I SENTRUM: Trygve Slagsvold Vedum fotografert da Siv Jensen la frem statsbudsjettet i Stortinget mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Sp-Vedum: Regjeringen et sentraliserings-maskineri

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kaller regjeringen for et sentraliserings-maskineri. Nedleggelsen av lokale skattekontor vil gi mindre fleksibilitet for næringslivet, mener Sp-lederen.

– Jeg fikk dessverre rett. Regjeringen er et sentraliserings-maskineri, og legger ned 237 skattekontorer ute i kommunene. Dette kommer i tillegg til sentraliseringen av politiet, – av tingrettene, av NAV, – av universitets- og høyskolesektoren og av kraftskattesystemet. Man må se hele bildet, sier Vedum til VG.

Han mener regjeringen er grenseløs i sin sentraliseringsiver. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å overføre de lokale skatteoppkrevingen til skatteetaten fra 1. juni neste år. Det betyr at 237 lokale skattekontorer forsvinner, og at de ansatte flyttes til de statlige skattekontorenes større enheter.

«MASKINERIET»: Statsminister Erna Solberg (H) kommuniserer med en tørst finansminister Siv Jensen (Frp) i stortingssalen mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Vedum møtte statsminister Erna Solberg (H) i Vandrehallen i Stortinget mandag, og møtet utviklet seg til en sentraliseringsduell mellom de to partilederne.

Nærhet

– Jeg tror ikke folk er så opptatt av at kemneren er nær dem, sa Erna Solberg til Vedum og NRK etter å ha argumentert for at dagens 237 skattekontorer skal flyttes til 50 «kraftsentre» under den statlige skatteetaten i blant annet Nordfjordeid og Leira i Valdres.

les også

Rødt-Moxnes: – Siv Jensen er forskjellsdronning

Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen nok en gang lar være å lytte til folk ute i landet.

– Det er viktig med lokalkunnskap, derfor bør vi beholde de dagens lokale skattekontorer. Det innebærer blant annet at en liten bedrift kan ringe en ansatt på det lokale skattekontoret dersom han trenger fleksibilitet, sier Vedum.

– Du har ingen svar på fremtidens løsninger, kontrer Erna Solberg.

les også

Statsbudsjettet: Mer penger til de kongelige

Fleksibilitet

– Er det ikke viktig med mer robuste enheter også innen skatteetaten lokalt, Vedum?

– Du mister verdifull fleksibilitet og lokalkunnskap ved å organisere dette på denne måten. Store systemer gjør mennesker små, svarer Sp-lederen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) er politisk ansvarlig for skatteetaten under Finansdepartementet. Hun vinkler omleggingen av den lokale skatteetaten som en styrking.

les også

Jensen kom forberedt på Vedum-kritikk

– Overføringen av skatteoppkrevingen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift. Denne kontrollen er et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet, og dermed gi bedre vilkår for dem som driver seriøst, sier Jensen.

Ved å overføre den skatteoppkrevingen til færre sentre i skatteetaten, styrker regjeringen rettssikkerheten for den enkelte skattebetaler og sikrer lik behandling av like saker, mener finansministeren.

les også

De største bilnyhetene i statsbudsjettet: Ingen skattefradrag for bompenger

– Det skal ikke kunne være slik at den enkelte skattyter risikerer forskjellig behandling avhengig av hvilken kommune vedkommende bor i, sier Jensen.

Sparer samfunnet

Tiltaket sparer samfunnet 370 millioner kroner årlig, ifølge Jensen.

Regjeringen vil legge skatteoppkreveroppgavene til 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer.

les også

Bruker nye 400 millioner til seks felt på ny E18 gjennom Bærum

– Slik skaper vi sterke fagmiljøer med statlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de store byene. Oslo-området vil få en relativt sett mindre andel av arbeidsplassene, og på sikt vil det kunne ligge til rette for en ytterligere dreining av ressursbruken ut i landet, sier Jensen.

Hun mener skatteoppkreverne gjør en god jobb i dag, men at dagens organisering ikke er god nok for å bekjempe arbeidslivskriminalitet effektivt.

– Vi vil være avhengige av kompetansen som sitter i kommunene i dag og vil legge opp til en god personalprosess, sier Jensen.

Ingen skal i utgangspunktet bli overtallige som følge av omorganiseringen.

PS I 2014 foreslo regjeringen å kutte antall skatteoppkrevingskontorer fra 288 til cirka 30, og gjøre skatteoppkrevingen til en statlig oppgave. Men forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder