INTERESSANT SAK: Petter Gottschalk, professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, mener Transocean-saken er prinsipielt interessant men tror Økokrim burde ha gitt seg etter tingrettsdommen. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Professor: Økokrim burde trukket Transocean-saken tidligere

Professor Petter Gottschalk mener det var på sin plass at Økokrim undersøkte Transocean-saken, men er kritisk til at den ikke ble trukket tidligere.

Publisert:

– Det er nok grunnlag for å kritisere Økokrim for ikke å ha trukket den tidligere da de så hvordan det gikk i tingretten, sier professor Gottschalk, som har omtalt Transocean-saken i en artikkel publisert i bladet International Journal of Private Law.

Gottschalk er professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

I tingretten endte det som kjent med full frikjennelse for de tiltalte i juli 2014.

Kommentar: Les Tom Staavis mening om Transocean-frikjennelsen

– Burde Økokrim ha trukket saken da?

– Det er ikke opplagt, men jeg tror de burde gitt seg etter tingrettsdommen. Saken er prinsipielt interessant. En borerigg ble blant annet tauet ut av norsk farvann, solgt med fortjeneste og tauet inn igjen til norsk farvann. Og da mener norske skattemyndigheter at det skal betales skatt. Dette er en episode som absolutt bør prøves rettslig, mener Gottschalk.

Les også: Økokrim-sjefen beklager etter å ha trukket Transocean-saken.

Økokrim sier de vil ha en grundig gjennomgang av det som har skjedd.

– Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan si noe annet nå, enn at vi skal ha en grundig gjennomgang av alle sider ved denne straffesaken. Vi ser at vi må lære av den. Det nærmere opplegget for dette må vi få komme tilbake til. De som har vært anklaget i straffesaken, er fullstendig frifunnet, skriver Økokrim-sjef Trond Eirik Schea i en e-post til VG.

– Vinner ni av 10

Gottschalk vokter seg vel for ensidig å kritisere Økokrim.

– Taper de for mange saker?

– Nei, de vinner ni av 10 saker. Det tallet er mer enn høyt nok. Økokrim skal ikke bare ta saker de er helt sikre på å vinne. Det er et sunnhetstegn i rettsstaten at de også taper noen, sier Gottschalk.

Det han er spent på nå, er hvordan det går med Yara-saken hvor fire tidligere Yara-topper ble dømt for grov korrupsjon i tingretten. Men saken er anket.

– Det er ikke usannsynlig at de blir frikjent i lagmannsretten slik jeg bedømmer det. I så fall blir det et veldig prestisjenederlag for Økokrim, sier Gottschalk.

Han frykter at det eventuelt kan bidra til at økoteamene i distriktene bygges opp på bekostning av Økokrim. I januar ble som kjent antall politidistrikt redusert til 12 fra 27.

– Mitt tips er at det vil bli overført ressurser fra Økokrim til økoteamene og at resten av Økokrim legges til Kripos. Men det er jeg helt uenig i. Jeg mener økoteamene vil være for svake fordi kunnskapen om økonomisk kriminalitet da vil bli for spredt, avslutter Gottschalk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder