få på plass dette.

Mottaksleder i Ålesund, Sam Gobert, forteller at de har utbedret alle påleggene de fikk, og at dette nå har blitt godkjent av UDI.

– Vi jobber kontinuerlig og intenst for å tilfredsstille UDIs krav. Vi har for eksempel et internkontrollsystem, som handler om ting som renhold og brannsikkerhet i alle våre boliger. Vi har også flere brannøvelser årlig, og et godt samarbeid med det lokale brannvesenet, og hadde med oss alle beboerne dit på begynnelsen av året. Der fikk de viktig opplæring, sier Gobert.

Han innrømmer at det er en utfordring å ha full kontroll på alt hele tiden.

– Vi kan ikke ha kontroll 24 timer i døgnet på hva som skjer inne i alle boligene, men vi har botrening der vi påpeker viktigheten brannsikkerhet, for eksempel ting som ikke å skru løs en brannmelder dersom den har gått av i forbindelse med middagslaging eller lignende.

Variasjon

Et annet mottak, Nustadbo statlige mottak, fikk 15 pålegg og beskjed om at bygningen hadde behov for en rekke oppgraderinger. Mottaket endte med å legge ned.

De statlige mottakene i Tromsø, Setermoen og Harstad er de eneste hvor det ikke ble funnet avvik. Ved Vestvågøy statlige mottak skal det ha blitt gjennomført et lignende tilsyn, men rapporten har ikke blitt lagt ut ennå, står det på UDIs hjemmesider.

VG har presentert tallene til UDI. Presserådgiver Vibeke Schjem sier at det er bra at feil ved mottakene plukkes opp av tilsynsrundene slik at de kan rettes opp.

Hun sier at alvorlighetsgraden av manglene ikke alltid trenger å være kritisk. Når avvik avdekkes får mottaket pålegg om å utbedre feilen.

– Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden i de avvikene som avdekkes.

– Vi skulle gjerne sett at antall mottak med avvik innenfor sikkerhet var null, men dessverre avdekkes det mangler ved en del av tilsynene.

UDI opplyser at alle eksisterende og fremtidige mottaksboliger må oppfylle alle offentlige krav om tillatelser

– Hvilke krav stiller dere til de nye mottakene som nå må opprettes for å huse de nye flyktningene?

– I utgangspunktet er det ikke reduserte krav til boliger i nye konkurranser, sier Schjem.

– Kan bli aktuelt å gå ned på standarden for å gjøre plass til flere?

– En god del sikkerhets- og bemanningskrav er ufravikelige. Utover det er førsteprioriteten å skaffe steder å bo for de som kommer. Ankomstene fremover og tilgangen på bygningsmasse vil ha en del å si for hva slags boløsninger vi ender opp med.

Pris vektes mest

I databasen for offentlige innkjøp har UDI lyst ut en rekke konkurranser til driftsoperatører for å huse nye flyktninger.

Les også: Slik er flyktningenes første natt i Norge

UDI sier at de tildeler kontrakter til «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». UDI benytter seg at fire tildelingskriterier.

Til sammen utgjør de fire kriteriene 100 %. Enkeltkriteriet som vektes tyngst er pris (35), mens sikkerhet, innkvarteringstilbud og innhold i drift/beboerrettet arbeid/org.adm vektes med 20 hver.

– I vurderingen mellom pris og kvalitet, utgjør pris 35% og kvalitet til sammen 65%, sier Schjem.

Les også

 1. NOAS mener det er problematisk at UDI selv fører tilsyn med asylmottakene

  UDI har påpekt feil og mangler på ni av ti mottakssenter de…
 2. Regjeringen venter 66 000 flyktninger: Erna Solberg: – Vi kan ikke lenger bruke like mye penger alle steder

  REYKJAVIK (VG) I dette intervjuet varsler Erna Solberg (H) ny asylpolitikk og store innstramninger for å dekke…
 3. Ny asylbrann i Sverige: UDI: - Vurderer å gjøre adresser til flyktningmottak hemmelige

  Det svenske Migrasjonsverket har besluttet å hemmeligholde…
 4. Kapasiteten sprengt på nytt mottakssenter i Østfold

  Flyktningene må gå tilbake til å registrere seg på Tøyen i Oslo, for ved det nye Smart Club-mottaket er det fullt.
 5. UDI: Flere enn 30.000 asylsøkere i år

  Kapasiteten er så presset at barn må bo i akutt-tiltak som UDI innrømmer både er for dyre og for krevende å administrere.

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa

Flere artikler

 1. NOAS mener det er problematisk at UDI selv fører tilsyn med asylmottakene

 2. Frykter nye mottaksbranner i Norge: Vil ha vakthold på asylmottak - døgnet rundt

 3. Erna Solberg vil ikke utelukke utendørs teltleir for asylsøkere

 4. Drev asylhotell ulovlig -
  nå har han startet nytt mottak

 5. Asyltopper får tilsynsslakt – tar ut fire millioner i gevinst

Fra andre aviser

 1. Feil og mangler ved ni av ti mottak

  Fædrelandsvennen
 2. Feil og mangler ved ni av ti mottak

  Aftenposten
 3. Brannavvik hos 16 av 27 asylmottak

  Aftenposten
 4. UDI tar brannsikkerhet på alvor

  Fædrelandsvennen
 5. Brannvesentet rykket ut ukentlig til ett asylmottak

  Aftenposten
 6. UDI setter pris foran sikkerhet

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder