SAMLET: Her er Oslo Universitetssykehus samlet ved Rikshospitalet. Glassgaten forlenges og går over i det nye bygget. Rikshospitalet er bygningene til høyre for skogen øverst, midt i bildet. De nye byggene er de gråhvite byggene som ligger som en forlengelse midt i bildet. Helt bakerst er det planlagt psykiatribygg opp mot eksisterende Gaustad sykehus.

SAMLET: Her er Oslo Universitetssykehus samlet ved Rikshospitalet. Glassgaten forlenges og går over i det nye bygget. Rikshospitalet er bygningene til høyre for skogen øverst, midt i bildet. De nye byggene er de gråhvite byggene som ligger som en forlengelse midt i bildet. Helt bakerst er det planlagt psykiatribygg opp mot eksisterende Gaustad sykehus. Foto: Nordic Arkitekter,

Oslo Universitetssykehus: Direktørens sykehusdrøm

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein håper innflytting i første del av et nytt gigantsykehus i Oslo kan skje allerede fra 2022. For å få bygge for 40 milliarder kroner må han få dagens nedslitte sykehus til å gå med overskudd.

  • Nils Bjåland
  • Heiko Junge/Scanpix.
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Pasientene og de ansatte fortjener bedre, sier OUS-direktøren i gangen på hjertemedisinsk avdeling på gamle Ullevål Sykehus.

Ingenting i gangene i bygget fra 1913 tyder på at det her utføres helsearbeid av beste kvalitet på verdensbasis. I april fikk hjertespesialistene som behandler infarktpasienter suveren topplassering i en stor EU-undersøkelse om kvaliteten i behandlingen av fem utvalgte diagnoser.

- Her er det på høy tid å gjøre noe, sier Erikstein i en korridor preget av byggearbeider. Rundt hjørnet er en trapp stengt mellom tre etasjer. Setningsskader tærer på det gamle bygget.

SLITNE KORRIDORER: Overlege Einar Olav Rykke og hans kollegaer sier ikke nei takk til nye lokaler. Men omgivelsene preger ikke arbeidet, forsikrer han overfor direktør Bjørn Erikstein. Foto: Nils Bjåland,

Overlege Einar Olav Rykke forsikrer at hjertemedisinsk avdeling ikke er avhengig av omgivelsene for å levere god kvalitet.

63 prosent av bygningsmassen Ullevål sykehus er i så elendig stand at den er i laveste tilstandsgrad og egentlig kondemnabel. Det er åpentbart at blant annet Ullevål-byggene fra 1903 og 1913 ikke er sykehusbygg for fremtiden.

Fem alternative planer sendes ut på åpen høring 1.juli. Prislappen er mellom 35,6 og 41,3 milliarder kroner. OUS-direktør Bjørn Erikstein legger ikke skjul på hva han mener gir de største mulighetene for både sykehuset, universitetet og kommunen. Det er prosjektet Gaustad Sør der prosjektgruppen foreslår å legge deler av kjempesykehuset på et lokk over ringveien som i dag går forbi Ullevål Stadion.

FREMTIDSSYKEHUS: Det planlegges sykehus for mange tiår framover. Dette er fra alternativet Gaustad Sør ved Rikshospitalet. Foto: Nordic Arkitekter,

Av de fem hovedalternativene er det planene for området ved Rikshospitalet som får best samlet vurdering. Det er også det dyreste: 41,3 milliarder er den estimerte prislappen mange år før et eventuelt første spadetak kan tas.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa i april til VG at OUS-planene vil konkurrere med andre investeringsprosjekter i Helse Sør-Øst.

- Sykehusutbygginger skjer gjennom lån fra staten som helseforetakene må betale tilbake, sa Høie og la til at eventuelle beslutninger ligger langt fram i tid.

Blant de som skal slåss med Oslo Universitetssykehus om kronene er sykehusene i Vestre Viken som er har investeringsbehov på 13 milliarder kroner.

VIL HA NYBYGG: OUS-direktør Bjørn Erikstein sender spenstige sykehusplaner ut på høring. Prislappen er høy og om planene er mulige å realisere, er usikkert. Foto: Heiko Junge, NTB/Scanpix,

OUS-ledelsens favoritt ved Rikshospitalet er planlagt som en «klynge» med sentrale funksjoner i midten og spesialiserte enheter rundt. Glassgaten gjennom Rikshospitalet er forlenget og går over i arealet som ledelsen ønsker skal samles som klynger eller «små sykehus» i sykehuset. De psykiatriske avdelingene som i dag holder til på nedslitte Dikemark i Asker og ved Ullevål sykehus, er lagt nord for de gamle, fredede sykehusbygningene på Gaustad. Modellen skal nå ut på høring sammen med fire andre hovedforslag.

- OUS trenger uansett et kjempeløft. Våre gamle bygg har nådd sin maksimalalder forlengst. Vi har et årlig driftsbudsjett på 20 milliarder kroner. Vi mener at vi er på vei mot et overskudd, noe som er nødvendig for å få lånefinansiert 30 milliarder kroner, sier Erikstein.

TETT: Slik kan nye sykehusbygg plasseres ved Ullevål Universitetssykehus. Nederst i fremre billedkant ligger det gamle tårnbygget like ved dagens hovedinngang. Foto: Nordic Arkitekter,

Planene som sendes ut på åpen høring inneholder også løsninger rundt eksisterende Ullevål Universitetssykehus. OUS-styret behandler idefase-rapporten 26.juni. Høringsrunden er over 1. november.

- Det er vanskelig å si når vi kan åpne nye sykehusbygg. Det kommer helt an på hva slags motstand vi møter. Går alt greit, kan det skje 2022-2023. Deretter kan det komme to nye byggetrinn med et par års mellomrom, sier Erikstein.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder