MÅ BORT: I dag fikk Mai Liss Hvitsand beskjed om at hjemmet hennes må graves ned i støysonen for de nye F-35 flyene. T.v., Hans Kristian Nordset i Støygruppa Ørland. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Inntil 100 hus kan bli jevnet med jorden

- Skal de ha meg ut av huset som gjeldslave, må de bære meg ut

ØRLAND (VG) Inntil 100 bolig- og våningshus står i fare for å bli jevnet med jorden på grunn av støy fra Norges nye kampflybase. Beboerne fortviler.

Tor-Hartvig Bondø
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

15 huseiere fikk torsdag brev fra Forsvarsbygg om at det vil være umulig å støyisolere bolighusene deres tilstrekkelig - og at de derfor må vike for nye F-35 jagerflyene. Innen tre uker må beboerne svare på om de vil la Forsvarsbygg kjøpe husene.

Hans Kristian Nordset, leder for Støygruppa på Ørland, er opprørt over det han mener er et klart avtalebrudd.

- I et møte for få dager siden var vi enige om at Forsvarsbygg skulle forholde seg til advokaten til støygruppa og ikke gå direkte til hver enkelt huseier. Så sender de samtidig ut et brev med knappe frister for å akseptere salg. Hvem er det som er villig til å si ja til å selge hjemmet sitt med tre ukers varsel - og det uten å vite prisen de skal få for huset?

Gruppen vurderer nå å bryte samarbeidet inntil de har fått et møte med ledelsen i Forsvarsdepartementet.

- Jeg er sjokkert over den arrogansen Forsvarsbygg legger opp til i prosessen, sier Nordset.

BAKGRUNN: Regjeringen lander på Ørland

- Ikke mot kampflybasen

Støygruppa på Ørland jobber for de 900 boligene som blir utsatt for økt støy som følge av etableringen av kampflybasen.

- Vi har hele tiden vært innforstått med at nasjonen trenger en ny kampflybase, og vi ønsker F-35 velkommen til Ørland. Vi er ikke en organisasjon mot kampflybasen. Men det må ikke skje på en måte som gjør eierne av disse til gjeldslaver.

For gårdsbrukene i området er det sagt at våningshus skal erstattes, mens driftsbygg ikke blir det.

- Vi kan få store områder der fjøs og garasjer blir stående forlatt ved siden av nedgravde våningshus, sier Nordset.

Les Forsvarsbyggs utredning om lokaliseringen her

Torsdag kveld gikk han rundt til 15 huseiere med beskjed om at boligen dere er blant de første Forsvarsbygg vil jevne med jorden fordi støyen gjør dem ubeboelige.

- Reaksjonene var selvsagt varierte, selv om de fleste nok hadde hatt mistanke om at dette ville skje. Men nå trenger vi nasjonen - det må ikke bli slik at vi blir stående alene.

Graves ned

May Liss Hvistand er en av beboerne som blir rammet.

- Jeg er jo ikke overrasket over at jeg ble omfattet av et slikt tilbud. Men jeg er selvsagt spent på hvor mye jeg tilbys, og om det er en pris som gjør at jeg kan få tak i et tilsvarende hus andre steder, uten at jeg må stifte ny gjeld. Skal de ha meg ut av huset som gjeldslave, må de bære meg ut, sier Hvitsand.

Hun legger ikke skjul på at hun er bekymret over nivået på tilbudet.

- Forsvarsbygg har nok lenge vært klar over at dette huset er et av dem som må bort. Likevel får jeg et tilbud som det er tre ukers frist for å svare på. Det viser arrogansen de opptrer med.

- Tilliten til forsvarsbygg er lik null. Siden de begynte med sine møter har de sagt én ting og gjort noe annet hele tiden, sier Hvitsand.

- Forsøk på rask løsning

Direktør for kampflybasen i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, mener Forsvarsbygg forholder seg til det de har lovet i møter med de som blir rammet av basebyggingen.

- Vi har hatt en rekke informasjonsmøter. Det har hele tiden vært et ønske at prosessen ikke måtte trekke ut. Derfor ville vi så raskt som mulig komme med tilbud til de 15 første huseierne. Dette er boliger som det ikke vil være mulig å støyisolere slik at støynivåene innendørs blir akseptable. Og i tillegg vil støyen ute bli høy når kampflyene opererer fra basen. Tilbudet om kjøp gikk både til huseierne og til advokaten deres, sier Dobloug.

Han sier at fristen på tre uker ikke er en endelig frist, men ment som et forsøk på en fleksibel løsning. Noen ønsket en rask avklaring og de har nå mulighet til det. De vil da kunne få satt en takst på huset, forklarer han.

- Vil taksten ta utgangspunkt i hva det vil koste å bygge tilsvarende andre steder, eller hva huset er verdt der det står?

- Det vil jeg være veldig forsiktig med å mene noe om nå. Det vil bli en takst som er riktig i denne situasjonen. Det må gjøres i tråd med norsk rettspraksis.

- Støygruppa mener at Forsvarsbygg for gårdsbruk bare er villig til å kjøpe våningshuset, men ikke betale for driftsbygninger og redskapshus som blir stående igjen. Stemmer det?

- Vi har ikke kommet så langt i prosessen at vi har tatt stilling til det.

- Dere blir beskyldt for å opptre arrogant. Og at tilbudet med den knappe fristen er et eksempel på det. Hva mener du om det?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Tilbudet vi har sendt ut er et tilbud om å starte samtaler, noe vi er forpliktet til å gjøre. Vi har bedt om tilbakemelding, men tempoet videre vil vi legge opp til i samarbeid med de berørte.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder