SKISSE: Dette er en skisse som er lagd av arkitektfirmaet Nordic - tidligere Narud Stokke Wiig. Rikshospitalet ligger til høyre i bildet.

Sykehusdirektør forsvarer milliardplan for OUS

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein mener ett nytt OUS-bygg til flere titalls milliarder er svært nødvendig.

Monica Bring Estensen
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Bare i år vil det bli brukt to milliarder kroner for å sikre forsvarlig drift ved sykehuset, ifølge Bjørn Erikstein, sykehusdirektør ved OUS.

Tirsdag ble det kjent at det planlagte Oslo Universitetssykehus vil koste rundt 40 milliarder kroner. Planene om det nye sykehuset har høstet kritikk fra flere hold, nå tar sykehusdirektøren selv bladet fra munnen og forsvarer sin sykehusdrøm.

- Vi bruker mange penger på å vedlikeholde dagens bygg og fornye medisinsk utsyr og oppgradering av IT-systemene, bare i 2014 vil vi bruke to milliarder på disse tre tingene. Dette er viktig slik at vi kan drive forsvarlig helsetjenester. Vi vil kunne bruke mye fremover på byggene for å kunne drifte forsvarlig, det viktigste er å kunne drive forsvarlig sykehusdrift i dag men også kunne våge å tenke på fremtiden ellers gjør vi ikke jobben vår, sier han.

BAKGRUNN: Planlegger sykehus for 40 milliarder

Av de to milliardene er det om lag 800 millioner kroner som brukes på å oppgradere bygg. Enkelte av byggene er hundre år gamle. 400 millioner på medisinsk utstyr, mens mellom 500 og 600 millioner vil bli brukt på nye IT-systemer, opplyser han.
I fjor ble det brukt 1, 5 milliarder på det samme.

Deles opp i biter

Med en prislapp på 40 milliarder kroner innrømmer han at det vil bli en utfordring å finne penger til prosjektet.

- Men vi bruker altså minst halvparten, altså 20 milliarder i samme periode, bare på vedlikehold av dagens ganske dårlige bygningsmasse og infrastruktur. Og det som er fint er at vi kan dele en eventuell bygging av nytt sykehus opp i biter og bygge det etappevis gjennom mange år. Det gjør det lettere å gjennomføre, sier Erikstein.

DRØM: Sykehusdirektør Bjørn Erikstein ønsker seg nytt storsykehus.Foto: NTB Scanpix


Men det er vil ta tid før det første bygget står klart.

- Det skal først ut på høring, og så skal vi samle opp innspill og legge et forslag frem for vårt styre. Videre skal det godkjennes av eieren (Helse Sør-Øst). Byggestart vil uansett ikke skje før om flere år. Vi skal gjennom de fasene et slikt prosjekt krever og det skal prosjekteres på en god måte før vi kommer så langt. Nytt sykehus er et prosjekt det eventuelt vil ta tid å realisere, selv om man kan stykke det opp i biter, sier han.

- Luftslott

Oslo-politiker Jan Bøhler har ingen tro på at kjempeprosjektet vil bli realisert. Han frykter at OUS-ledelsen nå har jobber med et luftslott som renner ut i ingenting.

- Kom dere ned på jorda ta en realitetssjekk i forhold til hva Stortinget og politiske partier mener om milliardprosjektet, er Bøhlers oppfordring til OUS-ledelsen.

- Jeg er redd de bruker masse ressurser og bygger forventninger mot mange ting som blir hengende i løse lufta, sier Bøhler.

- Vi er nede på jorda, vi bruker flere milliarder på å pusse opp dagens bygg så godt vi kan i dag. Men jeg gjør ikke jobben min om vi ikke planlegger for fremtiden. Vi gjør alt vi kan for å sørge for forsvarlig drift i dag og nær fremtid., svarer Erikstein.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder