Svein Jemtland dømt for drapet på Janne Jemtland: «En kald og kalkulerende drapsmann»

Svein Jemtland ba om frifinnelse, men Eidsivating lagmannsrett dømmer ham til 17 års fengsel for forsettlig drap på sin kone Janne Jemtland.

Lagmannsretten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Svein Jemtland med forsett drepte Janne Jemtland ved å skyte henne i pannen før han druknet henne i løpet av et par timer etter at skuddet falt.

– Min klient er naturligvis skuffet over domfellelsen, men han forholder seg til dommen og noterer seg at straffeutmålingen er noe mildere enn i tingretten, sier Jemtlands forsvarer Ida Andenæs til VG.

les også

Jemtland tilbake på åstedet: Hevder Janne var sint og truende

Straffen er ett år kortere enn tingrettens dom og påstanden til aktor Iris Storås.

– Vi skal nå gå gjennom dommen før vi avgjør om vi vil anke til Høyesterett, sier forsvareren.

Eidsivating lagmannsrett mener drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter og viser til «den respektløse behandling av Janne Jemtland etter skuddet og hans opptreden overfor barna
og omgivelsene etter drapet».

Selv om drapet ikke blir vurdert som overlagt, mener retten at Jemtland hadde et sterkt drapsforsett.

«Hans systematiske og planmessige arbeid for å skjule spor gir et bilde av en
kald og kalkulerende drapsmann», skriver domstolen.

Retten mener det ikke kan bevises at drapet var overlagt, men mener heller ikke at drapet ble begått i affekt.

«Drukningen viser et klart og sterkt drapsforsett. Lagmannsretten er enig med tingretten i at drapet
fremstår som en ren henrettelse; et velplassert skudd midt i pannen.» skriver lagmannsretten.

les også

Sønnens SMS til Janne etter å ha hørt smell: «Mamma?!»

AKTØRENE: Statsadvokat Iris Storås i samtale med forsvarerne Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen. Bildet er fra tingrettsbehandlingen. Foto: Tore Kristiansen

Hevder skuddet var et uhell

I straffeutmålingen har lagmannsretten vist til Jemtlands opptreden overfor barna som straffeskjerpende. Den ene sønnen var hjemme da drapet ble begått, noe retten mener at faren visste.

– Han har satt barna i en veldig situasjon, noe retten beskriver på helt riktig måte, sier barnas bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til VG.

Hun sier barna synes det er både godt og vondt at dommen nå er klar.

– Det er godt fordi skyldspørsmålet nå endelig er avgjort, samtidig som det er vondt å ordentlig ta innover seg at far har drept mor, sier bistandsadvokaten.

Jemtland dømmes til å betale 400.000 kroner i oppreisning til begge sønnene, altså totalt 800.000 kroner.

I en enstemmig dom i Hedmarken tingrett ble ektemannen dømt til 18 års fengsel i desember i fjor. Han anket dommen på stedet.

Selv hevder Svein Jemtland at det dødelige skuddet gikk av som følge av et uhell.

Han har forklart at han forsøkte å ta fra kona en pistol, og at de falt og et skudd gikk av ved et uhell. Ifølge ektemannens egen forklaring dumpet han liket av kona natten etter at hun ble skutt.

Leteaksjon

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) ble funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark, åtte mil fra ekteparets hjem. Janne ble sist observert 29. desember og meldt savnet 30. desember.

Etter en to uker lang leteaksjon ble hun funnet død i Glomma.

Svein Jemtland hevder han oppbevarte kona i bagasjerommet i familiebilen i flere dager før han dumpet henne i elven. Påtalemyndigheten mener dette ikke er mulig, og at ektemannen senket Janne i et «fuktig miljø» som førte til at hun innen klokken 05.15 den natten døde av drukning.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder