KREVER ERSTATNING: Magnus Holøyen (27) og den ene broren krevde erstatning av Tolga kommune etter de ble satt under vergemål mot sin vilje. Foto: Krister Sørbø, VG

Derfor vil ikke kommunen gi erstatning til Tolga-brødrene

To av brødrene i Tolga-saken ba om tre millioner kroner i erstatning av hjemkommunen. Kommunen sa nei, og mener det er staten som skal saksøkes.

 • Ingeborg Huse Amundsen
 • Frank Haugsbø

Brødrene Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) ble registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen og deretter satt under vergemål mot sin vilje.

I sommer sendte de et søksmålsvarsel til Tolga kommune, der de krevde 1,5 millioner kroner hver i erstatning – et krav som nylig ble avvist av kommunen.

VG har fått innsyn i begrunnelsen fra Tolga kommune. Her står det at kravet avvises fordi kommunen mener det ikke er riktig å anlegge sak mot den.

Brødrene har anklaget Tolga for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og ifølge kommunen er det bare staten som kan stilles til ansvar for krenkelser på menneskerettighetene.

Kravet om erstatning må derfor rettes til staten, mener kommunen.

Mener de krever for mye penger

– Gitt at kommunen skulle vært ansvarlig, mener vi det likevel ikke er brudd på de bestemmelsene som er anført. Og gitt at det skulle vært brudd, mener vi det uansett ikke foreligger grunnlag for erstatning, sier advokat Kristian Foss Aalmo, som representerer Tolga kommune i saken.

Han mener også at 1,5 millioner kroner hver er et altfor høyt krav, og viser til at det i andre dommer er blitt tilkjent mellom 25.000 og 40.000 kroner i oppreising for brudd på EMK.

Brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal har tidligere uttalt at han ikke var fornøyd med svaret fra kommunen. Kravet om erstatning er også fremmet for staten, og deretter vil det vurderes om saken havner i retten. Til VG sier Skjerdal at han ønsker å avvente statens svar før han kommenterer saken ytterligere.

BLE GRANSKET: Flere etater gransket alle sider ved Tolga-saken, på oppdrag fra regjeringen. Tolga kommune fikk kritikk for sin behandling av brødrene. Her ved tidligere ordfører Ragnhild Aashaug. Foto: Krister Sørbø, VG

Dette er saken

VG skrev i oktober 2018 om at tre brødre fra Tolga i Hedmark uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet siden 2012 og 2013.

Brødrene ble satt under vergemål mot sin vilje av Fylkesmannen i Hedmark.

Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 ble det fastslått i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet.

Les den prisbelønte reportasjen: Historien om de tre brødrene på Tolga

Slik svarer kommunen punkt for punkt

Brødrenes advokat viste i søksmålsvarselet til brudd på EMKs artikkel 3 (verne individet mot overgrep fra myndighetene) og artikkel 8 (retten til privatliv og beskyttelse mot vilkårlige inngrep fra myndighetene) da kommunen registrerte brødrene som psykisk utviklingshemmet og da kommunelegen sendte melding om behov for vergemål for brødrene til Fylkesmannen.

Kommunen avviser begge punkter.

 • «Kommunen har gjennom offentlige unnskyldninger beklaget feil i registrering, og har forståelse for at Brødrene har funnet det belastende å bli registrert som psykisk utviklingshemmet, men som det fremgår av EMDs praksis er kritikkverdig behandling ikke alene tilstrekkelig til å konstatere krenkelse.»
 • Kommunen avviser at kommunelegens melding om vergemål utgjør et brudd på EMK, men vedgår at det er uheldig at brødrene ikke ble innkalt til samtale i forkant: «Formålet med meldingen var ikke å ydmyke eller nedverdige Brødrene, snarere tvert imot. Selv om det er uheldig at Brødrene ikke ble innkalt til samtale i forkant av at meldingen ble sendt, kan ikke dette forholdet medføre at terskelen for alvorlighet er overskredet (...)».

I svaret skriver kommunen at det som har skjedd i Tolga-saken er under terskelen for det brødrenes advokat anfører er «nedverdigende behandling», og at det må være tale om «særlig intense inngrep fra myndighetene» for at det skal utgjøre et brudd på EMK.

TOLGA: Tolga-saken fikk massiv lokal og nasjonal oppmerksomhet, og førte til en stor gransking av hele vergeordningen i Norge. Foto: Krister Sørbø, VG

«Noe kunne ha vært håndtert annerledes»

Tolga kommune understreker i svaret at det faktum at erstatningskravet avvises ikke betyr at de «mangler forståelse for at denne saken har vært belastende» for brødrene – noe den ifølge kommunen har vært for «alle involverte».

Tolga kommune skriver videre at den mener den har gjort mye for å hjelpe Magnus Holøyen og hans ene bror.

«Tolgas klare syn er at kommunen siden Brødrenes barndom har arbeidet for å avhjelpe deres sosiale og helsemessige utfordringer gjennom ulike former for bistand og yting av tjenester. Det må være på det rene at Brødrene har hatt behov for bistand i sitt livsløp, og Tolgas handlinger og disposisjoner må sees i lys av dette», skriver kommunen.

«Videre er det på det rene at Brødrene har mottatt bistand og tjenester ut fra sitt bistandsbehov, og som kommunen mener de har dratt nytte av. Tolga ser imidlertid i ettertid at enkelte forhold kunne ha vært håndtert annerledes.»

Mer om

 1. Tolga
 2. Hedmark

Flere artikler

 1. Tolga-brødrene får ikke millionerstatning av kommunen

 2. Fylkesmannen om Sakas språkløse søster: Lite tegn på savn og lengsel

 3. Veteraner kjemper for nye erstatningsregler

 4. Pluss content

  Astrid slet med depresjon – nå hjelper hun andre

 5. Pluss content

  To søsken. To skjebner.

Fra andre aviser

 1. Kommunen har vedtatt tvangssalg av Randis eiendom for å bygge «nye Leangen». Det kan være ulovlig.

  Aftenposten
 2. Få oversikt: Dette er avsløringene og krangelen om Kommune-Norges nye journalsystem

  Aftenposten
 3. Slik fikk PwC betalt for å planlegge arbeidet de senere skulle få statlig kontrakt på

  Aftenposten
 4. Marianne skulle bygge om huset. Bak selskapet hun hyret inn, var en av landets største konkursgjengangere.

  Aftenposten
 5. – De beste årene av mitt liv har jeg brukt til å vente

  Bergens Tidende
 6. – De beste årene av mitt liv har jeg brukt til å vente

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no