70.000 sykehus-feil skulle brukes til læring – ble slettet

På ett år fikk 16 pasienter alvorlig skade under operasjon – på organer de ikke ble operert i. Slike sykehus-feil finnes det ikke lenger en nasjonal oversikt over.

Publisert:

I åtte år varslet norske sykehus helsemyndighetene om feil og avvik for å lære av hverandre – blant annet operasjonsskader, feilbehandling og forsinket behandling.