STATSRÅD: Helseminister Bent Høie (H) får presentert VGs avsløring. Til venstre sitter Marianne Sælen, seniorrådgiver i helserettsavdelingen. Til høyre er Jorunn Litland, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Erlend Daae VG

Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv

Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på VGs avsløringer om ulovlig bruk av tvangsbelter - og legger store deler av ansvaret på leger, sykepleiere og ledere i norsk psykiatri.

 • Synnøve Åsebø
 • Mona Grivi Norman
 • Erlend Daae

Artikkelen er over tre år gammel

VG har avdekket massiv ulovlig og omstridt bruk av belter i norsk psykiatri. Helse-Norges øverste sjef, helseminister Bent Høie, reagerer sterkt på VGs avsløringer:

– Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG.

– Spesielt når en vet hva som ligger bak disse tallene, hvilken type overgrep mot enkeltmennesker det her er snakk om, så er det veldig, veldig alvorlig.

Tvangsprotokollene: Slik har VG jobbet

Høyre-statsråden erkjenner at handlingsplaner og møter med psykiatrien ikke har gitt resultater. Han mener holdninger, kultur, lovverk og systemer nå må endres.

– Noe av det jeg opplever som et gjennomgående problem er at en i helsetjenesten har en kultur hvor man har overlatt veldig mye av ansvaret til den enkelte lege, sykepleier og psykolog, sier Høie.

– Et lederansvar

– Utfordringen er at man i helsetjenesten driver med virksomhet som har så høy risiko, og som hvis det gjøres noe galt betyr så mye for den enkelte, at vi ikke lenger kan basere tenkningen rundt dette på at det er den enkelte ansattes ansvar, sier helseministeren.

– Hvem har ansvaret for at det ikke begås lovbrudd mot enkeltpersoner?

– Det er lederne ved de ulike virksomhetene våre. I siste omgang de øverste lederne i helseforetakene, men også lederne på de ulike avdelingene. Dette er et lederansvar.

SKREMT: Helseminister Bent Høie sier han er bekymret for rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter. Foto: Erlend Daae VG

Høie vil nå ta opp den ulovlige tvangsbruken VG har avslørt med lederne i landets fire helseregioner. Han sier at psykisk helse-sektoren, som han selv har hatt ansvaret for gjennom tre år som statsråd, er «en underledet del av sykehusenes virksomhet»:

– Jeg mener at det er for lite tydelig ledelse i denne delen av sykehusenes virksomhet både fra helseregionene men også helseforetakene. Dette er en del av helsetjenesten som får lov til å leve litt sitt eget liv.

– Hva er ditt ansvar?

– Når det gjelder tvang er det mitt ansvar å sørge for at den juridiske delen er på plass. Det er den ikke, derfor er det fremmet et lovforslag som nå ligger til behandling som handler om å styrke pasientens rettigheter, sier Høie.

Beordrer bedre dialog

– Hva bør konsekvensen være for de institusjonene som bryter loven?

– At de må rette opp og forholde seg til loven. Og så er det fylkeslegen og helsetilsynet som har ansvar for reaksjoner.

I april avslørte VG at hvert fjerde tilfelle av beltelegging ikke blir innrapportert til myndighetene - slik sykehusene er lovpålagt å gjøre. Den gang måtte Høie instruere sykehusene om å skjerpe rapporteringsrutinene sine, slik at myndighetene kan ha kontroll med den inngripende tvangsbruken.

Nå vil helseministeren pålegge sykehusene å gå i dialog med pasienter som har opplevd tvang.

Lege-alarm: Frykter mer vold og sykere pasienter

– Vi må jobbe med å endre kulturen knyttet til dette. Man må møte mennesker som har erfaring med tvang og få til dialog mellom dem og fagfolkene. Og få forståelse av hva tvang gjør. Det skulle man kanskje trodd at var en selvfølge, men det er det ikke, erkjenner han.

BELTESENG: I fjor ble psykiatriske pasienter bundet fast nær 4000 ganger. Foto: Erlend Daae VG

– Tror du folk flest vet at dette foregår i psykiatrien?

– Jeg tror nok at dette er et bilde befolkningen har av det som foregår i psykisk helse. Men jeg tror ikke folk er klar over omfanget av det, sier Høie.

Kan skje alle

– Mange tenker nok at dette kun gjøres med de aller sykeste, at det gjelder få mennesker og at dette “ikke er noe som kunne ha skjedd meg”. Men dette er faktisk noe som kan skje med oss alle sammen om vi blir syke og har behov for hjelp.

Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang.

Les også: Høie måtte svare Stortinget om tvangsbruk

– Nei, de som har kontaktet meg er i all hovedsak folk som presenterer at de har gjort noe med det og oppnådd bedre resultater. Jeg har ikke opplevd at noen har kommet til meg og fortalt at de syns det brukes for mye tvang.

I juni nedsatte Høie et lovutvalg som skal se på hele regelverket rundt tvangsbruk. De skal etter planen levere sitt arbeid høsten 2018.

Les også

 1. Helsepolitikere etter VG-avsløring: Vil fjerne beltesenger fra ungdomspsykiatrien

  Barn og beltesenger hører ikke sammen, mener barneombudet - og får støtte fra en rekke helsepolitikere på Stortinget.
 2. Slår alarm om forholdene ved Dikemark: Helsepolitikere om Dikemark: – Ikke akseptabelt

  Forholdene ved Dikemark regionale sikkerhetsavdeling understreker behovet for en full gransking av norsk…
 3. VG AVSLØRER: Holdes i belter i hundrevis av timer

  I to år har kvinnen i 30-årene vært i belter det meste av døgnet. VG kan i dag avsløre at hver fjerde pasient som legges…
 4. Har blitt varslet om dårlige tvangstall i 18 år

  BERGEN/OSLO (VG) Allerede i 1998 ble norske helsemyndigheter varslet om manglende registrering av tvangsbruk.
 5. Her legges flest i belter

  BERGEN/STAVANGER (VG) I helseminister Bent Høies hjemregion legges pasienter i belter nesten dobbelt så ofte som i…

Mer om

 1. Tvangsprotokollene
 2. Psykiatri
 3. Helse
 4. Psykisk helse
 5. Bent Høie
 6. Solberg-regjeringen
 7. Sykehus

Flere artikler

 1. Helseregionlederne i Høie-møte: Psykiatriavsløringen: – Flaut at man ikke har fått frem dette selv

 2. Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

 3. Psykiatriavsløringen: Dette må helsetoppene svare for

 4. Høie: Bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter

 5. Mener Høie inviterer til heksejakt på psykiatriansatte

Fra andre aviser

 1. Han var nøkkelen til VGs avsløringer om ulovlig tvang i psykiatrien

  Fædrelandsvennen
 2. Høie stilt til veggs om psykiatrien

  Bergens Tidende
 3. Helseministeren etter Aftenpostens avsløring: – Vi er ikke gode nok

  Aftenposten
 4. Psykiatri i krise

  Bergens Tidende
 5. Høie måtte svare om korridorpasienter på Sandviken: – Konkrete tiltak på trappene

  Bergens Tidende
 6. Når alarmen går, tar det flere uker å finne pasienter som kan være i fare. Slik vil Høie løse problemet.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder