ENIGE: LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger. I kveld kom de komme i havn. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Årets lønnsoppgjør er i havn: Alle får 50 øre - lavlønte får mer

NHO og LO ble i kveld enige om en løsning i årets lønnsoppgjør. Resultatet ble en ramme på 2,4 prosent, med sterk lavlønnsprofil.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund innledet de avsluttende forhandlingene i årets mellomoppgjør klokken ti i formiddag. I kveld kom de til enighet, som gjør at de slipper å be riksmekleren innlede mekling.

Oppgjøret de ble enige om vil danne rammen for alle de senere oppgjørene, blant annet i staten og kommunene.

Les: Reallønnsnedgang i fjor

Tallene

Her er hovedresultatet av forhandlingene mellom LO/YS og NHO:

** Alle får et generelt tillegg på 50 øre. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, får i tillegg 1,50 kroner. Samlet to kroner. Disse tilleggene utgjør tilsammen 0,3 prosent av rammen.

** Rammen anslås til 2,4 prosent.

** Dagens oppgjør ommfatter rundt 170 000 LO-medlemmer i privat sektor.

** Totalt vil rundt 20 prosent av disse arbeidstakerne få lavlønnstillegg.

LO-Gerd tilfreds

– Jeg er fornøyd med profilen på oppgjøret. Det at vi har klart å legge inn to kroner til de som har under 90 prosent av industriarbeiderlønn er bra og betyr at de som er lavest lønnet får mest, sier LO-leder Gerd Kristiansen til VG.

Tidligere i år slo hun tilbake mot lønnsnedgang, men samtidig varslet hun moderasjon ved årets oppgjør.

– Vi har sikret et tillegg til de lavtlønnede kvinnedominerte yrkene. Dette gjelder 20 prosent av alle vi forhandler for, sier hun videre, og legger til at dette gjelder for de i restaurant- og hotellnæringen, renholdere og frisører, sier en fornøyd Kristiansen.

– Det er de som er lavest lønnet. Dette bidrar til likelønnsprofilen og forsikrer at gapet ikke begynner å gå opp igjen, utdyper LO-lederen.

Kristiansen legger til at de nå forventer reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det.

Les også: NHO og LO tror mulig SSB-endring kan ødelegge for lønnsforhandlinger

– Strukket oss langt

– Jeg er aller mest fornøyd med at vi klarte å bli enige på egenhånd. Det er en styrke av oss. Oppgjøret på 2,4 prosent er under det vi tror handelspartnerne våre lander på. Det er historisk lavt og det er vi avhengige av når økonomien ikke er friskmeldt, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til VG.

Hun forteller videre at de visste at LO ville ha et generelt tillegg.

– Det at vi klarte å holde det så lavt som 50 øre, er vi godt fornøyd med, sier Skogen Lund.

NHO har altså gitt litt på lavtlønnstillegget i dette oppgjøret.

– Det har vært vanskeligst for oss. Spesielt én gruppe og det er reiseliv. Det kommer av at de hadde en streik i fjor for å få lokal forhandlingsrett. Men når man gir et så høyt tillegg nå, er det lite eller ingenting å forhandle på i lokaloppgjøret, utdyper hun.

I fjor steg lønningene mindre enn prisveksten, og oljetoppene var de største taperne.

– Lønningene i Norge er blant de høyeste i Europa. Derfor må lønnsøkningen her hjemme være lavere enn de landene vi konkurrerer med. Det håper vi å ha fått til i år, sier Skogen Lund.

Aktuelt: Norge har Europas høyeste lønninger

– Vinn-vinn

– Det er en vinn-vinn-løsning som gjør at LO både får innfridd kravet om økt kjøpekraft og at NHO får innfridd sitt krav om at rammen blir mindre enn det den ligger an til å bli hos våre handelspartnere. Det betyr at vi kan forsterke rammevilkårene for norsk konkurranseutsatt industri. Dette er et godt og moderat oppgjør, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri.

Lavtlønte

For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på kr 407 265 eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på kr 2 900, totalt kr 3 900.

I antall medlemmer utgjør dette rundt 170 000. Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner.

­Les: LOs skattetrussel

Enigheten

Her er er grunnlaget for enigheten:

** I bunnen for rammen ligger det såkalte overhenget, som utgjør 1,1 prosent. Det er lønnstillegg gitt i fjor, som regel fordi de er gitt sent på året, som får effekt først i år.

** Så har det vært en drakamp om hva de skal beregne at årets lokale forhandlinger vil gi. Gjennomsnittet de siste fem årene har lokale forhandlinger gikk 1,5 prosent. Men i fjor preget olje- og ledighetskrisen den såkalte lønnsglidningen og de lokale tilleggene ble beskjedne 0,6 prosent.

Les: Frps avgiftsøkning

Forventningene og resultatene der ute er større i år, så glidningen de lokale forhandlingene utgjør, legges på rundt en prosent tillegg, avhengig av om man trekker inn noen andre tekniske småtillegg.

Så overheng og glidning gjør at alle i snitt får rundt 2,4 prosent i tillegg, selv om selve tillegget på 50 øre kun utgjør rundt 0,15 prosent, eller 950 kroner i året.

NHO satt en grense på at oppgjøret skal bli på under 2,5 prosent, som er nivået på tillegget som det er forventet at våre handelspartnere ender på.

Les: Erna ga de rikeste 160 ganger mer

Det betyr at NHO bare kunne strekke seg til 2,4 prosent.

Sett med LO-øyne, ville 2,4 prosent tilfredsstille deres krav, som er å sikre kjøpekraften, altså at lønningene stiger mer enn prisene.

Prisene er forventet å stige med to prosent, så et resultat på 2,4 prosent vil gi en reallønnsvekst på 0,4 prosent.

Det betyr at begge parter kan gå ut og innkassere en seier.

Lavtlønnsprofil

Det var sterke krefter i LO som vil ha mer.

Det var også en drakamp om pengene skal gis som generelt tillegg til alle, eller om det blir null i generelt tillegg og at de pengene fordeles til lavtlønnsgrupper som har kommet spesielt dårlig ut og til grupper uten lokal forhandlingsrett.

Det endte med at alle fikk litt og at de lavtlønte får mer.

Men man ga ikke spesielt tillegg til de uten lokale forhandlinger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder