Uenighet i lagmannsretten: Derfor vil ikke flertallet løslate Kristiansen

Viggo Kristiansen skal ikke løslates, har Borgarting lagmannsrett besluttet. Avgjørelsen er fattet under dissens.

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

To av tre dommere i Borgarting lagmannsretts ankevalg viser i avgjørelsen til Gjenopptakelseskommisjonens oppfatning om de nye bevisene i saken ikke utelukker Viggo Kristiansen som gjerningsperson.