KLAR TALE: 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik i LO sier det er på tide å avvikle au pair-ordningen. - Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, sier hun. Foto: Odin Jæger VG

LO om au pair-ordningen: Vestkant-slaveri

LO går knallhardt ut mot au pair-ordningen og krever at det de mener er grov utnyttelse av kvinner, blir stanset.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over tre år gammel

– Au pair-ordningen har utspilt sin rolle for lengst. Det ideelle grunnlaget for ordningen var god, kulturutveksling for unge mennesker som kunne komme ut og lære seg språk og møte nye kulturer. Sånn er det dessverre ikke lenger. I Norge er det blitt en ordning hvor mange filippinske jenter blir grovt utnyttet og er rettsløse, sier 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Grelt eksempel

– Jeg har ingen problemer med å si at vi opplever at dette i Norge i dag er moderne slaveri, som i stor grad blir utnyttet av velstående familier på vestkanten.

– Vestkant-slaveri?

– Ja, det er nok en stor overvekt av velstående på Oslofjordens vestside. Dessverre er dagens dom i Oslo Tingrett ett nytt grelt eksempel hvordan jenter blir utnyttet. Nå er dommen anket og ikke rettskraftig, men vi er veldig glad for at retten har grepet fatt i den saken, sier hun.

Det er milliardær og tidligere meklertopp, Ragnar Horn, og hans kone som er dømt til fem måneders fengsel, inndragelse av 372 000 kroner og 34 200 kroner i erstatning til en av de to au pairene.

Au pairenes bistandsadvokat, Gunhild Vehusheia anmelde ekteparet for det de mente var menneskehandel. Vehusheia la fram en rapport i retten der hun mener å bevise at i stedet for norskopplæring og kulturutveksling besto uken for hennes to klienter av nærmere 65 timers husarbeid.

– De to skal ha jobbet elleve timer på hverdagene, fire timer hver lørdag og to timer hver søndag for familien, for 41 kroner timen. Dette bestrider ekteparet Horn, sier Gunhild Vehusheia.

Horns advokat bestrider dette og saken vil bli anket.

Les: Slik er regelverket

–Regjeringen forsterker problemene

Følsvik understreker at de ikke mener at alle au pair-familier utnytter ordningen.

– Nei, det er mange som ikke gjør det. Men vi har vitnesbyrd om at alt for mange gjør det. Problemet er at vi har en ordning som åpner for utnytting, hvor kontrakten med familien ofte er det eneste som gjelder. Og den er lett å bryte.

– I tillegg er det slik at regjeringen har forsterket problemene til au pairene, ved å fjerne støtten til Au pair-senteret fra 1. april. Over 1000 jenter har henvendt seg til dem årlig, fordi de trenger hjelp. Når det senteret forsvinner, så forsvinner også mye av rammene som kunne gitt disse jentene støtte og trygghet fremover, sier hun og legger til:

– Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, hvor det ikke er noe reelt tilsyn med hva som skjer og hvor mye de tvinges til å jobbe. Da kan vi like gjerne avvikle den.

Flere initiativ

Hun sier at de begynte kampen mot ordningen i 2012.

– Da tok vi initiativ overfor Stoltenberg-regjeringen fordi vi opplevde at mange ble misbrukt og ønsket å stramme den inn. Vi tok nytt initiativ overfor Solberg-regjeringen i 2015, sier hun.

Det skjedde etter en VG-avsløring.

Det eneste som har hendt er at det er kommet karantenebestemmelser for familier som blir tatt for å utnytte ordningen. Den gangen sa de at det var 20 familier de vurderte å gi karantene. Siden har vi ikke hørt noe, sier Følsvik, som på LO-kongressen ligger an til å rykke opp til å bli nestleder i LO.

DN skrev i fjor at stadig flere vertsfamilier blir tatt for å bryte ordningen:

UDI hadde i fjor 45 vertsfamilier til vurdering om karantene-ileggelse.

– Flaut

LOs største forbund, Fagforbundet, driver Au Pair-senteret sammen med Norsk Folkehjelp.

– Jeg har engasjert meg i denne saken siden 2006, da au pairer tok kontakt fordi de ble utnyttet og misbrukt. De oppdaget at de var rettsløse, fordi de ikke omfattes av arbeidsmiljøloven. Siden har det dukket opp stadig flere saker, hvor de ikke er au pairer, men bli behandlet som billig asiatisk arbeidskraft. Våre erfaringer er at au pair-ordningen har utspilt sin rolle, sier Fagforbundsleder Mette Nord og legger til:

– Det er veldig synd, fordi det i utgangspunktet er en god ordning, men når vi ser at så mange utnytter den for å ha billig hushjelp, så er den ikke liv laga. Det er flaut, fordi det i stor grad er velhavende folk som utnytter en ordning: De har penger nok til å betale vanlig lønn til folk som vasker og hjelper dem i huset.

Hun viser også til at det er krise for rammene rundt au pairer som blir utnyttet, når regjeringen fjerner det økonomiske grunnlaget for senteret.

– Det bidrar til å undergrave hele ordningen.

– Håpløst

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp sier senteret vil bli lagt ned 1. april.

– Når regjeringen fjerner bevillingen på 3,5 millioner kroner, så må vi stenge. Det er veldig trist, fordi de er mange av disse jentene som blir misbrukt og virkelig trenger hjelp. Det verste er at regjeringen legger opp til at UDI skal overta senterets kontakt med jentene. Men det er helt håpløst fordi mange av jentene selvfølgelig vil kvie seg for å klage til UDI, av frykt for å bli kastet ut.

Hun sier en eventuell avskaffelse av ordningen må følges opp.

– Det er så mange med god økonomisk råd som ønsker hushjelp, at de bare vil snu seg til jenter fra EØS-øst-europeiske land, som kan komme hit uten visum.

VG og Sp: Avskaff au pair-ordningen

Over 700 av 3000 au pairer tok i fjor kontakt med senteret for å få hjelp.

VG ba fredag ettermiddag om kommentar fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor saken ligger under innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, men departementet svarte at de ikke klarte det fredag.

Mer om

 1. Krim
 2. Kvinner
 3. Solberg-regjeringen
 4. Politikk

Flere artikler

 1. Au pair-ordningen beholdes: LO knaller til mot KrF og V: Uverdig hestehandel

 2. Ap vil fjerne au pair-ordningen

 3. Høyre-par med au pair - tause om «vestkant-slaveri»-påstander

 4. Au pair-ordningen beholdes: LO knaller til mot KrF og V: Uverdig hestehandel

 5. Au pairenes rettssikkerhet må styrkes, ikke svekkes!

Fra andre aviser

 1. Kulturutveksling, liksom?

  Bergens Tidende
 2. Aktor vil ha ubetinget fengsel i au pair-saken

  Bergens Tidende
 3. Aftenposten mener: Au pair? Du lyver!

  Aftenposten
 4. Aftenposten mener: Au pair-ordningen bør avvikles

  Aftenposten
 5. Debatt: Det er ingen menneskerett å ha au pair

  Bergens Tidende
 6. Legg ned au pair-ordninga

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder