Politiets lokale aksjonsleder vitnet i retten

PÅ ØYA: Her går politiet i land på Utøya. Klokken er da 18.26 og det har gått én time siden den første nødsamtalen. Videograb: NRK/Marius Arnesen

- Ville ikke dra til Utøya med færre enn seks mann

OSLO TINGRETT (VG Nett) Hans Mattis Hamborg (36), som ledet aksjonen fra Nordre Buskerud politidistrikt, forteller at han ville samle en robust styrke før de reiste over til Utøya.

Artikkelen er over syv år gammel

Tidligere i dag vitnet én av de to første polititjenestemennene i Utvika, og opplyste at deres fokus var å samle båter til Beredskapstroppen - ikke reise over alene.

Da Hamborg vitnet etterpå bekreftet aksjonslederen inntrykket av at det aldri var aktuelt for Nordre Buskerud politidistrikt å dra over til Utøya for å stoppe skytingen før de hadde flere ressurser i området.

- Som aksjonsleder ønsket jeg å gå i land på Utøya med en troverdig aksjonsstyrke. Situasjonen var uoversiktlig på det tidspunktet, opplyser Hamborg.

AKSJONSLEDER: Hans Mattis Hamborg (36). Foto: Espen Braata

Han opplyser at de to første polititjenestemennene som ankom Utvika hadde som oppgave å melde tilbake det de observerte.

- Vi ønsket «egne øyne» på stedet som vi kaller det, forteller Hamborg.

De to første polititjenestemennene ankom Utvika klokken 17:51. De ble værende i dette området frem til Beredskapstroppen og to tjenestemenn fra Nordre Buskerud var på plass på Utøya klokken 18:26.

Rykket ut med politibilen

Hans Mattis Hamborg hadde fri og var hjemme da han ble varslet som en del av den lokale UEH-styrken. Han reiste øyeblikkelig til politistasjonen på Hønefoss og rykket ut med politibåten på henger.

Hamborg hadde planlagt å ha med seg fire personer i gummibåten fra utsettelsespunktet ved Vanførehjemmet i Tyrifjorden.

VG Direkte: Følg det som skjer i retten ord-for-ord

I tillegg skulle han plukke opp de to første polititjenestemennene som allerede var på plass i Utvika, slik at de ble seks mann som gikk til aksjon. Klokken 17:49 varslet han disse to over samband om at de ville bli plukket opp av politibåten.

«Skyting pågår»

På direktespørsmål fra aktor Svein Holden bekrefter Hamborg at det ikke var aktuelt å dra over til Utøya med bare de fire polititjenestemennene han skulle ha med seg fra Vanførehjemmet.

Politiets beredskapssystem har egne retningslinjer for hvordan de skal handle ved «skyting pågår»:

«Ved melding om at skyting pågår i tett beferdet område (innendørs eller utendørs) skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen(-e) så raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende».

Ifølge Hamborg var planen hele tiden en øyeblikkelig aksjon, men med en robust styrke.

- Vi ønsket å komme med så mange personer som overhodet mulig på den øya, opplyser aksjonslederen.

Delta tok kommandoen

Mens Hamborg er på vei med båten hører han at Beredskapstroppen, som i politiet har kallesignal Delta, melder seg på Nordre Buskeruds kanal på det gamle analoge politisambandet.

- Jeg skjønner at de har passert Sollihøgda siden de er på vårt samband og kjenner stemmen på vedkommende i troppen og ber ham ringe meg. Noe han gjør umiddelbart, forteller Hamborg, som selv har tjenestegjort i Beredskapstroppen.

- Jeg ber de kjøre direkte til Utøya kai, landsiden. De som kommer først til Utøya kai vil da være de styrkene som inngår i den første fasen, forteller Hamborg.

Ifølge politiets beredskapssystem overtar aksjonslederen til Delta kommandoen når de er på stedet. Hamborg ankommer med politibåten langs vann klokken 18.15.

Da har Delta ventet ved Storøya siden klokken 18.08. Oppmøtested ble endret av operasjonslederen i Norde Buskerud politidistrikt, fordi kaien i Utvika ble ansatt som utrygg av de første tjenestemennene på stedet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder