ENIGE: De helsepolitiske talspersonene Kari Kjonaas Kjos (Frp), Ketil Kjenseth (V), Olaug Bollestad (KrF) og Tone Wilhelmsen Trøen (H) har forhandlet frem mer penger til opplæring og rekruttering til kontrollkommisjonene. Foto: Mona Grivi Norman

Fem millioner til tvangskontroll
etter VG-avsløring

Budsjettkameratene setter av fem millioner for å bedre kontrollkommisjonene i psykiatrien etter VGs saker om ulovlig beltetvang.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi må sikre at kontrollkommisjonene blir den rettssikkerhetsgarantien vi har trodd at de er. Det var nødvendig å gjøre et raskt tiltak nå, sier leder for helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Etter at VG for to uker siden avslørte hvordan tvangsloggene ved psykiatriske sykehus viser flere hundre ulovlige vedtak – og at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenesrettssikkerhet ikke har grepet inn mot ulovlig beltetvang, har budsjettpartene forhandlet frem et eget punkt i budsjettet for å bedre tvangskontrollen.

Fem millioner er satt av for å styrke «kompetanse, rekruttering, opplæring og oppfølging av kontrollkommisjonene», står det i forslaget fra Venstre, KrF, Høyre og Frp.

De er klare på at ekstrabevilgningene kommer som en direktekonsekvens av VGs avsløringer. Under stortingsredegjørelsen onsdag, slo både helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) og helseminister Bent Høie (H) fast at VGs funn er «den mest alvorlige helsesaken i denne stortingsperioden».

Høie til VG: Psykiatrien har fått leve sitt eget liv

– Oppleves som overgrep

– Mange som utsettes for tvang opplever dette som et overgrep, og derfor er det veldig viktig at man styrker kontrollen av hvordan tvang benyttes, sier Olaug Bollestad (KrF).

– Kontrollkommisjonene har fått utvikle ulik praksis, og har nok blitt glemt og oversett i foretaksreformer. Dette er et skritt på veien for å styrke rettsvernet til psykiatriske pasienter, legger Ketil Kjenseth (V) til.

Gjennom intervjuer med kontrollkommisjonsledere over hele landet, har VG fått opplyst at de svært sjelden går inn i pasientenes journal, dersom pasienten ikke klager. I forrige uke kunne VG dokumentere at det bare skjedde 71 ganger i nesten 4000 beltevedtak.

– Når det er så få klager så viser det hvor viktig det er at man har kontrollfunksjoner som på eget initiativ kan gå inn i saker og vurdere den tvangen som blir brukt, sier helsepolitisktalsperson Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Vil gi tilleggsoppdrag

I et intervju med VG tirsdag, sa helseminister Bent Høie at han vurderer å opprette en egen evaluering av kontrollkommisjonen som et tilleggsoppdrag til tvangsutvalget som skal gjennomgå hele lovverket.

De fire helsepolitiske talspersonene nikker alle ivrig til forslaget:

– Dette er definitivt noe vi vil støtte, sier Kjenseth.

Arbeiderpartiet har også tatt til orde for å skjerpe mandatet til Østenstad-utvalget rundt kontrollkommisjonens arbeid, mens SV og Senterpartiet går inn for en mer omfattende gransking av tvangsmiddelbruk i psykiatrien.

De siste dagene har budsjettpartene fått kritikk blant annet av Legeforeningen som skriver i VG at sykehusene mister over 600 millioner kroner som følge av den borgerlige budsjettavtalen.

– Vi fant penger til dette fordi vi mener det er kjempeviktig å styrke rettssikkerheten, sier Trøen.

– Det er ikke slik at pengene som gis til kontrollkommisjonene er omdisponert fra sykehusene. Det har vist seg at man må øremerke midlene når bevilgninger til sykehusene skal gå til rus- og psykiatrifeltet sier Kjenseth.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder