UT MOT HØYREEKSTREME: Hadia Tajik peker på tre punkter politikerne kan gjøre for å få bukt med høyreekstremisme, men sier samtidig at å bekjempe ekstreme ideologiserer noe alle må bidra på. Foto: Frode Hansen VG

Ap-Hadia oppfordrer folk til å mobilisere mot høyreekstreme: – Det er en verdikamp

Hadia Tajik (Ap) sier norsk ungdom må rustes bedre mot alternative fakta og propaganda, for å hindre enda mer vekst i de høyreekstreme miljøene i Norge.

Artikkelen er over to år gammel

Etter den Den nordiske motstandsbevegelsen gikk gjennom Kristiansand i helgen, sier Hadia Tajik at hun frykter norske høyreekstreme vil prøve å knytte bånd til mer velorganiserte nettverk i utlandet – og bli større.

Det er en utvikling PST varslet i sin forrige trusselvurdering.

– Dette er en varslet økning i aktivitet blant høyreekstreme i Norge. Når de våger å ha denne typen marsj, og denne typen offentlig opptog, så er det noe mer enn personer som gjemmer seg bak en PC og er rebell i kjellerleiligheten, sier Ap-nestlederen.

– Da er det personer som gir uttrykk for å mene at det er deres høyreekstreme verdier som bør dominere den norske samfunnsordningen. Og det er uttrykk for en tydelig verdikamp, som vi må mobilisere mot, sier Tajik.

Ber nordmenn mobilisere

Tajik peker på tre tiltak politikerne kan gjøre, men ber samtidig nordmenn ta til motmæle mot disse miljøene.

– Det er en oppgave som ligger på oss alle sammen. Høyreekstremisme er en farlig og voldsforherligende ideologi, og vi må som vanlige folk mobilisere mot det. Det er en verdikamp når vi ser nynazister marsjere i gatene våre, sier Tajik.

Flere sentrale medlemmer i gruppen som marsjerte i helgen, har tidligere uttalt til VG at de kaller seg nasjonalsosialister.

Les mer om dem her, i serien «Det hvite raseriet».

– Det vi kan gjøre, er både se på hvilke holdninger vi selv representerer, å ta til motmæle når vi opplever ekstreme og voldsforherligende ytringer, samt å sørge for at våre unge står bedre rustet i møte med alternative sannheter, sier Tajik.

UTLØSTE DEBATTEN: Det som utløste debatten om høyreekstremisme i Norge, er at gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen i helgen marsjerte i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder NTB scanpix

– Spesielt når vi ser at noen av disse miljøene har en hang til konspirasjonstenkning. Det handler om at barna våre lærer kritisk tenkning, kildekritikk, og blir mindre sårbare for propaganda, sier Ap-nestlederen.

Ordfører reagerer på politiets håndtering: – Dette har opprørt mange

Justisministeren: – Lykkes ikke med annet enn å vekke avsky

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har regnet det som sannsynlig at det høyreekstreme miljøet vil vokse i 2017. Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sier at PST har god oversikt over høyreekstreme miljøer i Norge.

– Slike grupperinger som dette lykkes ikke med annet enn å vekke avsky for sine standpunkt, når vi får slike tilstelninger som vi så i helgen, sier Amundsen til VG.

– Jeg vil alltid oppfatte det som en verdikamp når vi står overfor radikale miljøer som står for et antidemokratisk og menneskefiendtlig budskap. Men det jobbes godt og PST har god oversikt over disse miljøene, sier justisministeren.

Saken fortsetter under bildet ...

AVSKY: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier slike grupperinger ikke lykkes med annet enn å vekke avsky. Foto: Therese Alice Sanne VG

Tajik: Tre tiltak fra politikerne

Arbeiderpartiet peker på tre ting de mener politikerne kan gjøre for bedre å få bukt med veksten i høyreekstremisme.

– Vi må forebygge bedre. Ap har tidligere foreslått at vi må doble midlene som går til dette forebygge arbeidet i kommunene, sier Tajik.

Hun peker da på Salto og SLT, et samarbeid hvor politiet og kommunen jobber sammen for å forebygge rus, ungdomskriminalitet og voldelig ekstremisme.

– Det andre vi må gjøre, er å følge disse miljøene tett, bryte dem opp og straffeforfølge når det er mulig, sier Tajik.

– Gjøres ikke dette i dag?

– Det gjøres nok i et visst omfang, men for at politiet skal gjøre det i et større omfang, har vi foreslått mer penger til politiet.

– Skal de pengene øremerkes?

– Nei, men det kan frigjøre midler til at de kan gjennomføre flere bekymringssamtaler og gjøre mer av det som kreves for å bryte opp disse miljøene, svarer Ap-nestlederen.

Les også: Høyreekstreme kan bli straffeforfulgt etter demonstrasjon i Kristiansand

– Har jobbet kontinuerlig

Hun mener også at hvis det nå kommer flere med flere ekstreme ideologier i fengsel, vil de muligens også prøve å rekruttere og radikalisere andre medinnsatte.

– Vi mener og har også foreslått at vi må gå gjennom fengslingsrutinene for ideologisk motiverte innsatte, for å forebygge rekruttering i fengsel, sier Tajik.

Justisministeren viser til handlingsplanen mot radikalisering.

– Vi har jobbet kontinuerlig mot radikale grupperinger over tid. Vi har blant annet en handlingsplan mot radikalisering som nylig ble fornyet med nye punkter, som blant annet radikalisering i norske fengsler. Vi har også et politi som er enda bedre til å håndtere lov og orden i dag enn ved regjeringsskiftet, sier Amundsen til VG.

Fikk du meg deg dette? VG møtte nazister, fascister, muslimhatere, nasjonalister og populister i 14 europeiske land.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder