SOGNEFJORDEN: Et kjempespenn på 3700 meter skal knytte veiene sammen over Sognefjorden. Det er prosjektforslaget for fergefri E39. Foto: Statens vegvesen

Frp ut mot E39-forslag: – Uaktuelt å bruke veipenger på klimatiltak

Venstres forslag om å vrake fergefri E39 til fordel for klimateknologi slaktes av Frp og Høyre.

Statssekretær i Klimadepartementet, Atle Hamar (V), mener det er på tide å vrake gigantprosjektene for fergefri E39 langs vestlandskysten.

Fergestrekningene bør heller brukes aktivt for å fortsette dagens utvikling av nullutslipps havfartøy, ifølge Hamar. I dag er elfergene en av Norges suksesshistorier innen klimateknologi, som nå utvikles til lengre transport. Men Venstre møter motbør i egen regjering:

– Vi må ha klare å ha mer enn én tanke i hodet, sier Helge Orten, Høyres transportpolitiske talsmann og leder av transportkomiteen.

– Vi kan ikke bare tenke på ferger som marked for en ny teknologi. Det er også en flaskehals for næringen og innbyggerne våre, sier Orten.

– Fergefri E39 er vedtatt og den politikken skal ligge fast. Jeg syns det er spesielt at Atle Hamar og klimadepartementet ikke forholder seg til det, sier Morten Stordalen, transportpolitisk talsmann i Frp.

SV vil også legge bort fergefri E39 for en offensiv klimapolitikk, i sin kommende klimaplan som skal samle rødgrønn side i politikken.

les også

Vegvesenet åpner for å skrote fergefri E39

Orten: – Ferjefrihet hjelper klimateknologi

De vedtatte prosjektene Rogfast, Hordfast og Møreaksen står først for tur. De vil få størst effekt for næring og innbyggere, ifølge Orten.

– Disse prosjektene er viktige for å bygge sammen gode arbeidsmarkeder i Stavanger og Bergen, og på Nordvestlandet. Bedriftene er avhengige av å kutte reisevei og være i stand til å rekruttere gode ansatte, sier Orten.

Statens vegvesen utsatte nylig byggingen av «verdens lengste undersjøiske tunnel» under Boknafjorden i Rogfast, fordi det ble for dyrt. Til DN og Aftenposten har Statens vegvesen sagt at de ønsker å fri seg fra målet om å bli fergefri.

Høyre mener at dette vil bidra til grønn omstilling, fordi bedriftene er avhengig av bedre forutsigbarhet. Orten peker blant annet på oppdrettsnæringen og skipsverftene.

– Veldig mye av den maritime industrien vår ligger langs vestlandskysten. De nye hurtigbåtene og større skipene med nullutslippsteknologi er også bygget og utviklet i verftene langs E39, sier Orten.

– Du er ikke enig i Hamars argument om at denne teknologien er drevet fram av offentlige anskaffelser av elferger?

– Selvfølgelig bidrar offentlige innkjøp og strenge innkjøpskrav på den etterspørselen og utviklingen, og vi skal også fortsette den politikken. Det er fortsatt mange fergestrekninger igjen, sier Orten.

Her er noen av de tekniske løsningene foreslått for å få til broforbindelse langs hele kysten.

les også

Listhaug ut mot egen regjering: Vil skrote deler av fergefri E39

Frp: – Ikke statens oppgave

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utredet om hyppigere fergeavganger er et bedre alternativ til dyre broer.

– Ferger er bompenger til evig tid, sier Morten Stordalen.

Frp-politikeren har vært med på å forhandle fram Nasjonal Transportplan, der broprosjektene er vedtatt. Stordalen avviser fullstendig at staten skal bruke fergestrekningene til utvikling av elsjøfart.

– Det er uaktuelt å bruke veipenger på klimatiltak. Det er mange private aktører som jobber godt for å utvikle god teknologi allerede. Det er ikke statens primære oppgave, sier Stordalen.

De nye motorveien vil være bedre for miljø og klima på sikt, argumenterer Stordalen.

– Kortere strekninger og flerfelts motorveier vil gjøre at trafikken flyter bedre. De nye veiene er mer miljøvennlige, sier Stordalen.

Han er derimot enig i at veiene på vestlandet trenger en reell oppgradering, med gul midtstripe, rassikring og tunneler. Ekstremvær blir en vanligere hendelse, med våtere vær og ras.

RUTEKULTUR: På de minste av de 62 fergesambandene byr tabellen på ekstra utfordringer. Motorsyklisten fra Litauen hadde ikke skaffet billett til Lysebotn og måtte vente på neste avgang – neste dag.

– Klimaargumenter blir hule

Ikke alle er enig i at nye motorveier er bedre for miljø og klima.

– Her tror jeg man har tatt for mye tran i forsøket på å finne argumenter. Det er ingen klimamessige argumenter for dette, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

De har foreslått nasjonalparker i flere av områdene der de nye veitraseen er planlagt.

– All forskning viser at nye motorveier med utvidet kapasitet legger til rette for mer trafikk. Det er helt utrolig i forhold til klima- og miljøhensyn å bygge så gigantiske veiprosjekt. Å forsøke å kle det med klimaargumenter blir hult, sier Lundberg.

Hun støtter synspunktet til SV og Atle Hamar i Klimadepartementet, som sier at staten heller bør opprettholde fergestrekningene og satse på teknologiutviklingen for skip som går på elektrisitet og hydrogen.

– Man vil være avhengig av etterspørselen for å fortsette utviklingen, for blant annet bedre batterikapasitet på fartøyene, sier Lundberg.

KLIMASØKSMÅL: Silje Ask Lundberg ser at Naturvernforbundet har foreslått nasjonalpark i flere av områdene der de nye veiene vil komme. Foto: Terje Pedersen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder