MANGLER FØLGE: Kautokeino er blant kommunene som ikke har en døgnbemannet følgetjeneste. I VGs spørreundersøkelse svarer kommunen at følge kun er tilgjengelig når jordmor er på vakt etter oppsatt turnus. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kvinner i hele Norge har krav på følge av jordmor til sykehus – ordningen svikter

Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktene trygg oppfølging på vei til sykehus. Nå viser en stor VG-undersøkelse at 77 kommuner mangler følgetjeneste – ni år etter at ordningen ble lovfestet.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Gisle Oddstad (foto)

VG kunne tirsdag fortelle at reiseveien for fødende i Norge øker. 18 prosent av alle norske kommuner har mer enn to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling.

Dette er en økning på fem prosentpoeng siden 2012.

En av ordningene som skal sikre gravide i distriktene trygg oppfølging, er følgetjenesten.

Stor spesial: Kampen om fødeveien

I 2010 ble ansvaret for ordningen overført fra kommunene til helseforetakene. Det ble fastslått at ordningen skulle ha en døgnkontinuerlig vaktberedskap, og at alle som har mer enn 90 minutters reisevei, har rett til følge av jordmor.

les også

Kvinnene ber ikke om for mye

77 kommuner mangler følgetjeneste

Nå kan VG avsløre at 18 prosent av kommunene i Norge mangler en fungerende/døgnbremmanet følgetjeneste.

Tallene er basert på VGs landsdekkende spørreundersøkelse blant Norges 422 kommuner. Alle kommunene har svart på undersøkelsen. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført av VG i 2012.

les også

Helseforetakene skal sikre følgetjeneste: Stine (28) mistet en liter blod under fødselen på akuttmottaket

Situasjonen er verst nord i landet:

I Finnmark har kvinner lengst reisevei til nærmeste fødeavdeling. Her mangler 10 av 19 kommuner følgetjeneste.

I Nordland fylke mangler 16 kommuner følgetjeneste.

I Trøndelag og Møre og Romsdal mangler mer enn ti kommuner følgetjeneste, ifølge VGs kartlegging.

Du kan lese mer om utfordringene i de forskjellige fylkene lenger ned i saken.

LANG REISEVEI: Caroline Rasdal Kemi (25) måtte til Hammerfest for hyppige kontroller i sitt svangerskap, som ble definert som et risiko-svangerskap. Fra Kautokeino til Hammerfest er det minst 3,5 timer hver vei. Reisen tar lenger tid hvis været er dårlig vær, eller veien over fjellet er stengt. Her er hun sammen med mannen Nils Peder J. Eira og sønnen Nicklas Elian Eira. Foto: Gisle Oddstad

En av ordningene som skal sikre gravide i distriktene trygg oppfølging, er følgetjenesten. I 2010 ble ansvaret for ordningen overført fra kommunene til helseforetakene. Det ble fastslått at ordningen skulle ha en døgnkontinuerlig vaktberedskap, og at alle som har mer enn 90 minutters reisevei, har rett til følge av jordmor.

Nå kan VG avsløre at 18 prosent av kommunene i Norge mangler en fungerende/døgnbemannet følgetjeneste.

Situasjonen er verst nord i landet:

I Nordland fylke mangler 16 kommuner følgetjeneste.

I Trøndelag, Møre og Romsdal og Finnmark mangler mer enn ti kommuner følgetjeneste, ifølge VGs kartlegging.

Du kan lese mer om utfordringene i de forskjellige fylkene lenger ned i saken.

Helsedirektoratet: 90 minutters grensen er veiledende

– Intensjonen bak følgetjenesten er god, men Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger om at ordningen ikke har fungert like godt i praksis i noen kommuner, sier seniorrådgiver i avdelingen for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Toril Kolås.

I VGs kartlegging skriver flere kommuner at de har problemer med å få på plass følgetjenesten, fordi helseforetakene argumenterer med at det er mindre enn 90 minutters reisevei fra kommunesenteret.

les også

Kvinnene ber ikke om for mye

Kommunene på sin side argumenterer med at en stor andel av innbyggerne i kommunen har lenger reisevei enn 90 minuttene.

Dette var tema i en klagesak fra 2011, der kommunene Sørfold, Fauske og Saltdal klaget på at Helse Nord HF ikke ville opprette følgetjeneste - fordi kommunesenteret lå innenfor 90 minutters-grensen. Helsedirektoratet ga kommunene medhold i sin avgjørelse, hvor det står at 90 minutters grensen kun er veiledende:

«I kommuner hvor en stor andel av de fødende har lenger reisevei fra hjemmet enn en til halvannen time, bør det inngås avtale om å ha tilgjengelig følgetjenester.»

I VGs kartlegging svarer over 50 kommuner at økende reiseveier og dårlig organisert følgetjeneste er viktige lokalpolitiske saker i forkant av høstens kommunevalg.

Flere av de små kommunene skriver at det er vanskelig å rekruttere jordmødre til små stillingsbrøker. Enda lenger reisevei vil legge økt press på Helseforetaket, som har ansvaret for følgetjenesten, skriver kommunene.

Her er noen av problemene som løftes, fordelt på fylke:

HORDALAND:

– Den statlige overtakelsen ga dødsstøtet

I Hordaland mangler åtte kommuner følgetjeneste, ifølge VGs kartlegging. Frem til 2014 hadde flere av disse kommunene et interkommunalt samarbeid om følgetjenesten.

les også

– Trygghet er ikke for mye å be om!

Tord Moltumyr, spesialist i allmennmedisin og kommuneoverlege i Meland og Radøy kommune, forteller at følgetjenesten ble lagt ned i Fedje, Gulen, Ausrheim, Radøy, Masfjord og Modalen (alle med reisevei på over 90 minutter) da Helseforetaket overtok ansvaret.

– Den statlige overtakelsen ga dødsstøtet til følgetjenesten. Mange av oss var kritiske til at Staten skulle overta; det luktet nedlegging av tilbudet lang vei, sier Moltumyr til VG.

– På flere møter med helseforetaket ble det presisert at foretaket skulle ta ansvar for behandling under transport, inkludert jordmortilbud om nødvendig. Men til dags dato tror jeg ingen av oss her ute har sett en jordmor i ambulansen. Dette var spill for galleriet.

MØRE OG ROMSDAL:

Følgetjeneste på frivillig basis

I Møre og Romsdal mangler 11 kommuner følgetjeneste. I Nesset kommune, som har opp til 90 minutters reisevei, skjer følgetjenesten på frivillig basis. Jordmor i kommunen skriver til VG at hun flere ganger er blitt kontaktet privat av ambulansen ved akutt behov for jordmor.

«Det er viktig å sikre jordmødre i distriktene for å skape trygghet for de gravide og nybakte foreldrene slik at man sikrer bosetting også der,» skriver hun.

les også

Jordmor Marte (37) slutter etter sommerkutt: – Har svekket tillit til systemet

Aure kommune, som har en time og 40 minutters reisevei, har en følgetjeneste som er bemannet 25 prosent av tiden.

«Foretaket sier de ikke evner å rekruttere til denne rettighetsfestede tjenesten og dermed oppfyller de ikke sine forpliktelser til innbyggerne i kommunen vår,» skriver kommunen i VGs undersøkelse.

NORDLAND:

Frykter ny sykehusstruktur

I Nordland mangler 16 kommuner følgetjeneste. Dette er fylket med flest kommuner uten følgetjeneste, ifølge VGs kartlegging.

I Alstahaug kommunen og omegn er innbyggerne bekymret for at fødeavdelingen ved sykehuset Sandnessjøen skal bli lagt ned. Kommunen skriver at følgetjenesten ikke er godt nok organisert, og at jordmødrene ofte må rykke ut uten at det er en vaktordning. Dersom sykehuset legges ned vil gravide i kommunen og nærliggende kommuner få en reisevei på tre timer fra 2025.

«Det mobiliseres mye i befolkningen for at dette ikke skal gjennomføres, men man opplever at helseforetak og styrende helsemyndigheter ikke er særlig lydhør for folkets innspill,» skriver kommunen.

TRUES: Sandnessjøen sykehus står i fare for å bli lagt ned dersom det blir vedtatt nytt storsykehus i Mo i Rana. Flytting vil føre til mange timers reisevei for de som bor på Helgelandskysten. Foto: Gisle Oddstad

TROMS:

«Mange fødsler under transport, hjemme og på kontoret»

I Troms mangler åtte kommuner følgetjeneste. Blant dem er Målselv, som legger ned følgetjenesten fra 1. august 2019. Det påvirker nabokommunen Bardu, som skriver til VG at de nå kun har følgetjeneste mandag-fredag annenhver uke.

les også

Sa opp drømmejobben som jordmor i protest: – Det handler om liv og død

«Kvinnene føler seg utrygge når følgetjenestetilbudet blir kraftig redusert, siden nabokommunen trekker seg ut av ordningen. Jeg har hatt mange transportfødsler, uplanlagte hjemmefødsler og fødsler på kontoret mitt de årene jeg har jobbet som jordmor her,» skriver jordmor i kommunen.

Storfjord kommune skriver at de har forsøkt å få i stand følgetjenesten siden 1998 - uten hell.

«Når man bor i nordnorge må man ta vær og føre i betraktning. Fra sentrum kan det ta mer enn 90 minutter. For tryggheten har jeg prøvd å få til følgetjeneste. Men det har ikke vært prioritert. Man har ikke sett på ytterkantene i kommunene,» skriver kommunen.

FINNMARK:

Hvor er politikerne når våre tilbud debatteres?

Finnmark topper listen over lengst reisevei: Her har 57 prosent mer enn to timer til nærmeste fødested, mens 11 prosent har mer enn tre timer.

10 kommuner mangler følgetjeneste.

les også

Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

Tana kommune skriver at de sliter med å få på plass en fungerende følgetjeneste:

«Vi ser debatter sørpå om fødeavdelinger der stortingspolitikere fremhever at lengre reisetid tid sykehuset er helsefarlig. Da er det lov å undre seg hvor de er når våre tilbud debatteres. Vi forsøker sammen med nabokommuner å finne en løsning, men helseforetaket synes ikke å prioritere dette høyt».

TRØNDELAG:

Rekrutteringsproblemer

I Trøndelag mangler ti kommuner følgetjeneste. Bjugn kommune har en avtale med St. Olavs hospital om følge, men skriver til VG at tjenesten tidvis ikke fungerer på grunn av rekrutteringsvansker.

«Vi er usikre på om storstilt sentralisering av fødetilbud er bra med synkende fødselstall rundt om i landet,» skriver kommunen.

Les også

 1. En fødselsomsorg i revers

  Nå trues hjertet i ABC-enheten på Ullevål. Fødselsomsorgen i Oslo forverres.
 2. Fødeavdelinger stengt over hele landet: Fire jordmødre på Gjøvik sluttet på grunn av sommerkutt

  GJØVIK (VG) For første gang må fødeavdelingen på Gjøvik holde sommerstengt.
 3. Bent Høie: - Vi sentraliserer ikke fødetilbudet

  Det var politikerne på åttitallet og nittitallet som sentraliserte fødetilbudet i Norge. Ikke dagens regjering.  
 4. Jo, regjeringen sentraliserer og kutter i fødetilbudet

  Folket protesterer kraftig mot stadige kutt i fødselsomsorgen! I løpet av de siste tre årene har 1090 mødre født før de…

Mer om

 1. Fødselsopprøret
 2. Kommuner
 3. Helse
 4. Sykehus
 5. Fødsel

Flere artikler

 1. Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

 2. I denne kommunen mister de gravide følgetjeneste: – Risikerer sikkerheten til kommunens innbyggere

 3. Vil endre følgetjenesten: Alle med over 60 minutters reisevei kan få krav på følge

 4. Arbeiderpartiet raser mot Høie: Må svare Stortinget om fødselsomsorg

 5. Lise Bjørkeng fødte i ambulanse: – Uten jordmor vet jeg ikke hvordan det hadde gått

Fra andre aviser

 1. Et virvar av ulike karanteneregler gjør avhør av overgrepsutsatte barn vanskeligere

  Aftenposten
 2. Hver femte kommune sto uten god plan for smittevern tre uker før koronakrisen

  Aftenposten
 3. Koronaviruset: Helsevesenet mangler enorme mengder smittevernutstyr

  Fædrelandsvennen
 4. Opp til 300.000 nordmenn skulle massetestet i uken. Det kommer ikke til å skje med det første.

  Bergens Tidende
 5. Museer i Vestland har over 890 millioner i vedlikeholdsetterslep. – På fine, varme dager kan du høre billene gnage på treverket.

  Bergens Tidende
 6. Høie advarer mot å stikke kjepper i hjulene i Gaustad-planene

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder