TRUET FLERE GANGER: Kristin Halvorsen (SV) har flere ganger vært utsatt for trusler. Siv Jensen (Frp) fikk voldsalarm denne uken. Foto: ESPEN BRAATA OG FRODE HANSEN

Kristin og Siv fikk voldsalarm

Utsatt for oppmerksomhet fra mentalt ustabile menn

To av det politiske Norges mest fremtredende kvinner, SVs Kristin Halvorsen og Frps Siv Jensen, har nettopp fått voldsalarm av politiet.

ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Etter det VG erfarer, har Jensen en periode vært tett fulgt av spesialtjenestemenn fra Oslo-politiets livvaktgruppe. Hun fikk voldsalarm denne uken.

- Jeg har hatt en sikkerhetssituasjon og kan bekrefte at jeg nylig har fått voldsalarm, sier Fremskrittspartiets nestformann Siv Jensen til VG.

VG erfarer at sikkerheten omkring Jensen er skjerpet etter observasjoner av en person som skal ha prøvd å få kontakt med henne.

Politiet har mistanke knyttet til en mann av afrikansk opprinnelse som har flere voldsdommer bak seg, erfarer VG.

Ordknapp

Oslo-politiet vil ikke gi uttalelser om saken:

- Vi kommenterer ikke sikkerheten til dem vi har ansvar for, sier visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt.

Siv Jensen (35) var i går kveld svært ordknapp og ville ikke kommentere om hun personlig har mottatt trusler eller opplevd forfølgelse.

- Hvorfor er du tildelt voldsalarm?

- Noen har vurdert min sikkerhet dit hen at Politiets sikkerhetstjeneste har tatt forholdsregler, sier Siv Jensen.

- Har det sammenheng med ditt virke som politiker?

- Jeg er nok mer utsatt fordi jeg er kjent. Det er snakk om mentalt forstyrrede personer. Jeg oppfatter ikke at det er politisk motivert.

SV-leder Kristin Halvorsen vil ikke kommentere om hun har fått voldsalarm.

Truet

- Men vi forholder oss til psykiatri, og sikkerhet er et tema. Jeg føler jeg blir godt passet på av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet. De foretar jevnlige vurderinger av min sikkerhet og treffer de nødvendige tiltak, sier Kristin Halvorsen.

SV-lederen vil ikke gå i detalj om hvilke trusler hun er utsatt for, men sier det først og fremst er «personer i ubalanse».

- Dette er personer som forholder seg til folk de har sett på TV, og som de åpenbart ønsker kontakt med, sier Halvorsen.

Både Siv Jensen og Kristin Halvorsen har flere ganger tidligere vært utsatt for trusler.

1. mai 1998 ble en 33-årig iraker pågrepet, etter å ha fremsatt drapstrusler mot Siv Jensen, daværende utenriksminister Thorbjørn Jagland og tidligere statsråd Knut Vollebæk. Mannen viste seg å være en tidligere psykiatrisk pasient.

Kristin Halvorsen ble fulgt av to livvakter til Gardermoen før den siste partilederdebatten i Bergen på TV2 i september 2003. Livvaktene holdt seg i nærheten også da SV-lederen sto på stand på Karl Johan i Oslo.

Lite ressurser

Siv Jensen uttalte under valgkampen i 2003 at hun hadde opplevd et par ubehagelige episoder, men egentlig ikke hadde følt seg redd.

Til Dagsavisen sa Jensen:

- Det finnes mange mennesker i ubalanse, og det er mange tragiske drap, voldsepisoder og folk som lever med trusler.

Det er for lite ressurser til å få gjort noe med det, og det gjelder både kjente personer og vanlige mennesker.

Politiet og sikkerhetsmyndighetene har de senere år sett en gradvis økning av trusler mot politikere fra mentalt forstyrrede personer. Etter drapet på Sveriges utenriksminister Anna Lindh tas alle slike trusler på største alvor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder