TOK MED PC-EN: Nettsider med wikipedia og leksikon kunne brukes som lovlige hjelpemidler på årets avgangseksamen i norsk. Men det var det slett ikke alle skoler og elever som visste. Foto:Tommy Ellingsen,VG

Skoler og elever kan kreve annullert norsk-eksamen i videregående

Stadig flere skoler melder at de ikke visste at elevene kunne benytte digitale oppslagsverk som Wikipedia og leksikon på norsk-eksamen. Nå kan skolene og elevene kreve eksamen annullert.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det er fagbladet Utdanningsnytt som melder at en av de viktigste eksamenene for avgangselevene på videregående ikke ble avviklet på like vilkår for mange elever.

Flere klasser skal ikke ha fått beskjed om at de kunne bruke hjelpemidler under norskeksamen, blant annet flere klasser på Foss videregående skole i Oslo.

Les også:Lærere advarer mot juks og plagiering

Elev Anders Lund (18) forteller til Utdanningsnytt at elevene ikke fikk vite at det var mulig å bruke hjelpemidlene Store norske leksikon (snl.no) og wikipedia.org.

– Vi fikk ikke beskjed om at det var tillatt å bruke hjelpemidler, og det synes jeg er urettferdig. Sensor vil jo tro at vi fikk bruke hjelpemidler. Dermed blir vi rettet på feil grunnlag, sier Lund.

Ulik praksis

En ringerunde som NRK foretok tidligere i uken, viste også at det har vært ulik praksis i bruken av hjelpemidler til eksamen også mellom flere fylker.

Leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen mener det blir forskjellsbehandling når elevene nå skal konkurrere om plasser innen høyere utdanning.

– Disse elevene skal konkurrere om de samme plassene på høyere utdanning, og det at de ikke har samme utgangspunkt er et problem, sier påtroppende leder i sentralstyret i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen til NRK Østlandssendingen.

– Skal ha mottatt informasjon

Avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet mener alle fylkene, som er skoleeiere for videregående-, skal ha fått informasjon i tide til at de kunne forberede skolene og elevene på at de kunne bruke hjelpemidlene.

Hun avviser også at elever som ikke fikk bruke nettbaserte hjelpemidler har et dårligere utgangspunkt under eksamen.

– Eksamensoppgaver i dag etterspør ikke at du skal gjengi fakta eller reprodusere kunnskap isolert sett, det handler om å vise hvordan du anvender det du kan. Så det å bruke hjelpemidler vil kun være en liten del av det, sier Skillinghaug.

Kan søke om annullering

Hennes kollega i direktoratet, Kirsti Aandstad Hettasch, sier imidlertid at eksamen kan bli annullert dersom det er gjort en feil.

– På generelt grunnlag er det mulig å søke om annullering av eksamen, dersom det har skjedd formelle feil i gjennomføringen. Hvis eksamen blir annullert, er det standpunktkarakteren som blir stående på vitnemålet. Eventuelt kan elevene få mulighet til å ta eksamen på nytt til høsten, sier hun.

Lektor og fagleder for norsk- og samfunnsfag, Rita Helgesen på Mysen videregående skole, sa til VG før eksamensperioden i vår at hun synes det er merkelig at forskjellsbehandlingen av elevenes eksamensresultater får fortsette.

– Sensorene vurderer eksamen uten å ta hensyn til om elevene har benyttet internett. Det er klart det fører til at elevene blir forskjellsbehandlet, sa Helgesen til VG.

– Ikke en formell feil

Torsdag avviser Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet at eksamen blir annullert.

Hun sier at retningslinjene er tydelig på at det er skolene selv som har myndighet til å bestemme hvilke løsninger de velger for den praktiske gjennomføringen av eksamen, så lenge disse er innenfor regelverket.

– Det at skoler og fylker velger ulike løsninger når det gjelder å åpne for bruk av nettsider, er ikke en formell feil i gjennomføringen. Eksamen vil derfor ikke bli annullert på dette grunnlaget.

– Men blir det ikke et ulikt og urettferdig grunnlag for elevenes eksamensbesvarelser og sensur når noen elever har kunnet benytte hjelpemidler og andre ikke?

– Alle kan bruke hjelpemidler. Fra i år har vi også åpnet for at noen hjelpemidler kan være nettbaserte, dersom skolen kan isolere IP-adressene. Tilgang til flere hjelpemidler gir ikke nødvendigvis et bedre resultat på eksamen. Eksamen er prøver i fag, og ikke i å bruke hjelpemidler eller internett, sier Skillinghaug.

Leder i norsk lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, skriver på Twitter i dag at hun aldri har forstått holdningene i Utdanningsdirektoratet.

– Likegyldig til fusk og ulik behandling? spør hun retorisk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder