FASTLÅST: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og Nils-Henrik Mørch von der Fehr kunne klokken 21 opplyse at meklingen mellom partene i sykehusoppgjøret står fast.

FASTLÅST: Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og Nils-Henrik Mørch von der Fehr kunne klokken 21 opplyse at meklingen mellom partene i sykehusoppgjøret står fast. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Brudd i meklingen: 493 sykehusansatte tas ut i streik

Like etter midnatt ble det brudd i meklingen, og det blir dermed sykehusstreik fra onsdag morgen. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare, lover arbeidstakerorganisasjonene.

Fagforbunds-leder Mette Nord gikk i forrige uke ut i VG og sa det ble sykehusstreik fra onsdag morgen hvis de ikke fikk gjennomslag for pensjonsopptjening for lavtlønte deltidsansatte. Det fikk de ikke, og streiken er dermed et faktum.

– Partene sto for langt fra hverandre, melder Riksmekleren på sine hjemmesider.

I første omgang omgang er det 493 arbeidstagere i LO Stat og YS Spekter som tas ut i streik. De jobber ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St Olavs Hospital HF og Helse Bergen HF.

– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet i en pressemelding like etter midnatt.

Bakgrunn om LO og YS om pensjonskrav: Garanterer streik om de ikke innfris

TØFF TONE FRA WIEN: Fagforbundsleder Mette Nord gikk forrige uke ut i VG og lovet streik dersom ikke pensjonskravet ble innfritt. Her på den europeiske fagbevegelseskongressen ETUC denne uken. Foto: Bjørn Haugan, VG

– Svært provoserende

De som er organisert i LO Stat og YS Spekter utgjør om lag en fjerdedel av de ansatte ved norske sykehus, ifølge Spekter. Av dem som tas ut i streik er 303 organisert i LO Stat, og 190 i YS Spekter.

YS Spekter opplyser at streiken blant annet vil gå ut over administrasjon, renhold og pasient- og varetransport. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare, understreker Fagforbundet.

– Det er mye administrativt personell og støttepersonell som tas ut. Ingen avdelinger blir stengt, men det blir færre som gjør jobbene, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter til VG.

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter.

YS Spekter krevde pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse. Dette er et krav de ikke vil vike fra, sier forhandlingslederen til VG.

– Vi synes urimeligheten er så stor. Jeg er provosert og skuffet på vegne av de ansatte som ikke får mulighet til å opptjene person fra første krone, sier hun.

– Det er sterkt beklagelig

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier på sin side at de ikke ønsker å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene, og at store grupper sykepleiere og leger må arbeide minst 20 prosent for å bli innlemmer i pensjonsordningene.

les også

Legene tapte i Rikslønnsnemnda etter tidenes lengste sykehusstreik

De vil ikke ha egne regler for dem som er organisert i LO og YS.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse Herlof Nilssen i en pressemelding natt til onsdag.

Pensjon og økonomi

Spekter og forhandlingssammenslutningen YS spekter ble under årets forhandlinger ikke enige om pensjonsbestemmelser. YS-forbundene Delta og Parat står sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og El og It Forbundet i LO. Det ble dermed mekling på riksmeklerens kontor, der fristen gikk ut ved midnatt tirsdag.

Klokken 23 sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB at de fortsatt jobbet for å komme frem til en løsning.

– Vi har ikke kommet fram til noen enighet ennå. Vi prøver å se om det er et handlingsrom som partene er interessert i å utforske, sa han.

Klokken 21 sa Ruland til NTB at de to viktige kravene handler om pensjon og økonomi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder