Forsvarets langtidsplan: Hæren får to nye bataljoner – Marinen må vente lenge på nye fartøy

Regjeringen vil styrke Forsvaret med 2500 soldater fram til 2028. De fleste skal bemanne to nye mekaniserte bataljoner i Hæren. Men Sjøforsvaret må seile med dagens fartøyer i mange år til.

 • Alf Bjarne Johnsen

Fredag legger statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

I planen, som regjeringen må søke støtte til i Stortinget, vil Forsvaret bli styrket med drøyt to milliarder kroner hvert år fram til 2028. Da skal Forsvaret ha 2500 flere ansatte og 3700 flere vernepliktige.

Da vil forsvarsbudsjettet være 16,5 milliarder kroner større enn i 2020.

Erna Solberg sier at forsvarsevnen blir styrket og beredskapen blir bedre gjennom den nye langtidsplanen.

– Vi trenger å satse på Forsvaret, og vi etablerer en forsvarsstruktur som er finansiert, sa Solberg på en pressekonferanse fredag.

Men fordi økonomien nå krymper på grunn av corona-krisen, vil Norge nå NATOs felles to-prosentmål av BNP i god tid før NATOs frist i 2024.

les også

Forsvarssjefens ønskeliste: Vil ha 15000 flere hoder i Forsvaret

Når to prosent-målet

– Nå risikerer vi å nå to-prosentmålet allerede i 2021. Det viser bare at to-prosent målet er et elendig mål til å bygge forsvarskraft, men et godt mål for å få allierte til å bruke mer penger på forsvar, sier Bakke-Jensen til VG.

I planen vil Forsvaret styrkes med 500 personell fram til 2024, og ytterligere 2000 mellom 2024 og 2028. Det betyr trolig at de store bitene i Forsvarets langtidsplan ikke vil komme på plass og være operative før nærmere 2028.

les også

2019: Norge hopper oppover på NATOs to-prosent liste

Laveste ambisjonsnivå

Målt mot det fagmilitære rådet som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la fram i oktober 2019, har regjeringen lagt tett opp mot alternativet som forsvarssjefen beskrev som det laveste ambisjonsnivået, alternativ D.

Dette alternativet «sikrer en nasjonal evne til å løse Forsvarets oppgaver i en ny sikkerhetspolitisk situasjon», uttalte Bruun-Hanssen.

«Volumøkningen er imidlertid begrenset og bidrag til NATOs
hurtige reaksjonsstyrker eller andre internasjonale operasjoner vil gå på bekostning av krav til nasjonal beredskap», la han til.

Dette er hovedpunktene for hver forsvarsgren i Regjeringens forslag:

STYRKER FORSVARET: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg fredag. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

** Hæren

Regjeringen vil bygge opp to nye mekaniserte bataljoner: I tillegg til Telemark Bataljon og Panserbataljonen, vil 2.bataljon på Skjold i Troms, som nå bygges ned til en mobiliserbar avdeling, bli satt opp igjen.

Ytterligere en mekanisert bataljon skal plasseres der Hæren finner det mest hensiktsmessig., ifølge forsvarsministeren.

Styrkingen av Hæren i Finnmark fortsetter med oppbygging av en mekanisert bataljon på Garnisonen i Porsanger og en jegeravdeling i Sør-Varanger.

Anskaffelse av nye stridsvogner ligger i dagens plan, fra 2025.

GJENOPPSTÅR: I regjeringens forslag til Forsvarets langtidsplan skal 2.bataljon på Skjold igjen bli en operativ mekanisert bataljon, pluss at Hæren skal få ytterligere en tilsvarende kampavdeling. Bildet er fra innrykket av nye soldater på Skjold høsten 2019. Foto: Torstein Bøe

** Forsvarets Spesialkommando

Spesialstyrkene vil bli styrket med en skvadron med utgangspunkt i Ramsund i Nordland.

– Vi skal også investere i nye helikoptre til spesialstyrkene fra 2024. De har et ekstra behov for pansring og dermed større motorer. Med fire mekaniserte bataljoner vil Hæren ikke ha det samme behovet for troppetransport med helikopter. Hærens behov for lettere helikopter kan eventuelt løses med spesialstyrkenes helikoptre, sier Bakke-Jensen.

les også

Disse helikoptrene passer best på veteranstevner

** Heimevernet

– Vi fortsetter styrkingen av Heimevernet med 11 distrikt og 37 000 soldater, 3000 i innsatsstyrken, De skal alle være utstyrt og trent, sier forsvarsministeren,

Denne størrelsen tilsvarer den gjeldende langtidsplanen.

les også

Solberg åpner for å bruke Heimevernet mot corona-krisen

** Sjøforsvaret

– Fram til 2024 skal vi utrede en ny fartøystruktur, sier Bakke-Jensen.

– Vi må gjøre en større jobb enn å kompensere for fregatten «Helge Ingstad». VI har sett om vi finner en lignende fregatt Det gjør vi ikke. Det seile to klasser er ressurskrevende. Derfor tar vi oss tid fram til 2024 med å utrede en ny fartøyklasse, forklarer han.

Regjeringen vil beholde korvettene som snart skulle tas ut av strukturen. De fire fregattene Marinen har nå, vil bli midtlivs-oppdatert.

PÅ VENT: Regjeringen vil ta seg tid fram til 2024 med å utrede nye fartøyer for Marinen, etter at KNM «Helge Ingstad» forliste høsten 2018. Foto: Hallgeir Vågenes

les også

Nye fregatter: Kan tidligst være klare i 2030

** Luftforsvaret

Innfasingen av nye F35 kampfly og etter hvert nye P8 Poseidon maritime overvåkningsfly fortsetter.

Bakke-til-luft missilsystemet NASAMS skal moderniseres, og det skal anskaffes luftvern med kortere rekkevidde. Regjeringen vil fortsette planleggingen av fremtidige langtrekkende luftvernmissiler.

PLANEN UT I DAG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på vei til Stortinget fredag morgen, for å presentere regjeringens forslag til Forsvarets langtidsplan. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

les også

Nytt russisk missil - kan nå mål i Norge på 40 minutter

Ny sikkerhetsmelding

For første gang har Forsvarets behov og landets sivile sikkerhetsbehov blitt vurdert parallelt. Men justisminister Monica Mæland (H) skulle etter planen legge fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet samtidig med Forsvarets langtidsplen, men er blitt corona-forsinket.

– Koblingen mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet er mye tettere nå, og trusselbildet er på mange måter felles, sier Bakke-Jensen til VG.

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Frank Bakke-Jensen
 3. Solberg-regjeringen
 4. Hæren
 5. Heimevernet
 6. Sjøforsvaret
 7. KNM «Helge Ingstad»

Flere artikler

 1. Ap kritisk: Forsvaret blir for lite

 2. Regjeringen får forsvarets langtidsplan i retur fra Stortinget

 3. Alt om beredskapen må frem

 4. Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef

 5. Spillet om Forsvarets langtidsplan: Frykter at Russland og Kina tjener på uenighet

Fra andre aviser

 1. Bakke-Jensen får forsvarsplan i retur fra Stortinget

  Bergens Tidende
 2. Her er ny langtidsplan for Forsvaret. Den er langt fra det forsvarssjefen ba om.

  Aftenposten
 3. Regjeringen erstatter ikke KNM «Helge Ingstad»

  Bergens Tidende
 4. Regjeringen velger ikke å beskytte kampflyene mot missilangrep

  Bergens Tidende
 5. Her er forsvarssjefens reaksjon på regjeringens plan for Forsvaret

  Aftenposten
 6. Offisersforbund: Stemningen i Forsvaret i dag er ikke god

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder