Publisert: Oppdatert: 11.12.14 02:09

Strøm-Erichsen - En helt utrolig og svært alvorlig sak

Utelukker ikke at legene fratas autorisasjonen

INNENRIKS

Utvikling i saken:

Statens Helsetilsyn fremmet kritikk mot Rastislav Kunda etter operasjonene som ble gransket, men fastslo at det ikke var grunnlag for noen formell advarsel. Kunda fikk også økonomisk oppgjør fra Nordlandssykehuset etter saken. Han gikk senere til sak mot Avisa Nordlands dekning, og i mars 2013 ble AN i Salten Tingrett dømt til å betale Kunda 400 000 kroner i erstatning for ærekrenkelser. AN har anket dommen og vant saken i lagmannsretten. Høyesterett har senere dømt AN til å betale 400.000 kroner i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Se Helsetilsynets uttalelse

Se tingrettsdommen mot Avisa Nordland

Se Høyesteretts dom mot Avisa Nordland

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen utelukker ikke at de to legene fratas autorisasjonen etter avsløringen av skandalen ved Nordlandssykehuset.

Strøm-Erichsen er sjokkert etter VGs oppslag i går.

- Dette er en helt utrolig og svært alvorlig sak. Ikke minst er den et eksempel på at det er behov for bedre kontroll, sier hun.

Strøm-Erichsen hadde for kort tid siden møte med kolleger i de nordiske landene, nettopp med fokus på kontroll av leger som jobber i andre land enn det de er utdannet i.

- Vi besluttet at vi skal utveksle informasjon på en bedre måte enn i dag, sier hun.

Les også:Ble feiloperert: Var døden nær

Nye systemer

Ifølge ministeren vil det nye systemet tre i kraft ved årsskiftet, og i første omgang vil man registrere leger, for deretter å utvide til også annen type helsepersonell.

- I Norge ble det i 2009 utdannet om lag 500 leger. I tillegg fikk vi inn rundt 1000 leger med utdanning fra andre land. Dette viser hvor viktig det er med et slikt register.

BAKGRUNN:Leger fjernet friske organer hos pasienter

Registeret vil inneholde opplysninger om hvem som har mistet autorisasjonen, i tillegg til opplysninger om hvem som har alvorlige tilsynsreaksjoner på seg.

- Riktignok påhviler det uansett enhver arbeidsgiver å sjekke både bakgrunn og kvalifikasjoner nøye før man velger å ansette en person, spesielt i dette yrket, sier hun.

Kan fratas autorisasjon

Når det gjelder de to utenlandske legene, Rastislav Kunda og Johannes Diermann, mener Strøm-Erichsen at det ikke er usannsynlig at disse nå vil bli fratatt autorisasjonen til å jobbe som leger i Norge.

- Dette er riktignok en faglig vurdering som må tas av Helsetilsynet, sier hun.

I går var VG i kontakt med Rastislav Kunda, som er helt klar på at han ikke vil uttale seg om saken før den er ferdig gransket.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VG gjorde forsøkte også å komme i kontakt med Johannes Diermann uten hell.

Det var i lørdagens avis VG avslørte at sykehuset i Bodø granskes for 16 operasjoner som aldri skulle vært gjennomført. Lillian Olsen sto frem og fortalte hvordan hun feilaktig var blitt operert for kreft. I dagens VG står også Ole Ivar Jørgensen frem og forteller om en nærmest identisk historie.

Her kan du lese mer om