UENIGE OM NATO-POLITIKKEN: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og utenriksminister Børge Brende (H), her under et møte hos Rederiforbundet i april i fjor. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Regjeringen og Ap i hemmelig atom-strid

Mens verden frykter Putins økte militærmakt, har et kontroversielt Ap-forslag utløst en dramatisk atom-strid i den øverste eliten av norsk politikk.

 • Lars Joakim Skarvøy
 • Pål Ertzaas
 • Eirik Mosveen

Artikkelen er over fire år gammel

Den betente striden har utløst flere krisetelefoner på toppnivå, og er i ferd med potensielt å bryte alliansen mellom Ap og Høyre som har vært bærebjelken for norsk sikkerhetspolitikk siden andre verdenskrig.

Skal Norges regjering jobbe for et verdensomfattende forbud mot atomvåpen?

Det er spørsmålet som har utløst en av de mest spente situasjonene mellom Erna Solbergs regjering og Stortinget, samtidig som spenningen mellom atommakten Russland og forsvarsalliansen Nato er høy.

Under sikkerhetskonferansen i München for en drøy uke siden uttalte Russlands statsminister Dmitrij Medvedev seg om hvor alvorlig han mener situasjonen har blitt:

Les mer om hva Medvedev sa: Russlands statsminister frykter ny verdenskrig

– Vi har glidd inn i en ny periode med kald krig, sa Russlands statsminister.

Les også: Russland trapper opp atomtruslene mot Nato

Vil forby atomvåpen

I Stortinget ligger det an til at et flertall, ledet an av Arbeiderpartiet, i Utenrikskomiteen vil bruke en formulering som pålegger regjeringen å jobbe for et forbud mot atomvåpen. Det kinkige er at Norge bygger sin forsvars- og sikkerhetspolitikk på Nato, som har atomvåpen som en viktig bærebjelke.

Under den rødgrønne regjeringen ble det på grunn av SV igangsatt et humanitært initiativ hvor man skulle spre kunnskap om konsekvensene av atomvåpen. Daværende utenriksminister Espen Barth Eide understreket flere ganger at dette initiativet ikke måtte tolkes som et forarbeid for et forbud mot atomvåpen.

I fjor høst la blant annet Østerrike og Sør-Afrika frem forslag i FN som innebar at det humanitære initiativet skulle jobbes videre med for å få på plass et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Da forslaget kom opp i FN stemte ingen av Natos medlemsland for forslaget. I Utenriksdepartementet mener de at et forslag om å jobbe for et forbud mot atomvåpen er i strid med Natos strategiske konsept.

Dramatisk situasjon

Lederen av Utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), anbefalte imidlertid Norge å støtte forslaget fra Østerrike. Hun opplyser til VG i dag at hun fortsatt står for den anbefalingen.

Men utenriksminister Børge Brende (H) nekter å skrive under på og støtte forslag som fremmes i FN eller andre internasjonale forum som omtaler et forbud mot atomvåpen.

I forrige uke oppsto derfor den dramatiske situasjonen i Stortinget:

UENIG MED ERNA: Anniken Huitfeldt leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Her er hun fotografert i Stortingssalen bak statsminister Erna Solberg (H). Foto: Berit Roald , NTB scanpix

På det som skulle vært avslutningsmøtet for behandlingen av stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer i Utenrikskomiteen fremmet Arbeiderpartiet et forslag hvor «Stortinget ber regjeringen» jobbe for et forbud mot atomvåpen.

– På lang sikt ønsker vi at en verden fri for atomvåpen skal bekreftes gjennom et forbud mot atomvåpen. Det er et langt stykke til vi kommer dit hvor atomvåpen kan avskaffes og forbys. Men det må være vårt langsiktige mål. Derfor må vi arbeide internasjonalt sammen med våre allierte for balansert nedrustning. Vi ønsker ikke en ensidig nedrusting fra Natos side, sier Huitfeldt.

Frithjof Jacobsen kommenterer: 2016 kan bli Putins år

Brende kontaktet stortingspresidenten

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble av utenriksminister Brende oppfattet som så dramatisk at han personlig grep inn og tok direkte kontakt med stortingspresident Olemic Thommessen (H). Brende mente Arbeiderpartiets forslag potensielt kunne være et brudd på Grunnloven § 26, som slår fast at regjeringen har førsteretten (prerogativ, red.anm.) og ansvaret for utenrikspolitikken.

RINGTE UTENRIKSMINISTEREN: Stortingspresident Olemic Thommessen (H), her sammen med kong Harald (som søndag fylte 79 år) under markeringen av Høyesteretts 200 års-jubileum. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

«Kongen har Ret til at Sammenkalde Tropper, begynde Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og motage Gesandter», slår Grunnloven fast.

Regjeringspartiene oppfattet at Arbeiderpartiets forslag var nær eller over grensen for å instruere regjeringen i utenrikspolitikken, og Brende ba stortingspresidenten undersøke situasjonen nærmere.

– Jeg har bedt Konstitusjonell avdeling undersøke om dette har vært utredet tidligere. Jeg har foreløpig ikke fått noe svar, sa Thommessen til VG torsdag.

Fredag ettermiddag hadde stortingspresidenten fått svar:

– Jeg har vurdert det slik at det ikke er noen grunn til å gå nærmere inn i saken, sier han til VG.

– Aldri hørt om noe sånt før

Visepresident Marit Nybakk (Ap) bekrefter at en slik kontakt mellom utenriksministeren og stortingspresidenten er av det uvanlige slaget.

– Enhver stortingsgruppe kan legge inn hvilke forslag de vil i hvilken som helst komite. Stortinget kan vedta hva som helst når som helst. Så er det opp til regjeringen å følge opp forslag, og dersom de ikke kan eller vil følge opp et forslag så må de komme tilbake til Stortinget og forklare hvorfor.

– VG er kjent med at utenriksministeren kontaktet stortingspresidenten, og at presidenten deretter undersøkte lovligheten av et forslag Ap har fremmet. Hvor vanlig vil du si at slik kontakt er?

– Jeg har aldri hørt om noe sånt før, sier Nybakk til VG.

Historisk har Arbeiderpartiet og Høyre stått samlet om Norges utenrikspolitikk og det er tett kontakt mellom de to partiene om dette politikkområdet.

Etter det VG erfarer har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre flere ganger advart Brende direkte om at Ap mener regjeringen ikke følger opp Stortingets flertall i spørsmålet om en atomvåpenfri verden og nedrustingsarbeidet.

– Arbeiderpartiet ønsker at utenriksministeren er mer offensiv i spørsmålet om nedrusting og arbeidet for en atomvåpenfri verden. Jeg er overrasket over at Høyre har slakket farten i dette arbeidet. Det å jobbe for en atomvåpenfri verden er å arbeide for å realisere Natos strategiske konsept, sier Anniken Huitfeldt til VG.

Mener Brende ligger på latsiden

I Arbeiderpartiet opplever de at regjeringen ikke har lyttet til disse advarslene, og derfor har Ap nå valgt å ta saken inn i Utenrikskomiteen.

Dette skjer til tross for at utenriksministeren den siste tiden flere ganger personlig har gitt beskjed til den tidligere utenriksministeren Støre om at regjeringen vil oppleve seg instruert dersom Stortingets flertall fatter et såkalt anmodningsvedtak.

Etter planen skulle behandlingen i Utenrikskomiteen ha blitt avsluttet onsdag i forrige uke, men på grunn av Ap-forslaget har Høyres saksordfører Øyvind Halleraker besluttet at saken ble haste-utsatt til 1. mars.

Anniken Huitfeldt mener regjeringspartiene har tatt saken ut av alle proporsjoner.

– Høyre og Frp har ikke flertall for sitt syn i atomvåpenpolitikken. I likhet med president Obama og Natos strategiske konsept er Ap tilhenger av en målsetting om en atomvåpenfri verden. Ap vil aldri instruere en regjering i hvordan de konkret fremmer norsk utenrikspolitikk, for eksempel i stemmegivning om enkeltresolusjoner. Men regjeringen må selvsagt følge opp Stortingets syn på overordnede politiske målsettinger i utenrikspolitikken, sier Huitfeldt.

Saksordfører Halleraker er svært kritisk til Huitfeldts posisjon.

– Arbeiderpartiet må avklare om dette er et linjeskift i norsk utenrikspolitikk og om de nå jobber i strid med Natos strategiske konsept. I flere sammenhenger har de uttrykt at Norge må jobbe for et forbud. Det er ingen andre Nato-land som jobber for et forbud eller har slike vedtak i sine parlamenter. Årsaken til det er nettopp Natos strategiske konsept. Det vil være helt umulig for Norge å stille seg på utsiden av Nato og jobbe for å forby det som er en del av Natos strategiske konsept.

– Ramme alvor

– Hva synes du om Aps opptreden i dette spørsmålet?

– Dette er ramme alvor, særlig i den situasjonen vi er i nå hvor Russlands statsminister sier at vi er på vei inn i en ny kald krig. Nå er det svært viktig at vi står stødig på Norges sikkerhetspolitiske linje. Ethvert eventuelt vedtak som går på et forbud mot kjernevåpen kan noen tolke som et brudd på den norske konsensuspolitikken i sikkerhetspolitikken, sier Halleraker.

VG er kjent med at den betente striden også har preget miljøet sentralt i Nato. Kilder med god kunnskap om den interne debatten i forsvarsalliansen sier at Aps forslag til vedtak vil sette Norge på sidelinjen.

Overfor VG pekes det på at et slikt vedtak åpenbart bryter med Natos strategi, det vil få Norge til å fremstå som illojale mot Natos strategi, og det vil være umulig for regjeringen å argumentere for et slikt forbud internt i alliansen.

Bekymring for 2017-valget

ARVTAKEREN: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, her sammen med tidligere Ap-leder og nå Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under Arbeiderpartiets landsmøte i fjor. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Det er foreløpig ingen frykt for at et eventuelt forbudsvedtak vil påvirke tidligere statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) mulighet til å lede forsvarsalliansen, men sentralt i forsvarsmiljøet mener man et slikt vedtak vil gjøre det tydelig hvor lite innflytelse han nå har i eget parti.

Med dagens regjering forventer man lojalitet til Natos strategi, men det er en større bekymring for hva som kan skje dersom det blir et regjeringsskifte høsten 2017, og Ap i regjering faktiske begynner å jobbe for et forbud mot atomvåpen.

Også Høyres parlamentariske leder Trond Helleland vifter med en advarende pekefinger mot Arbeiderpartiet.

KRITISK: Høyres parlamentariske leder Trond Helleland. Foto: Frode Hansen , VG

– Nato er Norges sikkerhetsgarantist. Vi vil advare mot å utfordre sentrale punkter i Natos strategiske konsept. Vi viderefører den utenrikspolitiske linjen i dette spørsmålet som Ap gjorde med Støre og Barth Eide da Natos nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg var statsminister, sier Helleland, og legger til:

– Det er bra og svært velkomment at Anniken Huitfeldt nå presiserer at forslaget ikke er ment å instruere regjeringen til en spesifikk avstemming i enkeltsaker i FN og andre internasjonale organisasjoner, sier Helleland.

Ap avviser problemene

Huitfeldt avviser at hennes forslag på noen måte vil bli oppfattet som kontroversielt i Nato-kretser.

– Målet om en atomvåpenfri verden inngår i dag i Natos strategiske konsept, samtidig som atomvåpen i dag inngår i Natos avskrekkingsstrategi. Ap står for denne helheten slik vi gjorde da konseptet ble vedtatt. Det er Høyre som endrer retning i det norske arbeidet for nedrustning gjennom sin passive holdning. Vi følger opp saken i opposisjon slik vi gjorde mens vi satt i regjering. Jeg mener Halleraker overdriver sine karakteristikker, og merker meg at utenriksministeren ikke bruker de samme formuleringene om Arbeiderpartiets syn i denne saken, sier Huitfeldt.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skriver følgende i en e-post til VG:

– Er det i tråd med Natos strategiske konsept å jobbe for en langsiktig målsetting om et forbud mot atomvåpen?

– I det strategiske konseptet som ble vedtatt i 2010 ble Nato-landene enige om å arbeide for en verden uten atomvåpen. Men så lenge kjernevåpen finnes, vil vi fortsatt være en allianse som har slike våpen som en del av vår avskrekking, sier Stoltenberg til VG.

Hverken utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg (H) eller Ap-leder Jonas Gahr Støre vil kommentere saken.

Les også

 1. Søreide: Ber NATO trekke nordover

  MÜNCHEN (VG) NATO må svare på den russiske opprustingen i nordområdene, med nye fartøy og baser som gjenåpnes, ifølge…
 2. Russland trapper opp atomtrusler mot NATO-landene

  NATO-sjef Jens Stoltenberg reagerer på at Russland stadig oftere henviser til sine atomvåpen.
 3. Slik flyr russerne langs norskekysten

  (VG Nett) Dette kartet viser hvordan det russiske luftforsvaret systematisk flyr tokt langs norskekysten.
 4. 2016 kan bli Putins år

  MÜNCHEN (VG) Russlands militære støtte til Assad i Syria ser ut som en suksess. Det er elendige nyheter.
 5. Medvedev frykter ny verdenskrig

  Alle må nå sette seg ved forhandlingsbordet og få slutt på krigen i Syria, i stedet for å utløse en ny verdenskrig, sier…
 6. Ny atomstrid mellom Ap og regjeringen

  Arbeiderpartiet ber regjeringen stemme for en FN-resolusjon om humanitære konsekvenser ved bruk av atomvåpen.

Mer om

 1. Nato
 2. Atomvåpen
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Børge Brende
 5. Solberg-regjeringen
 6. Jens Stoltenberg
 7. Jonas Gahr Støre

Flere artikler

 1. Atom-striden: Brende og Støre forhandler på bakrommet

 2. Venstre-Trine om atomstriden: – Høyre er desperate etter å finne konflikter

 3. Enda en maktkamp i Ap: Kniver om hvem som skal bli utenrikssjef

 4. Uforståelig og uansvarlig av Ap

 5. Brende: Har med 30 land på forslag til atom-resolusjon

Fra andre aviser

 1. Forsker tror ikke på NATO uten atomvåpen

  Fædrelandsvennen
 2. Brende om Aps utenrikskritikk: - Det er åpenbart at det stunder mot valg

  Aftenposten
 3. Atomstorm i et vannglass

  Fædrelandsvennen
 4. Atomforslag fra Ap har utløst strid med regjeringen

  Fædrelandsvennen
 5. Jens Stoltenberg fornøyd med at Ap sa nei til atomvåpenforbud

  Aftenposten
 6. Brende støtter ikke årets fredsprisvinner

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder