SalMar: – Gjennomført uten risiko

FINT BESØK: SalMar-sjef Leif Inge Nordhammer (til venstre) her fra et besøk daværende statsminister Jens Stoltenberg gjorde ved SalMar på Frøya i 2010. Gründer og hovedaksjonær Gustav Witzøe til høyre. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Oppdrettsgigant brukte ulovlig gift på laks

Oppdrettsgiganten SalMar har brukt giften formalin på sin oppdrettslaks i et forsøk på å bekjempe lakselus-problemet.

Artikkelen er over fire år gammel

– Det dreier seg om bruk av formalin knyttet til tre lakseoppdrettsanlegg i Midt-Norge det siste året, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet Midt til VG.

– Skal først søke

Han sier selskapet har tatt i bruk formalin uten å søke om det.

– Når man bruker formalin i fullskala-rensing av lakselus, skal man først søke om tillatelse fra Statens legemiddelverk.

Røthe Knudtsen forklarer hva selskapet har gjort.

– De har tatt laks med lus ut av mærene og over i en brønnbåt, hvor vannet i tanken er blitt tilsatt formalin. Etter rensingen er fisken satt tilbake i mærene. Selskapet fremholder at det ikke dreide seg om fisk som ikke var aktuell for slakting.

– Men de skal slaktes etterhvert?

– Ja, men da vil eventuelle rester være ute av fiskens system for lenge siden.

– Hvilke reaksjoner vil dere bruke mot selskapet?

– De har vært endel uklarheter vedrørende bruken av formalin og det er først den senere tiden kommet en endelig avklaring fra Statens Legemiddelverk om at formalin ikke skal brukes.

Han viser til at Legemiddelverket 2. september i år avslo en søknad fra selskapet FishGuard i Bergen, om å bruke formalin og at Mattilsynets rapport om lakselus offentliggjort onsdag, griper fatt i formalin som virkemiddel.

Avslag også i 2014

VG kan vise at Legemiddelverket allerede 1. juli 2014 avslo en søknad om bruk av formalin og at de den gang viste til at de også hadde avvist en søknad i 2009, slik at problemstillingen ikke har vært ukjent.

Flere kilder i oppdrettsbransjen sier til VG at mange av selskapene som sliter med lakselus, er så desperate, fordi lakselusa er blitt resistente mot vanlige legemidler og at de derfor forsøker andre løsninger, også de som ikke er godkjent.

LUSERENSING: SalMar har brukt formalin for å rense laks for lus. Her er laks fra en mære til SalMar på Frøya i Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Farene

I avslaget Legemiddelverket ga 2. september, får vi innblikk i de mulige skadevirkningene av å bruke formalin:

Det står at det er «giftig ved hudkontakt» og at det «mistenkes for å kunne forårsake kreft».

Legemiddelverket skriver videre at bruken er betenkelig av hensyn til:

** Dyrevelferd (sikkerhet for og påvirkning på fisken som behandles).

** Ikke etablert doseringsmengde og usikkerhet med hensyn til effekten på de ulike stadier av lakselus.

** Sikkerhet for operatørene ved håndtering av formaldehyd (formalin).

** Ukjent risiko for og omfang av miljøeffekter ved utslipp av store volumer formaldehyd i sjø.

Les også: Forbigående godt laksefiske

– Uakseptabelt

I avslaget slår Legemiddelverket alarm om forholdene i oppdrettsnæringen. Det heter:

** «Legemiddelverket er kjent med at resistens-situasjonen i oppdrettsnæringen er svært alvorlig. Resistens og multiresistens hos lakselus er raskt økende, og bare fra 2013 til 2014 er det en klar forverring av situasjonen».

(Red. anmerk.: Resistens og multiresistens betyr at lusa er motstandsdyktig mot ett og mer enn ett middel som brukes for å fjerne lusa.

** «Det er Legemiddelverkets vurdering at man er kommet til et punkt hvor man ikke lenger kan drive lakselus-bekjempelse på en måte der hovedtyngden i strategien fortsatt ligger på kjemiske midler».

** Det er uakseptabelt at substanser/legemidler tas i bruk til laksebehandling i Norge før det foreligger fullstendig dokumentasjon for slik bruk, som er vurdert og akseptert av legemiddelmyndighetene.

Les mer om Salmar her

De fremholder at de har «spesielt store betenkeligheter ved bruk av formaldehyd mot lakselus på grunn av substansens egenskaper», og viser både til dyrevelferden til fisken og farene for de ansatte som bruker formalin.

Bransjen har etterhvert blitt tvunget til å søke andre løsninger for å kvitte seg med lus på laksen. Blant annet brukes leppefisk som spiser lus på laksen.

Salmar: – Gjennomført uten risiko

– Det er riktig at vi i en akutt situasjon med større antall fisk enn det var mulig å nødslakte, benyttet et formalinpreparat til avlusning utskrevet av vår eksterne tilsynsveterinær. Dette foregikk i kontrollerte former i brønnbåt i lukkede former, slik loven åpner for. Dette var basert på den etiske og rettslige plikt vi som oppdretter hadde til å ta hensyn til dyrevelferden i den alvorlige, akutte lusesituasjonen som hadde oppstått i akkurat dette området. Dette informerte vi åpent Mattilsynet om. Denne kontrollerte avlusingen ble naturligvis gjennomført uten risiko for menneskelig hudkontakt eller innånding av preparatet, og det er ved slik kontakt stoffet kan være giftig, sier konsernsjef Leif-Inge Nordhammer i SalMar ASA.

– Vi er enig med Mattilsynet i, at det har vært juridisk uklarhet om bruken av formalin i oppdrettsnæringen, men vi kan vanskelig se at myndighetene har hjemmel til et slik absolutt forbud som nå er innført. Etter at både Legemiddelverket og Mattilsynet nå har konkludert med at formalin inntil videre ikke vil bli akseptert, vil vi naturligvis innrette oss etter det. Vedtak Legemiddelverket gjorde for flere år siden kan ikke sammenliknes med dagens lusesituasjon, og handler derfor ikke om samme problemstilling.

Han fremholder at formalin er et konsentrat av naturlig forekommende stoff i både mennesker og dyr.

– Formalinpreparater blir brukt i akvakultur over hele verden og godkjent både i Spania, USA og Canada. Det blir også bl.a. brukt som konserveringsmiddel i dyrefor, og utgjør ingen risiko for matsikkerheten. Dette er solid dokumentert.

– Ikke godkjent

Veterinærmedisinsk fagdirektør Tonje Høy i Statens legemiddelverk bekrefter at de er sterkt kritiske til bruken av formalin.

– Det er ikke godkjent for bruk i Norge. Det er så mye usikkerhet knyttet til mulige skadevirkninger, at vi ikke åpner for bruk av det.

Hun sier en veterinær som skal vurdere bruk av formalin for et selskap, må legge til grunn at formalin ikke er godkjent legemiddel i Norge eller EØS.

Se Lars og Lars: Om lakselus (video)

Hun sier imidlertid også at det er en åpning for en veterinær å ta det ut via apotek.

– Det er eventuelt Mattilsynet som må gjøre en vurdering av om det er god veterinærskikk, sier hun.

Ber tilsynet vurdere politisak

Bellona-leder Frederic Hauge mener politiet trolig er rette adresse.

– Jeg synes det er naturlig å kreve at Mattilsynet gjør en juridisk vurdering av saken og at det eventuelt blir en politisak. Det blir helt feil om man kan ta seg tilrette og bruke metoder som ikke er godkjent. Vi sliter nok med de metodene som er godkjent. Det store problemet er at beredskapsplanene for lakselus i regionen har sviktet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder