DØMT: Tidligere daglig leder i Veireno Jonny Enger er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel. Samtidig slipper VT Gruppen å betale bot. Her er lagdommerne i ankesaken – Mette D. Trovik og Per Racin Fosmark.

Veireno-sjefen dømt til ni måneders fengsel – VT Gruppen slipper å betale millionbot

Tidligere daglig leder i Veireno, Jonny Enger, er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel. Samtidig slipper VT Gruppen å betale bot.

  • NTB

I Follo tingrett ble Enger dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og VT Gruppen ble dømt til å betale en bot på 4,5 millioner kroner.

Saken henger sammen med de store problemene med avfallshåndteringen i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. De fleste tiltalepostene gjaldt mange og til dels grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Les også: Tidligere Veireno-sjef tok 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

To av tiltalepostene ble avvist for både Enger og Veireno AS, da de ikke oppfylte lovens krav til utforming av tiltalebeslutninger. Lagmannsretten fant Enger skyldig i de andre tiltalepostene.

Retten kom til at det forelå særdeles skjerpende omstendigheter for Oslo-prosjektet, og at straffen i utgangspunktet var fengsel i ett år. Men siden det hadde gått lang tid siden de straffbare overtredelsene i Vestfold, førte det til en reduksjon i straffen.

Les også: Derfor ble det søppelkaos i Oslo

Det er også tillagt vekt at Enger erkjente straffskyld i lagmannsretten. Et flertall på seks dommere kom til at han skulle dømmes til fengsel i ni måneder, mens én dommer mente at straffen burde være fengsel i seks måneder.

Veireno AS var også tiltalt. Da selskapet ble slått konkurs i 2017, var spørsmålet om morselskapet VT Gruppen kunne dømmes til foretaksstraff.

Lagmannsretten frifant gruppen for samtlige tiltaleposter. Retten bemerker at det med tanke på det strenge beviskravet i straffesaker, ikke kunne legges til grunn at de forholdene tiltalen gjaldt, ble begått på vegne av VT Gruppen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder