SLUTTET: Marte Gran Holte (37) var plasstillitsvalgt for jordmødrene på Gjøvik. Så bestemte hun seg for å slutte. Foto: Privat

Jordmor Marte (37) slutter etter sommerkutt: – Har svekket tillit til systemet

Da sykehuset besluttet å stenge fødeavdelingen for sommeren, var det jordmødrene som måtte dele ut informasjon til pasientene.

VG skrev tirsdag om fødeavdelinger over hele landet som holder sommerstengt. På Gjøvik sluttet fire jordmødre i jobben på grunn av sommerkuttene.

Blant dem er tidligere plasstillitsvalgt Marte Gran Holte.

– Det var ikke riktig for meg å fortsatt være en del av et system jeg har mistet tilliten til, sier hun til VG.

En stadig bekymring

I ni uker i sommer er fødetilbudet på Gjøvik slått sammen med Kvinneklinikken på Lillehammer. Flere ansatte frykter at dette er en stille start på nedleggelse.

FØDEN PÅ GJØVIK: Marianne Sundlisæter Skinner og jordmor Karen Marie Jacobsen frykter at sommerstengt fødeavdeling er en stille start på en nedleggelse. Foto: Helge Mikalsen

En arbeidsplass på Lillehammer i sommer ville kostet Marte Gran Holte mye, forteller hun: Lengre reisevei til jobb og lengre arbeidsdager. Det blir en vanskeligere familiekabal.

– Samtidig ønsker jeg forutsigbarhet i hvor jeg skal jobbe neste år. Jeg følte at jeg druknet i en stadig bekymring om hva som ville skje med arbeidsplassen min, sier Holte.

Måtte informere pasientene

Da hun valgte å si opp stillingen sin på Gjøvik, var Holte oppgitt over prosessen rundt sommerstenging, manglende involvering av ansatte, og måten prosessen ble frontet utad.

Blant annet ble sommerstenging av ledelsen i Sykehuset Innlandet begrunnet i trygghet for de ansatte.

– Men de ansatte ble aldri spurt om hva som gjorde at de følte seg trygge på jobb om sommeren. Jeg opplevde at kolleger følte seg tråkket på. De ansatte måtte levere et informasjonskort til pasientene om sommerstengingen. Der sto det at vi gjør dette for at vi skal føle oss trygge. I realiteten kjente ikke de ansatte seg igjen i dette, sier hun.

les også

Sa opp drømmejobben som jordmor i protest: – Det handler om liv og død

Holte går hardt ut mot ledelsen, som ifølge jordmoren kaller prosessen for sommerstengingen for demokratisk.

– Det stemmer at tillitsvalgt har deltatt i møter helt fra starten, men uten noen reell innvirkning på selve beslutningen som ble tatt. Ved å si at det er demokratisk legger man også ansvaret på de ansatte. Da har også de et ansvar om det ikke skulle gå bra med felles sommerdrift.

Savner åpenhet

Det var i fjor høst at de ansatte på Gjøvik fikk informasjon om sommersamarbeidet med Lillehammer.

Holte kom inn som plasstillitsvalgt for jordmødrene på Gjøvik akkurat da beslutningen var tatt.

– Jeg savner tillit, medvirkning og åpenhet. Men fra mye av det jeg har lest i ettertid virker det som det er en gjengs praksis i helseforetakene å lede på denne måten. Det er en trist utvikling, sier Holte.

– Tøft valg å ta

Holte snakker også varmt om sin tidligere arbeidsplass og jobben hun er veldig glad i.

– Vi på Gjøvik trodde først det var snakk om å måtte jobbe på Lillehammer i fire uker i sommer. Dette ville betale seg i økt kunnskap og nye impulser, tenkte flere, inkludert meg. Det var i den videre prosessen at det protesterte litt i meg.

Hun legger ikke skjul på at det blir trist å forlate Gjøvik og stillingen der.

– Det var et tøft valg å ta, sier hun.

– Jeg skal fortsette å jobbe som jordmor, på enhet for rusavhengige. I tillegg begynner jeg i ny jobb som jordmor i kommunen. Jeg er heldig som har den muligheten, og gleder meg til dette, sier hun videre.

les også

Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

Sykehusledelsen: – Kan hende vi ikke har vært gode nok

Konstituert divisjonsdirektør Kari Mette Vika i den nye divisjonen Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset innlandet skriver i en e-post til VG at de ansatte ble informert tidlig om at ferien måtte løses på en annen måte i år, og at de tillitsvalgte har vært med i prosessen hele tiden.

– Men det er arbeidsgiver som har tatt beslutningen om sommerferiesamarbeidet, skriver hun.

– Felles sommerdrift begrunnes blant annet med at det var for de ansattes trygghet. Ble de ansatte spurt hva som gjorde dem trygge om sommeren?

– I forbindelse med en evaluering av sommerferien i fjor, ble de ansatte spurt om hva som gjorde dem trygge på sommeren. Det var nødvendig å gjøre grep for å sikre et forsvarlig tilbud til pasientene, og for at alle ansatte, både jordmødre og legene, skal få avvikle lovpålagt sommerferie, svarer Vika.

Hun bekrefter at det er delt ut informasjon til de fødende om at avdelingen vil slås sammen i den aktuelle perioden.

– Har det vært åpenhet i prosessen rundt beslutningen som sommersamarbeid?

– Det har vært åpenhet rundt prosessen om sommerferiesamarbeid. Det kan likevel hende at vi ikke har vært gode nok til å informere om hvorfor det har vært nødvendig å gjennomføre et sommerferiesamarbeid, sier Vika.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder