VG beklager

Onsdag 7. desember 2022 publiserte VG en artikkel om avliving av villrein i Nordfjella i 2018. Sammen med artikkelen var en video som viste at dyr ble skutt fra helikopter.

Publisert:

Begrunnelsen for uttaket i 2018 var at det var funnet skrantesyke på villrein i området. Avlivingen har vært omdiskutert. Det har blitt stilt spørsmålet om behovet for å avlive en hel villreinstamme. Dessuten er avlivingsmetodene problematisert i et dyrevelferdsperspektiv.

Mattilsynet og Miljødirektoratet hadde vinteren 2022 anbefalt uttak av villreinbukker på Hardangervidda, fra bakken og med helikopter, etter flere funn av skrantesyke på villrein. Statens naturoppsyn (SNO), ble gitt i oppdrag å avlive villreinen i Nordfjella i 2018.

Før publisering den 7. desember kontaktet VG kun Mattilsynet. Statens naturoppsyn fikk ikke mulighet til å kommentere saken, selv om det ble rettet kritikk mot måten avlivingen ble gjennomført på i 2018.

Dette medførte at artikkelen og VGs tolkninger av filmen ble ufullstendig, unyansert og inneholdt feil. Viktige perspektiver var ikke med. Kritikk ble stående uimotsagt. Og VG presenterte et skjevt bilde av sakens faktum.

Etter publisering tok SNO selv kontakt med VG for å svare på noen av beskyldningene. Artikkelen ble senere samme kveld oppdatert med sitater.

VG erkjenner at det er gjort feil i håndteringen av saken. Retten til samtidig imøtegåelse ble ikke etterlevd overfor SNO, og VG beklager at våre lesere fikk et feilaktig og unyansert bilde av saken slik den ble fremstilt.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no