AVHOLDT MØTE: Mandag møttes et topptungt lag hos Riksadvokaten for å diskutere politiets metodebruk. I møteinnkallingen fra Riksadvokaten kommer det fram at det allerede før VGs avsløring har vært debatt internt i politiet om hvilke etterforskningsmetoder som kan brukes eller ikke. Foto: Roger Neumann VG

Overgreps-avsløringen: – Behov for oppdatering av retningslinjer

Norsk politi ønsker endring av retningslinjer for etterforskning på nett. Mandag møttes justistoppene for å diskutere VGs avsløring av den internasjonale overgrepsoperasjonen.

  • Håkon F. Høydal
  • Erlend Ofte Arntsen

Artikkelen er over to år gammel

Mandag ble det avtalte møtet mellom Riksadvokaten, Kripos og Politidirektoratet avholdt, for å diskutere hvilke metoder politiet kan bruke i etterforskning av overgrepsnettverk på nett.

– Møtet avdekket et behov for oppdatering av enkelte interne retningslinjer. Riksadvokaten understreker viktigheten av at politiet – innenfor ordinære og tradisjonelle rettssikkerhetsgarantier – har muligheten til å arbeide på denne måten for blant annet å avsløre overgrep mot barn, skriver Riksadvokaten i en uttalelse etter møtet.

Bakgrunn: Verdens største overgrepsforum ble drevet av politiet

Møtet ble avtalt etter at VG i oktober avslørte hvordan australsk politi i en internasjonal operasjon drevnettstedet «Childs Play» i elleve måneder. I den perioden delte politiet også selv overgrepsbilder.

Opprinnelig skulle møtet holdes hos Politidirektoratet, som allerede tre dager etter VGs omtale av operasjonen innkalte til et møte mellom Riksadvokaten, Kripos og dem selv. Etter at VG omtalte møtet, ble det utsatt - og ansvaret for møtet gikk over til Riksadvokaten.

Da vokste også listen over hvem som burde med på møtet.

Et samlet lag av Norges polititopper ble innkalt til Riksadvokaten: Sjefene for Kripos, PST og Økokrim, foruten politimesteren i Oslo og Politidirektoratets avdelingsdirektør for politifag.

Les også: Dette skrev politiet på overgrepsforumet

Politiet selv ønsker endring

I møteinnkallingen fra Riksadvokaten kommer det fram at det allerede før VGs avsløring har vært debatt internt i politiet om hvilke etterforskningsmetoder som kan brukes:

«I forbindelse med VGs omtale av hvordan australsk politi har operert på nettet for å avsløre seksuelle overgrep mot barn og et tidligere formidlet, sterkt ønske fra enkelte miljøer innen norsk politi om endrede retningslinjer for slik virksomhet, er det behov for et møte ved Riksadvokatembetet for å drøfte ulike problemstillinger», skriver Riksadvokaten i sin innkallelse til møtet.

Temaene for møtet var:

• Orientering om foreliggende retningslinjer ved bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder på nettet.

• Eventuelt behov for endrete retningslinjer, og om det kan reguleres kun gjennom retningslinjer fra Riksadvokaten.

• Hvordan norsk politi kan bruke informasjon som andre lands politi har hentet inn med metoder som ikke er i samsvar med norsk regulering.

• Mulig initiativ overfor lovgiver med tanke på regulering.

• Hva som skal sies til media om møtet, dagens situasjon og vegen videre.

Ba politikerne om hjelp

Etter avsløringen av politioperasjonen ba VG gjentatte ganger Riksadvokaten om svar på hvorvidt metodene som ble brukt under den hemmelige operasjonen, var akseptable også norsk politi. To uker senere, da møtet mellom politietatene blekjent, svarte Riksadvokaten at området trenger politisk regulering:

– VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering – i hvert fall på et overordnet plan – nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, sa statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten til VG.

Les også

Mer om

  1. Kampen mot overgrepsfiler
  2. Undercover Darkweb
  3. Datakriminalitet

Flere artikler

  1. Hasteinnkaller justistopper etter overgrepsavsløring

  2. Krever regulering av politimetoder

  3. Riksadvokaten om etterforskning på nett: Politiet trenger nye retningslinjer

  4. Kripos etter overgrepsavsløring: Ikke fått info fra australsk politi om norske brukere

  5. Justisministeren vil gi politiet nye verktøy i kampen mot overgrep

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder