DELTE SIN HISTORIE: Tanja Arntsen ble voldtatt. I to år fulgte VG hennes møte med systemet slik hun opplevde det. Foto: Jørgen Braastad

Tanja om den nye handlingsplanen mot voldtekt: – Det er ekte mennesker bak tallene

Mandag la regjeringen frem den nye handlingsplanen mot voldtekt. Flere av punktene på papiret betyr særlig mye for Tanja Arntsen (47). Hun ber om at det følges opp i praksis.

Artikkelen er over ett år gammel

«Kunnskap i skolen om hva overgrep er. Bedre hjelpetilbud etter voldtekt. Nye tiltak som skal bidra til god etterforskningskvalitet i voldtektssaker» er noen av punktene i regjeringens nye handlingsplanen mot voldtekt.

Disse punktene betyr særlig mye for Tanja Arntsen (47)

Les hele handlingsplanen her.

VG har tidligere fortalt Tanjas historie. Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet.

Trenger du noen å snakke med?

  • DIXI Ressurssenter for voldtatte: Telefon 22 44 40 50
  • Ovegrep.no: Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende: Telefon 800 57 000
  • SSMM Senter for seksuelt misbrukte menn: Telefon 22 42 42 02

Øke samfunnets kunnskap

I regjeringens handlingsplan kommer det frem at 9,4 prosent av alle kvinner har blitt utsatt for voldtekt i løpet av livet. Det samme gjelder 1,1 prosent av alle menn.

– Det handler om ekte mennesker bak tallene, og det kommer ikke frem i handlingsplanen. Dette er mer enn bare statistikk, det er ekte mennesker bak tallene. Alle med hver sin historie, sier Tanja Arntsen til VG.

– Min erfaring med å stå frem med min historie er at folk får et ansikt på tematikken. Sånn øker forståelsen i samfunnet. Det handler om å gi det et ansikt, ikke bare vise tall og statistikk, sier Tanja.

Hun har lest seg gjennom regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt.

– Jeg synes det ser veldig bra ut på papiret. Det er mange punkter som går bredt ut på flere områder rundt overgrep. Også når det gjelder de rundt ofrene, som familie og venner. Jeg håper planen blir holdt levende og at alle punktene gjennomføres i praksis.

Hun drar særlig frem det holdningsskapende, hvor kunnskap om overgrep skal inn i den nye læreplanen i skolen.

– Jeg brenner veldig for dette, og mener barn og unge tidlig bør få kunnskap om overgrep og grenser. Ellers er det veldig bra at det fokuseres på riktig opplæring i helsevesenet. Det er viktig at de man henvender seg til etter overgrep er godt opplært, det er ofte traumatiserte mennesker man skal jobbe med. Det er kritisk hvordan du blir møtt, og det er viktig å få hjelp tidlig, mener Tanja Arntsen.

Etter fire år uten, var handlingsplanen etterspurt. Regjeringen har tidligere fått krass kritikk for at den har tatt så lang tid å fullføre.

– «Handlingsplan» – bare ordet høres så bra ut. Nå skal det skje en handling, og planen er å bekjempe overgrep.

– Prioriterer dette

VG viste gjennom Tanjas historie hvordan voldtektsofre kan oppleve å bli behandlet i systemet, spesielt knyttet til saksbehandlingstid og informasjon.

Under mandagens pressekonferanse fikk fungerende justisminister Jon Georg Dahle (Frp) spørsmål om hva denne planen vil gjøre for å forbedre dette.

– Det ene er at vi må lykkes bedre med det forebyggende arbeidet sånn at færre opplever en slik situasjon. Det andre vi må gjøre, er at når du tar kontakt enten det er med helsevesenet eller politiet, blir møtt med at de nødvendige tiltakene settes i gang med en gang. Så må man komme raskere i gang med etterforskning av slike saker. Det skal vi nå følge tettere opp enn det som har vært tilfellet tidligere.

Dale viser til at planen har fem innsatsområder, og 33 oppfølgingspunkter og mener det er summen av tiltak som avgjør evnen til å lykkes.

– Det viser at vi prioriterer dette, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder