• Færre søker seg til lærerutdanningen

  Til tross for rekordhøye søkertall til høyere utdanning, er det en stor nedgang i antall personer som søker seg til lærerutdanningene, skriver NTB. Søketallene på barnehagelærerutdanningene har også gått kraftig ned, skriver Klassekampen.

  Publisert 21. juli, kl. 10:54

 • Begge utdanningene har tradisjon for å ha en stor overvekt av kvinnelige søkere.

  – Det er oppsiktsvekkende at både barnehagelærer- og lærerutdanningen har hatt fall i tallet på søkere. Jeg tror jentene har fått nok av dårlige arbeidsvilkår og lav lønn, sier Karl Øyvind Jordell, professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, til avisen.

 • Det var i år 1.148 færre søkere som valgte en type lærerutdanning som sitt førstevalg.

  – Vi er kommet dit at vi må sette større fokus på lønnsforhold. Femåring lærerutdanning kan også muligvis være avskrekkende på noen søkere, sier Jordell.

 • En annen kvinnedominert utdanning som scorer dårligere, er sykepleierutdanningen. Selv om utdanningen har en øking i antall søkere, er denne mindre enn den generelle økningen i søkere til høyere utdanning.