BOCELLE: I en celle som dette bor Anders Behring Breivik i Skien fengsel. Han har i tillegg tilgang på en studiecelle og en treningscelle. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Slik er Breiviks liv i fengselet

Isolert og uten kontakt med andre enn ansatte og profesjonelle besøkende. Anders Behring Breivik mener Norge bryter hans menneskerettigheter.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Massedrapsmannen har med det som bakgrunn saksøkt staten. Han mener Norge med det soningsregimet han er underlagt bryter Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 3 og artikkel 8.

De handler om forbud mot tortur og retten til respekt for privatliv og familieliv. Det er særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll Breivik har reagert på.

Derfor stevnet han 1. juli i fjor staten for brudd påmenneskerettighetene. Tirsdag skal saken opp i Oslo tingrett. Av praktiske årsaker vil forhandlingene foregå i en gymsal i Skien fengsel.

Les også: Ti spørsmål og svar om Breiviks søksmål mot staten

Særlig høyt sikkerhetsnivå

Til sommeren er det fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han vært fengslet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

FORRIGE RETTSSAK: Her er Anders Behring Breivik fotografert under rettsaken i 2012 etter 22. juli-terroren året før. Foto: Frode Hansen , VG

I løpet av de siste ti årene har det ifølge Kriminalomsorgen kun vært seks innsatte på dette sikkerhetsnivået i Norge.

Breiviks historie: Fra fødsel til 22. juli

I utgangspunktet blir man plassert på et slikt nivå i inntil seks måneder av gangen. Dette kan så fornyes så lenge Kriminalomsorgen finner det nødvendig. Ingen har sittet like lenge under så strenge soningsforhold som Breivik. Ett år og ni måneder er det nest lengste noen har sittet slik i et norsk fengsel.

Det finnes rett nok fanger som har sittet i isolasjon lenger enn Breivik, men disse sitter på andre soningsnivå og kan være plassert i isolasjon av andre grunner.

LUFTEGÅRD: I en luftegård som dette får Anders Behring Breivik tilbud om daglige lufteturer i Skien Fengsel. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Ingen omgang med andre innsatte

Selv har Anders Behring Breivik altså sittet i isolasjon siden han tok livet av 77 mennesker i Oslo sentrum og på Utøya 22. juli 2011.

Soningsregimet Breivik sitter på innebærer blant annet en omfattende sikring av celler og avdelinger, ingen omgang med innsatte fra andre avdelinger og streng vurdering av felleskap med andre på samme avdeling.

VG-leder: Massedrapsmannens sutring

For Breivik har dette i praksis betydd at han ikke har hatt noe omgang med andre innsatte verken i Skien fengsel, der han sitter nå, eller på Ila, der han satt frem til høsten 2013.

I Skien fengsel disponerer han tre celler: Bocelle, studiecelle og treningscelle. Disse kan han bevege seg fritt mellom. På cellene har Breivik tilgang til PC, uten internett, TV, Playstation og treningsutstyr. I tillegg har han daglig tilbud om lufting i luftegård, samt lufting på et større område fengselet disponerer.

Les også: Rekonstruerte Breivik-celle

ADVOKAT: Øystein Storrvik er Anders Behring Breiviks prosessfullmektig i søksmålet mot staten. Foto: Frode Hansen , VG

Breivik har fått mulighet til å gjennomføre studier under soning, men disse har han avsluttet. Breiviks advokat, Øystein Storrvik, har tidligere sagt til VG at dette er et bevis for at han har blitt skadet somfølge av soningsregimet.

– Det at man slutter med positiv aktivitet er en typisk følge av det å sitte på isolasjon, sa Storrvik for to uker siden.

Nylig er det også startet opp botrening ved at han selv lager mat og vasker tøy. Ifølge Regjeringsadvokaten skal han ha avvist en rekke andre forslag til aktivisering og sosiale tiltak.

Mener han klager og setter krav: Fengselsbetjenter slitne av Breivik

Moren besøkte

Også kontakten med ansatte og andre er begrenset for terroristen.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett skriver Breiviks advokat Øystein Storrvik at «saksøker har svært begrenset kontakt med fengselsbetjenter (…).» og at han har «ingen besøk fra andre, ikke-profesjonelle aktører».

Blant de Breivik får besøk av er det en såkalt profesjonell besøksvenn, en prest og sin advokat. Alle besøk skjer med en glassvegg mellom den innsatte og de besøkende.

Den siste ikke-profesjonelle som besøkte Breivik var hans mor. Hun døde i 2013.

BILDESPESIAL: Se bildene fra innsiden av Breiviks celle, fra da han satt på Ila

Hans mulighet til å kommunisere via brev og telefon er underlagt kontroll, for eksempel ved at brev blir lest og sensurert.

– Saksøker er videre underlagt en så streng brevkontroll at han opplever å ikke kunne knytte relasjoner gjennom brev, skriver Storrvik i sluttinnlegget.

ADVOKAT: Marius Emberland fra regjeringsadvokaten på tur ut fra Ila fengsel mandag. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Ifølge advokat Marius Emberland, som fører saken på vegne av staten og Riksadvokaten, er dette nødvendig. Han mener blant annet at brevkontrollen ikke innebærer inngrep i eksisterende relasjoner.

– Det er jo ikke slik at han ikke får ha kontakt med omverden. Han har faktisk en omfattende kontakt med omverden, sier han til VG.

Les også: Stanser Breiviks massebrev

Frifinnelse

Breivik blir jevnlig utsatt for kroppsvisitasjon. I tillegg blir han ved ulike anledninger iført håndjern. Ifølge regjeringsadvokaten er dette velbegrunnede og nødvendige restriksjonstiltak, som har blitt gradvis lempet på i tråd med risikovurderinger.

Emberland tror den kommende rettssaken vil få frem en omfattende belysning av Breiviks soningsforhold, noe han mener vil gi retten et godt grunnlag for å komme frem til en god dom.

Selv er han klar på hva den dommen bør bli: Full frifinnelse av staten.

– Det ligger i sakens natur at vi mener vi ligger rettslig sett godt innenfor forpliktelsene EMK representerer. Det har vært stadige og kontinuerlige vurderinger av farer for isolasjonsskader og av hvilke tiltak som har vært nødvendige. Det er et veldig godt apparat rundt dette, sier Emberland.

Øystein Storrvik ønsker, dagen før saken starter, ikke uttale seg i media om hvorfor han mener staten må dømmes. Det skal han gjøre i innledningsforedraget tirsdag, noe som er satt av to timer til.

– Jeg er optimist med tanke på å nå frem med vårt syn. Vi mener å ha en godt underbygd sak. Det er jo en forutsetning for søksmålet at vi mener det har skjedd brudd på EMK, sier Storrvik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder