GAMLE: Forsvarets Bell 412-helikopter på øvelse i Troms. Høyre vil bestille nye som er spesielt egnet til å støtte spesialstyrkene. Foto: Gisle Oddstad

Høyre-krav: Disse helikoptrene passer best på veteranstevner

Forsvarets spesialstyrker tar nå i bruk flertallet av Luftforsvarets Bell-helikoptre til sitt formål. Men Høyres fremste forsvarspolitiker mener regjeringen straks må bestille nye.

 • Alf Bjarne Johnsen

– Spesialstyrkene må få nye taktiske helikoptre. Om få år vil Bell-412 være mer egnet på veteranfly-stevner enn til spesialstyrkene, sier Hårek Elvenes til VG.

– I Forsvarets langtidsplan må spesialstyrkene bli tilgodesett med nye helikoptre, spesialtilpasset deres behov. Det er helt nødvendig for at spesialstyrkene for at de skal ivareta sitt oppdrag fullverdig, sier Elvenes.

Han er Høyres forsvarspolitiske talsmann og medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

LØP OG KJØP: Regjeringen legger fram Forsvarets langtidsplan senere i vår. Hårek Elvenes (H) vil at planen skal inneholde nye spesialstyrke-helikoptre. Foto: Fredrik Solstad

Flyttes sørover

For to uker siden besøkte komiteen spesialstyrkene i Nord-Norge. Elvenes sier at samtalene med ledelsen i Forsvarets spesialstyrkene overbeviste han ytterligere:

– Egne helikoptre er en kritisk ressurs for denne styrken, sier han.

Gjennom politiske forlik flytter Luftforsvaret nå en stor del av Bell-helikoptrene som Hæren har disponert fra Bardufoss flystasjon og til Rygge. I landmaktplanen fra 2017 ble spesialstyrkenes helikopterbehov prioritert foran Hærens behov.

Forsvarsforlik lover helikopterstøtte til Hæren i nord

Vil ha flere

I 2021 skal de tilårskomne Bell-helikoptrene være fullt operative for spesialstyrkene.

– I 2028 når helikopter-flåten sin tekniske levealder. Nye helikoptre må bestilles i god tid, påpeker Hårek Elvenes.

Han er helt på linje med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som ønsket seg en stor og ny helikopter-flåte da han la fram sitt fagmilitære råd til regjeringen i fjor høst.

les også

Forsvarssjefens ønskeliste: Vil ha 15000 flere hoder i Forsvaret

Mellom 18 og 30

I det største alternativet foreslår forsvarssjefen at Hæren og spesialstyrkene får 30 helikoptre sammen.

– Men også i sitt billigste alternativ anbefaler han 18 nye taktiske helikoptre, ni til Hæren og ni til spesialstyrkene. Dermed har han også slått fast at Hæren trenger helikoptre. 18 maskiner vil gi en akseptabel støtte til begge, sier Høyre-talsmannen.

Advarer mot NH-90 prosjekt

Forsvarets forrige store helikopter-anskaffelse, de maritime NH-90 helikoptrene, er ennå ikke klare til å settes inn i skarp tjeneste selv om de ble bestemt anskaffet allerede i 2000.

Leveransen har vært et mareritt av forsinkelser og tekniske utfordringer. Riksrevisjonen kom med sterk kritikk mot kjøpet i en rapport i 2018.

– Vi skal ikke ha et nytt NH-90 prosjekt, slår Elvenes fast.

– Kostnader og leveringstid må ha minst mulig usikkerhet. Derfor ønsker jeg at vi kjøper «hyllevare», ferdig utviklede helikoptre som er gjennomtestet og som brukes av andre NATO-land, legger han til.

Blant oppgavene som spesialstyrkene skal løse, er terrorangrep mot plattformer i Nordsjøen. De vil også ha behov for helokiptertransport

Anskaffelse av amerikanske Black Hawk spesialstyrkehelikopter har tidligere vært nevnt i debatten. Elvenes vil ikke markedsføre en spesiell leverandør, men sier det er viktig å kjøpe helikoptre som er velprøvd og i militær bruk.

Forsvarets to år gamle helikopterutredning indikerte en pris på rundt 4,5 milliarder kroner for ni helikoptre til spesialstyrkene.

Riksrevisjonen: Helikopterkjøpet sviktet for Forsvaret

I prosess

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skal møte Stortinget i spontanspørretimen onsdag formiddag. Han gir tirsdag kveld ikke noe svar på om nye helikoptre blir prioritert av regjeringen:

«Til våren skal regjeringen legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret til Stortinget. Vi er nå inne i en prosess med å se på hvordan vi skal skru sammen helheten i Forsvaret for å øke den operative evnen og samfunnets samlede motstandskraft», skriver Bakke-Jensen i en e-post til VG.

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at de nye helikoptrene skulle være operative i løpet av 2020. Forsvaret opplyser torsdag at dette, som sto på Forsvarets hjemmeside, ikke var oppdatert informasjon. Per nå er målet at den dedikerte helikopterkapasiteten til spesialstyrkene skal være fullt operativ medio 2021, opplyser forsvaret. Dette ble rettet 29.01.20 klokken 16.52.

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Solberg-regjeringen
 3. Høyre (H)
 4. Luftforsvaret
 5. Frank Bakke-Jensen
 6. Rettet

Flere artikler

 1. Forsvarets langtidsplan: Hæren får to nye bataljoner – Marinen må vente lenge på nye fartøy

 2. Ap kritisk: Forsvaret blir for lite

 3. Regjeringen får forsvarets langtidsplan i retur fra Stortinget

 4. Spillet om Forsvarets langtidsplan: Frykter at Russland og Kina tjener på uenighet

 5. Forsvarssjefen ville ha nye missiler - ble ikke hørt av regjeringen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder