VARSLET: Fagforeningen Akademikerne i Vest politidistrikt har varslet om det de mener er en ulovlig pensjonspraksis samt urgelmenterte utlysningsprosesser. Foto: Gisle Oddstad

POD-sjef skal ikke behandle politivarsel etter VG-spørsmål

POD konkluderte på forhånd i en varslingssak, mener fagforening. De mener en e-post kan bevise dette.

Allerede før fagforeningen Akademikerne i Vest politidistrikt varslet om kritikkverdige forhold, skrev seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet (POD) at det ikke var grunnlag for å gripe inn i saken:

«Det skal mye til før POD vil vurdere å gripe inn i slike saker. POD finner ikke grunnlag for slik inngripen i denne saken», skrev seksjonssjef Frode Aarum i en e-post februar 2018.

– Dette gjør det bare ekstra ille. Han har bestemt seg på forhånd og i realiteten så skal han vurdere et varsel mot seg selv. Det er ganske grelt, sier Elisabeth Bru, som leder Akademikerne i Vest politidistrikt.

– Allerede før vi sendte varselet til Justisdepartementet, hadde vi ikke tillit til at POD ville behandle varselet objektivt. Deler av varselet rettes nettopp mot POD og at Aarum ikke fulgte opp at PODs egne retningslinjer ikke ble fulgt opp, sier Bru.

les også

Leide inn tidligere politimester: Politiet i Bergen betalte over en kvart million for råd i varslersak

Overfører varselet

Fagforeningen varslet i fjor om en påstått ulovlig pensjonspraksis samt ureglementerte utlysningsprosesser i Vest politidistrikt. I varselet reageres det på at POD ikke har grepet inn og fulgt opp at retningslinjene følges.

– Pensjonspraksisen innebærer at ledere som ikke har krav på tidlig pensjon, likevel får rett til tidlig pensjon. Det medfører et stort økonomisk tap for det offentlige. Vi mener også at ordningen medfører at politiet ikke får kompetanse som politiet har bruk for, sier Bru.

Frem til torsdag 28. mars var det Frode Aarum som ledet behandlingen av varselet. Etter et telefonintervju med VG ble ansvaret for behandlingen av varselet overført til en annen seksjonssjef.

– Kan e-posten tyde på at du, som leder behandlingen av varselet, har konkludert på forhånd?

– Nei, det synes jeg ikke. Hvis vi skulle grepet inn i enhver utlysning med uenighet lokalt, ville vi tatt over saksbehandlingen og fratatt politidistriktet og partene der sitt ansvar og lokale autonomi. Men for å fjerne enhver tvil, har vi i dag besluttet å overføre ansvaret for saken til en annen seksjonssjef, skriver Aarum til VG.

les også

Tidligere politimester trakk søknad – ville ikke jobbe under Christine Fossen

– Ikke inhabile

Seksjonssjef Aarum svarer følgende på spørsmål om hva han tenker om å ha sendt e-posten, før han skulle behandle varselet:

– Det er litt forskjell på å behandle et varsel, og den korrespondansen vi har med tillitsvalgte i distriktet i hverdagen. Justisdepartementet har sagt at si skal behandle varselet. Da har ikke vi noen problemer med å gjøre det.

– Hva er forskjellen på å behandle et varsel, og den korrespondansen dere har med tillitsvalgte?

les også

Politileder kritiserer Spesialenheten: – Jeg kommer ikke til å varsle igjen

– Vi har en annen type dialog med tillitsvalgte fortløpende. Et varsel skal behandles i henhold til våre varslingsrutiner og habilitetsregler. Det er ingenting i den e-posten som ble sendt som gjør oss inhabile til å behandle varselet.

– Var e-posten du sendte med som grunnlag i habilitetsvurderingen?

– Ja, ettersom e-posten er omtalt i varselet.

– Påfallende

Bru mener det er «hakket bedre» at en annen seksjonssjef enn Aarum nå skal behandle varselet.

les også

Ny varslingssak i bergenspolitiet: Politimann slo alarm om manglende etterforskning av menneskehandel-saker

– Det er påfallende at VG må komme på banen før POD ser at det ikke var tilfredsstillende at Aarum ledet behandlingen var varselet. Dette burde POD ha tenkt på selv. Vi mener de burde ha grepet inn da vi gjorde dem oppmerksomme på at deres egne retningslinjer ikke ble fulgt, sier Bru.

POD er forelagt sitatene fra Bru. De ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

Justisdepartementet opplyser i en e-post at de ikke har opplysninger om at politidirektøren skal være inhabil til å treffe avgjørelse i denne saken og at det dermed er POD som må behandle varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder