FIKK BRUKSFORBUD: I helgen fikk en russebuss bruksforbud fordi politiet mente passasjerene sto på dansegulvet i 80-sonen. Dette ble senere opphevet av politiet. Foto: Privat

Russebuss-gründer: Straff russen – ikke sjåførene

Henning Rodequist i Pimp AS mener det er russen, og ikke sjåføren, som bør straffes ved dansing under kjøring.

– Så lenge opplysningsplikten er opprettholdt, er det en personlig vurdering dersom passasjerene velger å trosse beltebruk og stå oppreist i russebussen. Det bør ikke ramme sjåførene, sier Henning Rodequist.

Han reagerer på saken om russebussen som ble stoppet av politiet natt til søndag, fordi politiet mente at samtlige av passasjerene sto på dansegulvet i 80-sonen. Bussen ble avskiltet og sjåføren ble fratatt førerkortet.

Mandag ombestemte politiet seg og opphevet bruksforbudet, men opprettholdt førerkortbeslaget.

STANSET: Denne var denne bussen til en gjeng fra Haugesund som ble stanset og avskiltet natt til søndag. Foto: Privat

Mistet førerkortet i fjor

Rodequist er gründeren bak Pimp AS, som tilbyr sjåfør- og byggetjenester, og har vært russebuss-sjåfør i 14 år. Han har selv opplevd å få førerkortet fratatt.

– Vi var ute og rullet en aprilnatt i fjor, da politiet stoppet oss. Også i dette tilfellet var det flere som sto oppreist og danset. Bussen ble ikke avskiltet, men politiet beslagla førerkortet mitt.

Flere av foreldrene til russen fant dette veldig urimelig, ifølge Rodequist.

– Foreldrene hadde vært i møter med Statens vegvesen, politiet, kommunen og skolen i forkant av russetiden, for å sikre at den skulle gå fint for seg. Dansing under kjøring var ikke blitt nevnt under disse møtene, så mange av foreldrene var frustrerte, sier han.

Rodequist mente at det ikke var grunnlag for førerkortbeslag, og argumenterte for dette på stedet. Han viste blant til at det er beltekrav også i ekspressbusser, men at passasjerene samtidig oppfordres til å gå på toalettet selv om bussen er i bevegelse.

– Så fort en passasjer står i midtgangen, er dermed sjåførens førerkort i fare skal vi tro politiets praktisering av lovverket, sier han.

Rodequist sier han naturligvis ser forskjellen mellom én og mange personer, men prinsippet er det samme, mener han.

– Hvor går grensen og hvordan bør skjønn praktiseres ved utmåling av straff?, spør han.

Han reagerte også på at politiet ikke hadde stoppet russebussen tidligere.

– De la seg bak oss i Sandvika i Bærum, men satt på blålys først i Asker. Hvis det som skjedde er en så farlig og grov overtredelse at det kvalifiserer til førerkortbeslag, burde de jo ha stoppet oss med en gang.

Fikk førerkortet tilbake

Advokat Rolf Cappelen representerte Rodequist i saken. Han fikk førerkortet tilbake en uke etterpå, og ble i stedet bøtelagt.

– Dette var en jentebuss som ble stoppet av politiet. Det viste seg den hadde strømaggregater i bruk under kjøring, i tillegg til at politiet hadde registrert at noen hadde stått i bussen under fart. Dermed beslagla de førerkortet til sjåføren, sier Cappelen, som mener straffereaksjonen var urimelig.

– Sjåføren kjørte rolig, i lovlig fart under fine kjøreforhold, så dette var ingen situasjon som kunne ført til skade. Dessuten fulgte han politiets anmodning om å stoppe. Det var ikke utvist uaktsomhet i dette tilfellet, sier Cappelen.

– Bør utvise skjønn

Han påpeker at dette er en straffereaksjon mot føreren, men at det går ut over alle som har forhåndsbetalt for sjåfør på bilen.

– Hvem har ansvaret når russen ikke sitter på i setene under kjøring?

– En sjåfør har ansvar for at det er generelt ordnede forhold i bussen, men hvis det ellers ikke foreligger uaktsomhet og ved første gangs foreteelse bør politiet utvise skjønn, sier Cappelen.

Han mener det, for eksempel er for enkelt at politiet stopper en buss og teller at det er 35 i stedet for det godkjente 32 personer i bussen, og automatisk tar førerkortet. Det burde følge av en situasjon hvor skade lett kan oppstå.

Nå håper Rodequist at det ordner seg for sjåføren som mistet førerkortet i helgen.

– Jeg håper og tror at han får førerkortet tilbake. Jeg mener at Oslo-politiets konklusjon bør gjelde for alle politidistriktene, sier han, og legger til at han ikke kjenner detaljene i saken.

– Ingen tilfeller er like

Finn Erik Grønli, politioverbetjent ved trafikkorpset ved Oslo politidistrikt, sier til VG at sjåføren er ansvarlig for det som skjer i bussen, men at alle passasjerene har et selvstendig ansvar.

– I en enhver situasjon politiet opplever i trafikken er det visse grunnregler, og når politiet ser en forseelse må vi stoppe bussen. Det er ikke fordi vi ønsker å være leie mot russen, men for å ivareta trafikksikkerheten for alle – også russen og hindre at ulykker skjer, sier Grønli.

Grønli presiserer at han ikke var ikke involvert i saken til Rodequist, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hva betyr skjønn i slike tilfeller?

– Når man først har stoppet bussen er det mange ting vi skal vurdere og ingen tilfeller er like. Det gjelder antall passasjer eller at folk står i bussen. Det kan være lydnivå, feil ved aggregat og tildekkede nødutganger. Det er svært mange faktorer, men det er alltid mulighet for å utvise skjønn, sier han og påpeker:

– Etter at en tjenestemann for eksempel har foretatt et førerkortbeslag, så må det uansett forelegges jourhavende jurist for vurdering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder