Flere er skuffet over at Barneombudet ikke blir nytt klageorgan i mobbesaker.

TILTAK: Torbjørn Røe Isaksen (H) la i dag frem en plan for å motvirke mobbing. Foto: Frode Hansen, VG

Skoler og kommuner kan bøtelegges i mobbesaker

Skoler og kommuner kan få dagbøter om de ikke følger opp godt nok mot mobbing.

 • Frank Ertesvåg
 • Frode Hansen (foto)

Artikkelen er over fire år gammel

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) foreslår en lovendring som vil gi adgang til å gi bøter til skoler og kommuner som ikke følger opp mobbing.

– Vi skal innføre dagbøter til de skolene og kommunene som ikke gjør jobben sin. Aktivitetsplikten for skolene skal sikre at elevene blir hørt og at skolen handler selv uten at det er fattet enkeltvedtak. Dette vil forhindre byråkrati, sier Røe Isaksen.

• I den nye ordningen kan elevene gå rett til fylkesmannen uten å sende klagen til skolen først.

Fylkesmannen får også muligheter til å bruke dagbøter for å sørge for at deres beslutninger blir fulgt opp.

KAN FÅ BØTER: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (i midten) er forberedt på at barneskolene i Oslo med 90.000 elever kan få dagbøter dersom de ikke følger den nye, lovmessige aktivitetsplikten mot mobbing. Til venstre: kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Frode Hansen VG

Skolebyråd og Norges største skoleeier, Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo kommune, ser ikke negativt på at hun og kommunen risikerer dagbøter dersom skolene ikke gjør som de skal i mobbesaker.

– Det må vi tåle. Jeg tror det er viktig at klageorganet har et ris bak speilet eller et maktmiddel som kan brukes dersom skolene ikke følger opp. Men jeg er veldig spent på hvordan Fylkesmannen settes i stand til å bli et opprustet klageorgan. For dette økte ansvaret vil kreve ganske mye ressurser, sier Dahl til VG.

Krangel om klageorgan

Som VG skrev lørdag, blir det fortsatt Fylkesmannen som skal være klageorgan i mobbesaker, ifølge regjeringens nye tiltaksplan mot mobbing, som ble lagt fram på Ila skole i Oslo mandag morgen.

Flere er dypt skuffet over at regjeringen ikke lar det uavhengige Barneombudet bli nytt klageorgan i mobbesaker.

– Nå er det systemet som har valgt at systemet fortsatt skal være klageorgan, sier leder Irma Rustad i Foreningen Mobbing i skolen.

Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre dagens klageordning.

– Det skal nytte å si fra. Da må det skje noe med en gang, ikke om flere uker, sier han på en pressekonferanse mandag.

– De med høyest mobbetall over tid skal få først og mest hjelp. Vi skal gi støtte til lokale beredskapsteam med kommunale fagfolk.

Les også: Djupedal ville at Barneombudet skulle bli mobbeombud

KRITISK: Odins mor, Katrine Olsen Gillerdalen, hadde foretrukket et uavhengig klageorgan i mobbesaker. Foto: Trond Solberg VG

«Dagens klageordning fungerer ikke bra nok. Den må være raskere og enklere å bruke. Vi må kort og godt ha et bedre sikkerhetsnett som fanger opp de sakene der skolen svikter», skriver Røe Isaksen i presentasjonen av tiltakspakken.

Fylkesmennene skal tilføres mer ressurser for å løse denne oppgaven, presiserer skolestatsråden.

Følger ikke Djupedals råd

Han fikk over 100 forslag fra det regjeringsoppnevnte Djupedalutvalget - til det videre arbeidet mot mobbing. Et av de tydeligste forslagene var å utvide Barneombudet til et uavhengig klageorgan for barn og unge i mobbesaker.

Dette rådet velger altså regjeringen ikke å følge.

Det skuffer blant andre Irma Rustad i Foreningen Mobbing i skolen.

– Barneombudet er med sin uavhengighet et mye mer egnet organ til å håndtere klagesaker mot mobbbing av barn og ungdom. Fylkesmannen har jo vært tilsynsmyndighet i årevis uten at mobbingen har blitt redusert - eller at lovverket har blitt brukt mot mobbing, sier Rustad til VG.

VG Spesial: Historien om Odin (13)

Også moren til Odin som tok livet sitt etter mobbing, Katrine Olsen Gillerdalen, hadde helst sett at et uavhengig organ fikk ansvaret for å behandle klager i mobbesaker.

– Vi i Odinstiftelsen ønsket i hovedsak et uavhengig klageorgan, organisert som et eget kompetansesenter. Når regjeringen nå har valgt å beholde Fylkesmannen som ansvarlig klageorgan, er det bra at dette blir rustet opp med mer kompetanse og en sterkere rolle, sier Gillerdalen til VG.

Hun er også fornøyd med at den nye organiseringen innebærer at Utdanningsdirektoratet blir ankeorgan for landets 18 fylkesmenn.

– Tross alt blir denne nye organiseringen av måten å håndtere mobbesaker på, bedre enn den vi har hatt hittil, kommenterer Katrine Olsen Gillerdalen.

Aktivitetsplikt for skolen

Regjeringen på sin side mener en ny aktivitetsplikt som forplikter skolene til å handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing, vil gi fylkesmannen en fornyet kraft som klageorgan.

Barn og foreldre skal kunne henvende seg direkte til Fylkesmannen i eget fylke og klage i en mobbesak - uten å gå veien via egen skole, ifølge forslagene fra regjeringen.

Regjeringen vil også endre loven slik at kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp pålegg, kan straffes økonomisk.

− Vi må ha et ris bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en hjemmel til å gi dagbøter dersom skolen ikke gjør det de skal, sier kunnskapsministeren.

Han vil også utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til å skifte ut skoleledelse som over tid ikke håndterer mobbesaker godt no.

Barnehage-mobbing

Regjeringen vil også videreføre plikten for at skolen jobber systematisk for at regelverket skal følges, og innføre en plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter.

Kunnskapsministeren, som også har ansvaret for barnehagene, mener disse må delta mer aktivt i det langsiktige antimobbearbeidet.

− Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren varsler også en særlig satsing mot digital mobbing.

− Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing. Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen. Vi ser at digital mobbing og «tradisjonell» mobbing henger tett sammen, sier Røe Isaksen.

Mer om

 1. Mobbing
 2. Skole og utdanning
 3. Oppvekst
 4. Barneombudet
 5. Barn og unge

Flere artikler

 1. Djupedal vil ha omkamp om mobbing - fikk ikke nytt klageorgan

 2. Presenteres mandag formiddag: Slik skal regjeringen redusere mobbingen

 3. Røe Isaksen plages av vennene: Mangelfulle mobbetiltak

 4. Budsjettlekkasje: Regjeringen dobler million-satsing mot mobbing

 5. Mobbingen øker - over 50.000 elever plages

Fra andre aviser

 1. Elever skal fortsatt klage til Fylkesmannen i mobbesaker

  Bergens Tidende
 2. Hvem skal du klage til når du blir mobbet på skolen? Nå blir det omkamp i Stortinget.

  Aftenposten
 3. – Du får ingen arr på kroppen av systematisk utfrysing

  Bergens Tidende
 4. Ny rapport: Voksne oppdager ikke mobbing på skolen

  Bergens Tidende
 5. Slik skal Torbjørn Røe Isaksen stoppe mobbingen i skolen

  Aftenposten
 6. Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no