Legevakten på Askim Helsehus tester for coronaviruset. Bilder har ingen sammenheng med saken. Foto: Gisle Oddstad

FHI i ny rapport: Kan komme ny smittebølge til høsten

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin nyeste risikorapport at endringer i befolkningens atferd og værforandringer kan føre til en ny smittebølge til høsten.

  • Yasmin Sfrintzeris

Den første bølgen har sannsynligvis vært en liten bølge med under én prosent av befolkningen smittet, skriver i Folkehelseinstituttet (FHI) i den nyeste risikorapporten.

– Det betyr at det er lite immunitet i befolkningen, og at vi fremover fortsatt er i risiko for å bli utsatt for nye bølger av epidemien, heter det i rapporten.

FHI understreker at sykdommen kan spres skjult, mellom personer med få eller bare milde symptomer, i flere uker før det dukker opp tilfeller med alvorlig sykdomsforløp.

– Dersom det lykkes å trappe ned tiltakene med størst byrde uten at smittespredningen får en økende trend til over sommeren, kan atferdsendringer og værforandringer utover høsten likevel medføre at balansen forskyves slik at smitte igjen øker, står det i rapporten.

Nye bølger av covid-19-epidemien kan komme samtidig som de årlige influensaepidemiene fra oktober til april.

FHI tror det er mer sannsynlig med lokale utbrudd av ulik størrelse, men oppfordrer likevel til å ta høyde for større nasjonale utbrudd.

les også

FHI endrer vaskerådene for barn etter at mange får hudproblemer

Behov for å styrke overvåkning lokalt

FHI forventer noe stigning i reproduksjonstallet Reff som følge av den samlede effekten av nedtrapping av smitteverntiltak, ifølge rapporten.

Evnen til å raskt oppdage en oppblussing av smittetilfeller vurderes som tilstrekkelig på nasjonalt nivå, men det er behov for å styrke overvåkningssystemene for å kunne oppdage lokale hendelser, skriver FHI.

– Kapasitet for smitteoppsporing kan bli for liten i noen kommuner
dersom antallet tilfeller øker betydelig, står det i rapporten.

les også

Ny rapport om corona: Advarer mot andrebølge i Italia

Tiltak med liten effekt og stor tiltaksbyrde må trappes ned først, skriver FHI. Samtidig anbefaler insituttet å at en eventuell gjeninnføring av tiltak bør skje så «lokalt, målrettet og kortvarig» som mulig.

FHI anbefaler videre å beskytte risikogrupper gjennom epidemien for å minske konsekvensene av nye utbrudd:

«Differensiert tilnærming til ulike risikogrupper er nødvendig for å unngå at store deler av befolkningen pålegges langvarig skjerming fra samfunnet», skriver instituttet.

Mer om

  1. Coronaviruset
  2. Folkehelseinstituttet

Flere artikler

  1. FHI i fersk rapport: Oslo er nærmere fase tre av corona-epidemien

  2. FHI: Én av hundre nordmenn har vært coronasmittet

  3. FHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»

  4. FHI-direktøren advarer mot ny nedstengning av Norge

  5. Ny FHI-teori: Tror smittetoppen kan komme i april

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder