FORBANNET: Geir Kvarme raser mot behandlingen av kvinnen som fikk avslag på sin søknad om foreldrepenger. Her er han fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Frode Hansen, VG

Geir Kvarme: De gir fullstendig blaffen i surrogatbarnas beste

(VG Nett) Far til to surrogatbarn, Geir Kvarme, raser mot behandlingen av kvinnen som fikk avslag på sin søknad om foreldrepenger.

Sissel Kruse Larsen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

VG Nett skrev torsdag om kvinnen som skaffet seg et barn født av surrogatmor i utlandet - og ikke får foreldrepenger for barnet, fordi hun ikke er registrert som barnets mor.

Har du en historie å fortelle? Kontakt VG Netts journalist her!

Skuespiller, og far til to barn født av surrogatmor, Geir Kvarme reagerer på at Trygderetten avviser kvinnens søknad om foreldrepenger.

- Totalt motstridende

- Barne- og likestillingsdepartementet kom den 9. oktober i 2011 en presisering av lovverket hvor det står at når barn blir født i utlandet av surrogatmor skal avtalen om foreldreskap legges til grunn, og rettsdokumenter i saken skal være grunnlag nok for å overføre foreldreansvaret, sier han.

Han mener hensikten med foreldrepenger er å skape tilknytning mellom foreldrene og barnet, og at den ene forelderen kan være hjemme med barnet det første året.

- Derfor blir det jo totalt motstridende når en alenemor nektes foreldrepenger fordi hun ikke regnes som mor til barnet. At Trygderetten baserer seg på barneloven som er irrelevant i denne sammenhengen er helt uhørt. Hun har jo dokumenter som gjør at hun kan få foreldreansvaret for barnet, det bør holde, uavhengig av om hun av norsk rett ikke kan regnes som mor, sier han.

- En logisk brist

Kvarme kaller myndighetenes holdning «surrogatipreventiv».

- Ved for eksempel fosterbarn mottar jo fosterforeldrene offentlige stønad uten å ha foreldreskap for barnet, sier han.

Selv har han og samboeren to barn, født av en surrogatmor i utlandet. Han har de siste årene engasjert seg sterkt i rettighetene til barn som er født av surrogatmor.

Nå mener han at myndighetene har skviset seg inn i et juridisk hjørne.

- Dette er en logisk brist som myndighetene ikke har tenkt på. Her har de selv sagt at foreldreansvaret kan overføres, men roter seg inn i forskjellen mellom foreldreskap og foreldreansvar. For meg høres dette helt vanvittig ut, sier han.

- Det er helt forkastelig at man fortsatt sliter med denne problematikken, dette er i strid med barnets beste. Det myndighetene er mest opptatt av, er å ivareta en surrogatipreventiv holdning, mener han.

- Gir fullstendig blaffen

I 2011 fikk Geir Kvarme og ektemannen et brev fra Skattedirektoratet hvor det sto at de begge ikke kunne være foreldre til deres to døtre.

Det til tross for at de begge ble folkeregistrert som det av norske myndigheter etter fødselen.

- Myndighetene gir fullstendig blaffen i disse barna, og bruker dem for å statuere et skrekkeksempel. Istedenfor å være proaktive på dette feltet skaper de vanskeligheter for både foreldrene og barna, sier han.

Kvarme mener Trygderetten må svare på hvordan de kan mene at et barn ikke skal ha en økonomisk verge i Norge, når det er kvinnen som har fått avslaget barnet skal vokse opp med.

- I denne saken foreligger det rettsdokumenter på at surrogatmoren ikke har noen juridisk binding til barnet, det er på høy tid at noen rydder opp i et regelverk hvor byråkrater sitter og synser seg frem. Dette gjør meg forbanna, sier han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder