FENGSLET: Politiet har flere ganger utvidet siktelsen mot Amir Mirmotahari. Her er han avbildet foran Borgarting lagmannsrett før han ble fengslet i juni i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Advokat-avsløringen: Utnyttet telefonsvikt i fengsel – ringte medsiktet

Til tross for at Amir Mirmotahari (39) satt i varetekt med
strenge restriksjoner i Sarpsborg fengsel, så ringte han flere ganger til sin bror og en medsiktet i straffesaken mot ham.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Årsak: En teknisk feil på en telefon i fengselet gjorde det mulig for innsatte å ringe personer på utsiden av anstalten, får VG opplyst.

Den avskiltede advokaten og andre innsatte var kun et enkelt tastetrykk unna før de hadde fri linje ut – nemlig ved å taste «null» før telefonnummeret de ønsket å ringe.

Februar 2017: Mirmotahari satt i varetekt i Sarpsborg fengsel med brev- og besøksforbud. En vinterkveld denne måneden ringte han flere ganger til sin bror og en medsiktet i den alvorlige straffesaken mot ham.

Etterforsket fire fengselsbetjenter

Politiet fikk imidlertid nyss i samtalene og innledet etterforskning mot fire fengselsbetjenter ved anstalten.

Eks-advokaten ble umiddelbart flyttet til Ila fengsel.

Les også: Advokat-avsløringen: Siktet for flere grove forbrytelser

39-åringen var ilagt de strenge restriksjonene for blant annet å hindre kontakt med personer utenfor fengselet og sikre at etterforskningen ikke ble ødelagt.

– Sarpsborg fengsel beklager sterkt at dette kunne skje, og det er meget uheldig at dette har skjedd. Telefonen som var benyttet var manipulert til å kunne ringes ut med. Fengselet reagerte samme dag vi fikk informasjon om at dette kunne gjøres og inndro utstyret, sier leder Lars Helgesen i Sarpsborg fengsel til VG.

Det er foreløpig uklart om hvor lang tid de innsatte har hatt muligheten til å benytte seg av den tekniske feilen, men anstalten har forbedret rutiner rundt telefonering og fått nytt utstyr på plass etter at den tekniske feilen ble kjent, ifølge fengselslederen.

– Vi har ikke kjennskap til eventuelle konsekvenser av at telefonen kunne misbrukes, sier Helgesen.

– Krevende

Tre av de fire betjentene som var under etterforskning ble sjekket ut av saken relativt raskt. Den fjerde betjenten ble avhørt flere ganger og fikk saumfart bankkontoene sine, ifølge VGs opplysninger.

Politiet mistenkte innledningsvis at han kunne ha mottatt penger fra Mirmotahari mot at eks-advokaten fikk tilgang på telefon i fengselet.

– At fire betjenter blir etterforsket, for mulige lovbrudd, er krevende for ethvert fengsel. Selvsagt for fengselet generelt, men spesielt for de fire det gjaldt, sier fengselslederen.

Les også: Advokat-avsløringen: Fryktet bevis skulle gå tapt

Ifølge VGs opplysninger, var den fjerde betjenten på jobb den aktuelle kvelden i februar på en såkalt ansvarsvakt. Det betyr at han skulle ha hatt kontroll på den aktuelle telefonen, og eventuelt slått telefonnumrene som de innsatte ønsket å ringe – dersom soningsregimet tillot slike samtaler.

BISTO BETJENTER: Advokat Vibeke Hein Bæra. Foto: Fredrik Solstad

Saken henlagt

I løpet av kvelden ble det ringt til seks telefonnumre. Flere av numrene ble ringt av Mirmotahari, noe han ikke hadde lov til, siden han satt i varetekt med brev- og besøksforbud, får VG opplyst.

– Etterforskningen har vist at alle fire betjenter er uskyldige og at telefonen er manipulert av innsatte. Det er til enhver tid politiet som beslutter etterforskning, noe som vi naturlig nok forholder oss til i denne type situasjoner, sier Helgesen.

Advokat: Et sjokk

Advokat Vibeke Hein Bæra har bistått to av fire fengselsbetjenter i saken.

– Det var et sjokk. De fire ansatte ble innkalt til hasteavhør samtidig. De ble ikke pågrepet, men avhørt hver for seg og konfrontert med hverandres forklaringer, sier hun til VG.

Advokaten forteller videre at det vesentlige for deres del i saken var rettssikkerheten for ansatte som har denne type arbeid, og som kan utsettes for denne type mistanke.

– Betjenten var mistenkt for å hjelpe innsatte som han skal ivareta, passe på og sørge for at ikke gjør noe galt – særlig i en varetektsperiode. Det er belastende, sier Bæra.

– Hvordan har han taklet mistanken?

– Han følte at han ikke ble trodd av politiet, og mente selv at det så stygt ut for ham. De ba ham fortelle sannheten, men det gjorde han hele veien, svarer Bæra.

Innsatt varslet politiet

Ifølge VGs opplysninger, var det en innsatt i fengselet som satte politiet på sporet av telefonen. I avhør har den innsatte forklart seg om den tekniske svikten og at flere medfanger har benyttet seg av svikten i vel ett år.

Politiet undersøkte deretter den aktuelle telefonen og fikk tilgang på alle telefonnumrene som var oppringt.

– I ettertid setter jeg spørsmålstegn ved at politiet hadde så mye fokus på den taktiske delen av etterforskningen, og ikke den tekniske. Min klient opplever det som skuffende og lite tillitvekkende, sier Bæra.

Advokaten mener Kriminalomsorgen må stramme inn ivaretagelsen av rettssikkerheten til de ansatte i fengsel.

– Miljøene blir tøffere og tøffere – og mer utspekulert. Dersom man er alene på vakt, så er det vanskelig å verifisere det man gjør. De mangler notoritet i arbeidet, noe som øker faren for mistanke, sier hun, og avslutter:

– Vi må kunne legge til grunn at en innsatt som sitter i varetekt med brev- og besøksforbud ikke kan ringe ut av fengselet på egen hånd. Da blir poenget med restriksjoner borte.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Ragnvald Brekke ved Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

Politiet: Alvorlig

Politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt forteller til VG at Mirmotahari også er siktet for å ha brutt sine egne fengslingsvilkår i varetekt ved å ha ringt ut.

– Det er ett tema. Det andre er å gi beskjeder ut via andre innsatt ved brev eller notater. Han har vært pålagt brev- og besøksforbud, og det betyr i praksis at han ikke skal ha kontakt med andre utenfor fengselet, sier hun.

– Har dette satt tilbake etterforskningen?

– Det er vanskelig å si noe sikkert om nå, men det må ettergås. Det er alvorlig at innsatte med alvorlige siktelser mot seg i fengsel kan ringe fritt. Det undergraver hele fengslingsregimet og restriksjonene som skal overholdes, svarer politiadvokaten.

Mirmotaharis forsvarer, advokat Anders Brosveet, viser til rettsforhandlinger i Høyesterett denne uken hvor brudd på fengslingsvilkår i saken mot eks-advokaten var tema.

– Statsadvokaten mener at det ikke er straffbart, sier Brosveet til VG.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens yrkesforbund mener rettssikkerheten til ansatte i norske fengsler blir satt på prøve når de utsettes for alvorlige anklager.

– Det er en påkjenning for den enkelte tjenestemann å bli mistenkt når du bare gjøre jobben din, og vi er glad for at vi engasjerte advokat for medlemmene våre i denne saken, sier Svenkerud til VG.

Forbundslederen viser til at en siktelse vil gi en betjent en advokat automatisk.

BEKYMRET: Forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens yrkesforbund. Foto: Jan Petter Lynau

– Hvis man er mistenkt over lang tid og etterforskningen tar for seg den private sfære, så er det å gå litt langt uten juridisk bistand. Vi er glad for at vi tok beslutningen om å støtte betjentene med advokat, men det er ikke noe vi normalt gjør i straffesaker, sier Svenkerud, som er fornøyd med at saken ble henlagt.

– Det er veldig godt at vi ikke er en korrupt organisasjon, og det viser at det er en høy terskel og troverdighet på betjentene her.

Møter forståelse hos politiet

Politiadvokaten i Oslo politidistrikt har forståelse for at det oppleves belastende for fengselsansatte å komme under mistanke og bli etterforsket.

– Forholdet måtte etterforskes, og i oppstarten av etterforskningen hadde vi ingen informasjon om de tekniske problemene med telefonen som i utgangspunktet var sperret for ukontrollerte telefonsamtaler. Heller ikke anstalten selv var klar over dette, sier Brekke, og opplyser at det i intialfasen var uavklart hvilken telefon som var benyttet i anstalten.

– I en slik situasjon måtte vi avhøre de ansatte som hadde vakt de aktuelle tidspunktene, og av formelle grunner ble de gitt status som mistenkte. Dette for at de deres rettigheter om blant annet forbud mot selvinkriminering ble ivaretatt. Først på et senere tidspunkt avdekket anstalten selv at telefonen var teknisk manipulert slik at innsatte kunne ringe ut ukontrollert.

– Kriminell aktivitet kan fortsett

– Hvilke konsekvenser kan det få dersom innsatte som sitter i varetekt med restriksjoner gis anledning til å ringe ut av fengselet?

– Rent generelt er det svært problematisk at innsatte som er under etterforskning og sitter på fengslingsrestriksjoner kan ringe eller på annen måte ha ukontrollert dialog med personer utenfor fengslene. Ukontrollerte samtaler kan medføre at vitner påvirkes gjennom trusler, bevis fjernes og de innsatte kan fortsette sin kriminelle aktivitet, svarer Brekke.

Politiadvokaten trekker frem problemstillingen om innsatte i drapssaker, alvorlige narkotikasaker eller eksempelvis terrorsaker kan ha ukontrollerte samtaler med personer utenfor fengslene.

– En kan bare tenke hvilke konsekvenser det kan få. Hva hvis en terrorsiktet person gir ordre om å drepe vitner, andre siktede, eller begå nye terroranslag, eller bestiller anslag mot en transport av siktede til retten for å kunne rømme fra fengslet, sier han.

Ukontrollerte samtaler eller kommunikasjon mellom innsatte i varetekt og personer utenfor murene er tema i straffesaken mot Amir Mirmotahari, ifølge politiet.

– Ukontrollerte dialog vil også kunne kast et uberettiget mistanke mot ansatte i anstaltene, og skape sikkerhetsmessige problemer innad i fengslene, sier politiadvokaten.

Les VGs avsløringer:

Del 1: Advokaten og torpedoen

Del 2: Den nye nattklubben

Del 3: Menneskehandel-ofre oppringt fra advokatens telefon

Del 4: Mystisk person visste om kidnappingsplaner

Del 5: Jakten på de ukjente pengeutpresserne

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder